Jak wyjść z umowy najmu przed wygaśnięciem kontraktu?

BreakOption i exit fee

TEMAT NUMERU

Sytuacja, gdy najemca chce wcześniej niż to wskazane w kontrakcie zrezygnować z wynajmowanej przestrzeni, nie zawsze musi zakończyć się dla niego obciążeniem finansowym. Jest kilka rozwiązań, które mogą zagwarantować każdej ze stron umowy korzystne zakończenie współpracy.

Standardowo umowy najmu zawierane są na czas określony, a termin obowiązywania i wysokość czynszu jest wypadkową poniesionych inwestycji przez wynajmującego oraz oczekiwań czynszowych najemcy. Minimalny okres najmu dla standardowej powierzchni magazynowej to 3 lub 5 lat. Jest on uzależniony od wielkości zakontraktowanej powierzchni, lokalizacji parku, tego, w jakim stadium jest obecnie inwestycja, np. czy jest to pierwszy, czy ostatni moduł w budynku. Wpływ na cenę ma także model biznesowy danego dewelopera i elastyczność jego podejścia do potrzeb klienta. Niemniej jednak zazwyczaj umowy najmu z deweloperami są dość sztywne w tym zakresie i nie pozwalają klientom na wyjście z kontraktu przed jego zakończeniem.

REKLAMA

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy