Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dobra umowa leasingu

Baza wiedzy | 17 maja 2021 | NR 2
0 99

Jeśli zdecydujemy się na leasing — na przykład sprzętu, 
który jest nam potrzebny do działalności gospodarczej, 
jak chociażby wózka widłowego, to warto wiedzieć, 
jakie przysługują nam prawa i jakie oczekiwania 
wobec nas może mieć podmiot finansujący. 

Przepisy Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 74 z 2000 r. poz.857 art. 709¹ mówią o leasingu w następujący sposób: „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.
Co z tego wynika, czyli czym tak naprawdę jest umowa leasingu? Wyliczmy:
l jest to umowa terminowa, bo zawierana na czas oznaczony (powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności);
l przedmiotem tej umowy jest rzecz, a więc wytwór materialny, przedmiot, urządzenie, maszyna, nieruchomość itp.;
l przedmiot leasingu — jest kupowany na zamówienie: według wskazań korzystającego;
l przedmiot leasingu przekazywany jest korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków.

CECHY LEASINGU 


Jakie są zatem cechy umowy leasingu? Wszystko, co wyróżnia umowę leasingu spośród innych umów cywilno-prawnych, to zestaw cech traktowanych łącznie: 
zakup przedmiotu wskazanego przez 
korzystającego lub zakupionego w uzgodnieniu z korzystającym; przekazanie przedmiotu do używania lub używania 
i pobierania pożytków; jest to umowa terminowa. 


CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?


Jeśli przedsiębiorca zawiera umowę leasingu, której przedmiotem jest np. wózek widłowy, to może oczekiwać od finansującego, a więc instytucji wyspecjalizowanej 
w leasingu, że spełni ona następujące warunki: 
l nabędzie wskazany przez niego przedmiot od zbywcy za cenę i n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy