Dołącz do czytelników
Brak wyników

Istotą innowacji jest kreowanie rzeczywistej nowości

Baza wiedzy | 24 czerwca 2021 | NR 5
0 130

Na temat wsparcia innowacyjności w przedsiębiorstwach z Patrycją Zielińską, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Czym w rozumieniu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) jest innowacja? Na jakie projekty innowacyjne stawia ARP? 
W ARP innowacje rozumiemy jako poszukiwanie nowych rozwiązań w działalności gospodarczej oraz budowanie trwałej pozycji konkurencyjnej opartej na przewadze technologicznej. 
Istotą innowacji powinno być kreowanie rzeczywistej nowości, a nie powielanie rozwiązań stosowanych w innych krajach. Ten model pozwala bowiem uniknąć tzw. pułapki średniego wzrostu. 
W ARP szczególną wagę przykładamy do formuły open innovation. To nowe podejście do wsparcia innowacyjności, które zakłada, że innowacje powstają zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu przedsiębiorstwa. Ważna jest współpraca, wymiana pomysłów, zakup i adaptacja gotowych rozwiązań. Szczególnie w zmieniających się realiach rynkowych, gdzie trzeba działać szybko i elastycznie. Takie możliwości dają otwarte innowacje. 
W ARP preferujemy projekty o profilu przemysłowym. Mniej interesujące są dla nas obszary ICT. Jeśli finansujemy projekty związane z wdrożeniem technologii informatycznych, to tylko takie, które są ściśle powiązane z optymalizacją procesów produkcyjnych.
Jesteśmy zainteresowani kontynuacją projektów, które swój początek mają w pracach badawczo-rozwojowych. Jednak rola ARP i ARP Venture rozpoczyna się dopiero na etapie komercjalizacji ich rezultatów oraz wdrożenia ich w ramach produkcji seryjnej.

 

Patrycja Zielińska, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu 


Na krajowym rynku działa wiele podmiotów, które zajmują się wspieraniem innowacyjnych projektów. Wśród nich jest chociażby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Jak długo działa ARP, jaki był cel jej utworzenia, co odróżnia ARP od pozostałych instytucji i w czym tkwi jej przewaga? 
Od początku istnienia ARP, czyli od 1991 r., naszym celem jest wspieranie przemysłu. Charakter wsparcia zawsze jest dostosowany do bieżących potrzeb gospodarczych. W przeszłości ARP koncentrowała się na procesach modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. 
Obecnie, w związku ze zmianami strukturalnymi w gospodarce, oferta ARP została poszerzona o usługi wsparcia dla działalności innowacyjnej. Prawie rok temu przyjęliśmy nową strategię. Wprowadziliśmy do niej filar Innowacje, w ramach którego budujemy Ekosystem ARP. 
Agencja Rozwoju Przemysłu ma unikatowe doświadczenie we współpracy z wieloma podmiotami, od instytucji państwowych, spółek Skarbu Państwa, uczelni i ośrodków badawczych po fundusze kapitałowe. 
Nie budujemy konkurencji dla innych instytucji wspierających projekty innowacyjne, natomiast efektywnie uzupełniamy ich działania. Przykładem jest umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki której oferty obu instytucji uzupełnią się, tworząc efekt synergii. 
Przedsiębiorcy, którzy przeszli fazę badawczo-rozwojową, finansowaną przez NCBiR, mogą otrzymać wsparcie kapitałowe oferowane przez ARP lub ARP Venture. Przykładem firmy, która przeszła pełną ścieżkę finansowania, jest firma GRC z Krakowa. Technologia stosowana przez GRC (produkcja m.in. cementu z popiołu powstającego ze spalania węgla) została opracowana w Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach wsparcia badań ze środków NCBiR. Natomiast dofinansowanie rozpoczęcia produkcji firma uzyskała od ARP Venture. 
Od innych instytucji inwestujących w innowacje odróżnia nas także indywidualne podejście do każdego projektu. Wspieramy branże „nowoczesne”, jak i „tradycyjne”. Uważamy, że innowacyjne pomysły mogą pojawiać się w każdej gałęzi przemysłu. 
Mamy ofertę przeznaczoną dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, od małych po największe spółki. Ponadto angażujemy się w przedsięwzięcia łączące biznes i naukę, duże i małe firmy, podmioty prywatne i publiczne. 


Przyjmijmy, że przychodzi do Państwa przedsiębiorca, który chce usprawnić obszar logistyki w swojej firmie. Może nie mieć na to konkretnego pomysłu. Co jesteście mu w stanie zaoferować?
Każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać innowacyjne projekty, może być objęty wsparciem Ekosystemu ARP. Oferuje on takie instrumenty jak fundusz kapitałowy ARP Venture czy Platforma Transferu Technologii. 
Dzięki PTT przedsiębiorca może znaleźć interesujące go innowacyjne rozwiązanie. Może też zgłosić zapotrzebowanie na konkretną technologię, np. w obszarze usprawnienia logistyki w swojej firmie.
Platforma Transferu Technologii oferuje wsparcie doradcze na poziomie komunikowania potrzeb związanych z no...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy