Jak zaplanować magazyn przyszłości?

Znaczenie analityki w procesach planowania magazynu

STRATEGIE MAGAZYNOWE

Czym jest analityka i w jaki sposób ją prowadzić? I co najważniejsze: jakie wnioski z niej wyciągać? Nader często spotykam się z podejściem do tego zagadnienia polegającym na „produkcji” niezliczonej ilości stron prezentacji wyrażającej w ten sposób zakres prac analitycznych. Brak jednak często w tych opracowaniach istotnych dla jej celowości odpowiedzi na pytanie: jak zaplanować nasz magazyn? Dlatego w tym artykule pytanie o cele postawię wielokrotnie. 

 

W wielu rozmowach z naszymi klientami, opisując metodykę naszej pracy planistycznej, posługuję się pojęciem (może nieco na wyrost) „modelu matematycznego przepływów towarowych w magazynie”. Robię to celowo, chcąc w ten sposób nadać już na wstępie znaczenia pierwszej fazie naszej pracy – analityce danych.
Ten pierwszy etap planowania bywa już jednak tym najtrudniejszym, gdyż na bazie danych z przeszłości musimy zaplanować dzisiaj to, co będzie się działo w magazynie za kilka lat.

 

Przygotowanie danych do analizy

Przygotowanie danych do analizy to warunek konieczny jej dobrych rezultatów. Jakie dane klienta konieczne są do przygotowania i opracowania analizy? Jak krytycznie ocenić ich jakość i sprawdzić koherentność wypowiedzi klienta na temat własnych danych?
Stając przed zadaniem planowania przestrzeni magazynowej i procesów realizowanych przez układy mechaniczne, pojawia się już na wstępie pytanie, o jakie dane musimy wystąpić, aby prawidłowo te procesy zaplanować.
Najczęściej najpierw prosimy o dane sprzedażowe (dokładniej ujmując: dane o przepływach towarowych potrzebnych do realizacji sprzedaży) za ostatnie miesiące. Z reguły okres 12 miesięcy jest miarodajny przy określaniu sezonowości grup towarowych. Bywa jednak, że zmiany profilu sprzedaży, wprowadzenie nowych grup produktowych lub kanałów sprzedaży wymaga od nas spojrzenia na dane za okres znacznie dłuższy.
Wśród danych doty...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy