Dobór, montaż i bezpieczna eksploatacja regałów klasy „ekonomicznej”

Raport

Ze względów ekonomicznych w Polsce najpowszechniej stosowane są regały ramowe bezpółkowe wolno stojące 
(zwane potocznie paletowymi) o wysokości od kilku do kilkunastu metrów o zróżnicowanej budowie. 

 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni składowania jakiegokolwiek obiektu magazynowego wymaga zastosowania w praktyce różnego rodzaju regałów, urządzeń o budowie przestrzennej wielopoziomowej przeznaczonych do składowania asortymentów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych — rys. 1.
Ze względów ekonomicznych w Polsce najpowszechniej stosowane są regały ramowe bezpółkowe wolno stojące
o wysokości od kilku do kilkunastu metrów o zróżnicowanej budowie. W regałach tych składowane są paletowe jednostki ładunkowe, stąd potocznie nazywane są regałami paletowymi. Właśnie na tych regałach chciałbym się skoncentrować w tym artykule, chociaż pewne poruszone w nim zagadnienia przypisać można również innym typom i rodzajom regałów.

 

Rys. 1. Efektywniejsze wykorzystanie magazynu w wyniku zastosowania regałów.
Źródło: Materiały informacyjne firmy SSI Schäfer


Wieloletnie doświadczenie wskazuje na to, że skuteczne wykorzystanie regałów paletowych wskazane byłoby rozpatrywać w czasie, w następujących po sobie fazach:
 dobór,
 montaż (instalowanie),
 eksploatacja.
Przystępując do doboru regału paletowego, należy 
w pierwszej kolejności dokładnie zidentyfikować:
 długość, szerokość i wysokość przestrzeni, na której regały zostaną zainstalowane,
 parametry charakterystyczne paletowych jednostek ładunkowych, takie jak masa całkowita, długość, szerokość i wysokość, zwracając przy tej okazji uwagę na występujące przewisy ładunków poza palety.
Znajomość powyższych wielkości ma istotne znaczenie przy ustaleniu:
 parametrów gniazd, w zależności od masy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy