Dołącz do czytelników
Brak wyników

Elastycznie i z doświadczeniem

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 5
0 213

Co kryje się pod hasłem „kompleksowej obsługi logistycznej”? Wśród usług świadczonych przez operatorów logistycznych ważną grupę stanowią usługi magazynowe. Doświadczenie zebrane przez operatorów logistycznych to ważny argument przemawiający za przekazaniem obsługi magazynu firmie zewnętrznej.

Potencjał outsourcingu w obszarze logistyki jest bardzo duży, a szczególnie widoczny jest on m.in. właśnie w obszarze gospodarki magazynowej. Dzięki obsłudze wielu klientów operator logistyczny zaproponować może także w obszarze magazynowania swoje doświadczenie i know-how oparte na współpracy realizowanej przez lata na podstawie umów z różnymi klientami. Obsługa wielu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowych to potencjał także w zakresie dostępu do nowych rozwiązań organizacyjnych i systemów IT (konkretne rozwiązania i innowacje mogą być niedostępne w działaniach na mniejszą skalę, chociażby ze względu na ponoszone w związku z tym koszty). Możliwość wykorzystania zasobów na potrzeby różnych klientów w zależności od ich potrzeb to jeden z ważniejszych argumentów przemawiających za oddaniem gospodarki magazynowej firmie zewnętrznej. Potencjał  kryje się także wszędzie tam, gdzie pojawia się sezonowość zapotrzebowania na usługi magazynowe. To na firmie zewnętrznej spoczywać będzie obowiązek zapewnienia personelu do realizacji usług dodatkowych czy pracowników etatowych i sprzętu w codziennej pracy. Elastyczność operatora przydaje się zwłaszcza wówczas, gdy produkt cechuje sezonowość sprzedaży – w zakresie dostaw i poziomu popytu zgłaszanego przez rynek, jak i realizacji usług dodatkowych (formowanie zestawów promocyjnych na określone okazje, opakowań dedykowanych wybranym klientom etc.).

 

Agata Grenda
dyrektor ds. sprzedaży, DSV Solutions Sp. z o.o.
Bez weryfikacji ani rusz
Przekazanie obsługi gospodarki magazynowej wyspecjalizowanemu operatorowi ma dla klienta kolosalne zalety z punktu widzenia konieczności radzenia sobie ze zmieniającymi się potrzebami rynku. Operator logistyczny co do zasady ma bowiem dużo większą elastyczność w zakresie możliwości szybkiej reakcji na zmiany w zakresie kwestii związanych z zapleczem magazynowym oraz środkami transportu. Przykładowo: w okresach obniżenia aktywności, a co za tym idzie – zmniejszenia zapasów, klient w porozumieniu z operatorem może zmniejszyć wielkość dedykowanej dla niego powierzchni magazynowej bez ponoszenia kosztów pustej i niewykorzystanej powierzchni. I na odwrót: dzięki temu, że operator logistyczny dysponuje najczęściej więcej niż jedną lokalizacją magazynową, w przypadku nagłej konieczności może zaoferować klientowi możliwość obsługi również w innej lokalizacji lub wykorzystanie powierzchni magazynowej dedykowanej dla klienta, który w tym samym czasie ma mniejsze zapasy ze względu na spadek posezonowy. 
O tym, jak wiele korzyści można uzyskać dzięki przekazaniu obsługi gospodarki magazynowej wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, wiedzą najlepiej firmy, które po okresie posiadania własnego magazynu zdecydowały się na outsourcing. Aby tego typu zmiana modelu obsługi z własnego na zewnętrzny przebiegła jak najsprawniej, warto pamiętać o szczegółowej weryfikacji doświadczenia i kompetencji wybieranego operatora, również w oparciu o referencje obsługiwanych przez niego klientów.

 

Dariusz Doroś
dyrektor logistyki magazynowej, Schenker Sp. z o.o.
Na przykładzie win
DB Schenker Logistics od lat rozwija swoje kompetencje w zakresie obsługi rynku napojów w Polsce. W naszym portfolio są m.in. producenci napojów bezalkoholowych oraz największy dystrybutor win w Polsce. W obsłudze klientów z tej branży postawiliśmy przede wszystkim na: dokładne poznanie specyfiki rynku, na którym działają nasi klienci, oraz zrozumienie ich potrzeb. Dopiero po pozyskaniu tej wiedzy budowaliśmy kompleksowe oferty, w skład których wchodziły m.in. dystrybucja krajowa i transport międzynarodowy (lądowy, lotniczy, oceaniczny). Klientom oferujemy także logistykę magazynową wspieraną systemami informatycznymi oraz usługi dedykowane, takie jak etykietowanie i co-packing. 
Co zyskują klienci z rynku napojów, którzy zdecydują się na współpracę z nami? Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że przekazanie logistyki DB Schenker Logistics wpłynęło pozytywnie na zmianę procesów biznesowych w przedsiębiorstwie każdego obsługiwanego przez nas klienta. Zmiany dotyczą zarówno ulepszeniu organizacji logistyki magazynowej, optymalizacji kosztów, jak i systemu dostaw. Warto dodać, że powierzenie logistyki doświadczonemu partnerowi pozwala także minimalizować ryzyko dotyczące kwestii operacyjnych i umożliwia zmianę kosztów stałych na tzw. pakiet kosztów zmiennych, co w pozytywny sposób wpływa na prowadzony biznes.

Specyfika obsługi wielu klientów różnych branż sprawia, że 
powszechnie stosuje się tzw. magazyny multiklienckie. Oznacza 
to, że w jednym obiekcie magazynowym znajdują się produkty lub towary kilku różnych klientów.


Potencjał branży spożywczej


Wśród firm, które zdecydowały się na przekazanie obsługi logistycznej operatorowi zewnętrznemu, jest PepsiCo. W ramach outsourcingu oddała ona zewnętrznemu operatorowi szereg zadań z zakresu logistyki. Ich realizacją zajmie się DB Schenker Logistics. Operator obsługiwał będzie cztery Regionalne Centra Dystrybucji zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Kielcach. Ich łączna powierzchnia to ok. 25 tys. m². Obok Regionalnych Centrów Dystrybucji umowa obejmie także zarządzanie platformami przeładunkowymi (będzie ich ok. 50) oraz transport pomiędzy fabryką a centrami czy centrami a platformą przeładunkową. Połączenie rozproszonej dotychczas sieci magazynów dla różnych produktów ma zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów i łańcucha dostaw, dając możliwość szybszego reagowania na zmiany czy optymalizując poziom kosztów. Jako pierwsze wystartowało Regionalne Centrum Dystrybucji w Łodzi.
– Współpraca z PepsiCo to kolejny duży projekt logistyczny prowadzony przez naszą firmę. To znaczące rozszerzenie naszej współpracy, dotychczas obejmowała ona mniejsze operacje magazynowe w Łodzi, Białymstoku i Gliwicach. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniu optymalnego modelu łańcucha dostaw dla połączonych biznesów PepsiCo i że potencjałem DB...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy