Dołącz do czytelników
Brak wyników

Euromobilizacja

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 2
0 296

Euro 2012 – impreza, o której głośno w największych polskich miastach. Niczym magnes przyciąga inwestycje. Czy do tego sportowego wydarzenia przygotowują się także firmy logistyczne? Jak wygląda u nich euromobilizacja?

Zdaniem optymistów dzięki organizacji Euro 2012 w Polsce możliwy jest znaczny wzrost ilości realizowanych inwestycji – przede wszystkim w infrastrukturę transportową. Pesymiści wskazują, że nie ma żadnych gwarancji, iż gigantyczne nakłady w zaplecze niezbędne przy organizacji mistrzostw w konkretnym czasie (o ile kiedykolwiek) się zwrócą. W przypadku infrastruktury transportowej sprawa jest stosunkowo prosta: liczne projekty drogowe realizowane są „na Euro”, a w praktyce służyć będą mieszkańcom i przedsiębiorcom przed i na długo po mistrzostwach. Na pewno zatem inwestycje te (zwiększając dostępność komunikacyjną poszczególnych lokalizacji i dając dostęp do usług wyższej jakości) posłużą podniesieniu konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym. 

 

Czy organizowane w Polsce Euro 2012 wpłynęło na rynek magazynowy?

Dorota Jagodzińska-Sasson
członek zarządu MLP Group
Z uwagi na organizację Euro 2012 bardzo dużo inwestycji, szczególnie drogowych, zostało przyspieszonych. Dzięki powstającym nowym odcinkom autostrady centra logistyczno-produkcyjne zyskują nowe, szybsze połączenia z większymi miastami, niektóre drogi są poszerzane o dodatkowy pas lub są remontowane, co znacznie usprawni komunikację parków znajdujących się w pobliżu tych dróg. Zdecydowanie wszystkie inwestycje drogowe zwiększą atrakcyjność parków logistyczno-produkcyjnych dla klientów.

 

Robert Dobrzycki
partner zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Panattoni Europe
Efekt „Euro 2012” jest obecny również w przypadku powierzchni przemysłowej, ale tylko w kontekście powstającej infrastruktury. Nie pojawił się on na kilkadziesiąt dni przed Euro, lecz dużo wcześniej. Dowodem na to są realizowane inwestycje w sąsiedztwie A1, A2, A4 czy A8, a także zapowiedzi powstania nowych lokalizacji, jak chociażby Panattoni Park Poznań III, Panattoni Park Wrocław III czy Panattoni Industrial Park Wrocław. Rozwój infrastruktury w wybranych regionach może się wiązać ze zmianą znaczenia i ważności dotychczasowych, traktowanych priorytetowo lokalizacji. Wystarczy spojrzeć na Poznań, którego dostęp do autostrady A2 łączącej kraj z Europą Zachodnią, wpływa na atrakcyjność regionu postrzeganego jako międzynarodowe centrum logistyczne.

 

Błażej Ciesielczak
dyrektor zarządzający Goodman Poland
Widzimy wyraźnie, że inwestycje publiczne prowadzone w miastach gospodarzach Euro 2012 są przekonującym argumentem dla naszych klientów, dlatego też coraz więcej z nich decyduje się na ulokowanie swoich centrów logistycznych właśnie w tych lokalizacjach. Warto podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne umożliwiają także rozwój terytorialny miast. Dzięki coraz lepszej infrastrukturze rośnie atrakcyjność terenów podmiejskich zarówno pod kątem biznesowym, jak i mieszkalnym. Dobrym przykładem jest Wrocław oraz Gdańsk, gdzie najnowsze inwestycje znacznie zwiększają atrakcyjność terenów, które wcześniej uznawano za peryferyjne. 

 

Popyt – wielka niewiadoma?


Szacuje się, że podczas mistrzostw Polskę odwiedzi ponad milion osób. To spora grupa, która wymagać będzie nie tylko usług transportu czy zakwaterowania, ale wygeneruje spory popyt na usługi i produkty wielu różnych branż. Niewiadomą wciąż pozostaje to, jak jej potencjał przełoży się na realną konsumpcję –
można jedynie prognozować pewne wartości popytu. Nie ma jednak wątpliwości, że milion gości przyjeżdżających w czerwcu 2012 r. na dużą imprezę masową wymagać będzie przygotowania rezerw w obszarze logistyki zarówno w zakresie powierzchni magazynowych, jak i środków transportu. Wszystko po to, by móc reagować na potrzeby zwiększonego popytu na usługi transportu i magazynowania ze strony konkretnych gałęzi gospodarki.

 

Agata Grenda
dyrektor ds. sprzedaży w DSV Solutions
Brać pod uwagę opóźnienia
Wielu naszych klientów – producentów i importerów, rozpoczęło przygotowania do Euro 2012 z dużym wyprzedzeniem, szczególnie poprzez zwiększanie zapasów magazynowych. Spodziewamy się także zwiększonej aktywności związanej z konfekcjonowaniem i dystrybucją towaru bezpośrednio przed Euro, jak również w jego trakcie. Liczymy się również z tym, że dostawy realizowane bezpośrednio w trakcie mistrzostw mogą być utrudnione w związku z ograniczeniami komunikacyjnymi. Nie oznacza to oczywiście braku produktów na półkach sklepowych, ale musimy brać pod uwagę możliwość pewnego obniżenia wskaźników terminowości dostaw do naszych klientów. Już w tej chwili tworzymy mapy planowanych zmian i utrudnień w ruchu, aby jak najlepiej przygotować się do zapewnienia naszym klientom niezawodnej obsługi oraz ciągłości dostaw przed i w trakcie Euro. Dzięki takiemu podejściu możemy ze spokojem oczekiwać zbliżających się mistrzostw.


W jaki sposób Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 przełożą się na kondycję polskiej gospodarki? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci. Owocem ich pracy jest obszerny raport: powstał on na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki – PL.2012 i został przygotowany przez zespół specjalistów pod redakcją dra Jakuba Borowskiego. Autorzy raportu „IMPACT” wskazują na dwie podstawowe grupy korzyści o charakterze makroekonomicznym. Efekty o charakterze bezpośrednim wynikają przede wszystkim ze zwiększenia nakładów inwestycyjnych w okresie przygotowania do imprezy, a także konsumpcyjnych podczas jej trwania. Druga grupa to efekty pośrednie, które ujawniać się będą jeszcze przez wiele lat po imprezie. W tej drugiej grupie znajdują się m.in. te korzyści, które odczuwać będzie branża logistyczna: dzięki dostępności do wyższej jakości infrastruktury nastąpi wzrost wydajności (np. w obszarze transportu). Efekty pośrednie i bezpośrednie w ostatecznym rozrachunku mają zwiększyć popyt bieżący, a docelowo także podaż, prowadząc do wzrostu poziomu zatrudnienia i dochodów.

 

Marcin Turski
dyrektor ds. obsługi klienta Fresh Logistics
Postawić na komunikację
Przy planowaniu ciągłości dostaw bardzo istotne znaczenie ma komunikacja ze wszystkimi uczestnikami łańcucha logistycznego. Fresh Logistics przed mistrzostwami Euro 2012 skonsultuje się ze swoimi klientami i przeanalizuje ich plany i potrzeby logistyczne. Podobne działania przeprowadzane są w okresach wzmożonej sprzedaży przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Producenci towaru również czynią ustalenia ze swoimi odbiorcami mające na celu optymalizację dostaw i rozłożenie zwiększonego wolumenu w czasie.

 

Rafał Tarasewicz
senior business manager core team member Let’s Play Together 2012
Schenker
Najważniejsza jest jakość usług
Niewątpliwie ze względu na rangę wydarzenia kluczowym elementem jest niezawodność usług i standardy jakościowe. Konieczne jest zatem doświadczenie i światowa sieć logistyczna, przy pomocy której realizowane będą dostawy z najróżniejszych zakątków świata. Poza regularnymi połączeniami planujemy także wprowadzić dodatkowe wahadła, które połączą centra dystrybucyjne z miastami gospodarzami, a także niektóre miasta między sobą. Nie wszystkie bowiem dostawy realizować można przy pomocy standardowej sieci. Co więcej, musimy również pamiętać, iż obsługa mistrzostw nie może odbić się na jakości usług realizowanych na rzecz naszych stałych klientów. Nie może być mowy o jakichkolwiek utrudnieniach w realizacji zaopatrzenia produkcji oraz dystrybucji w tym czasie.


Przygotowany przez wspomniany zespół raport „IMPACT” zawiera m.in. szczegółowe wyliczenia korzyści. Przyjmując wariant podstawowy (czyli wersję pośrednią pomiędzy pesymistycznym a optymistycznym) dzięki organizacji mistrzostw PKB całego kraju zyska w latach 2008-2020 łącznie 2,1%, czyli prawie 28 mld zł. Wzrośnie zatrudnienie (średnio rocznie o ok. 8,2 tys. osób), pojawi się także tzw. efekt barceloński – wzrośnie atrakcyjność turystyczna kraju, a wpływy z tego tytułu osiągną łącznie 5 mld zł. Dla branży transportowej najważniejszą korzyścią jest przyspieszenie (średnio o 3-4 lata) inwestycji w infrastrukturę. I choć wiele z nich i tak byłoby zrealizowanych, organizacja Euro 2012 znacznie przyspieszyła zarówno fazy ich projektowania, jak i realizacji. 

Euro napędza magazyny


Dla czterech polskich miast, w których rozegrane zostaną mecze, Euro 2012 to nie tylko prestiż i dostęp do kapitału przeznaczonego na inwestycje. To także bodziec do rozwijania infrastruktury i jeden z elementów kreujących wzrost gospodarczy. Rozbudowa infrastruktury przekłada się na lepszą jakość połączeń (przede wszystkim drogowych), co zwiększa konkurencyjność poszczególnych ośrodków miejskich i inwestycji logistycznych już wcześniej zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. – Inwestycje infrastrukturalne związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej na pewno zwiększają znaczenie poszczególnych parków logistycznych. Kluczowe znaczenie ma coraz lepsza infrastruktura drogowa budowana wokół dużych miast biorących udział w Euro. Chodzi tu przede wszystkim o połączenia autostradowe, drogi ekspresowe, ale także o obwodnice czy duże węzły komunikacyjne. To wszystko stwarza naszym klientom unikalne możliwości redukcji zarówno kosztów, jak i czasu trwania poszczególnych procesów logistycznych – komentuje Błażej Ciesielczak, dyrektor zarządzający Goodman Poland. – Przyjmując nawet, że Euro 2012 nie doprowadzi do pojawienia się jakichko...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy