Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jeszcze kierownik czy już menedżer?

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 5
0 119

Jeszcze nie tak dawno kierownik magazynu, dziś coraz częściej warehouse manager. Zmiana ta nie ogranicza się jednak tylko do tytułu. Także zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za nadzór nad obiektami magazynowymi uległ zasadniczym zmianom. To zawód dla ludzi odpowiedzialnych, dobrze zorganizowanych i otwartych na nowe rozwiązania.

Czasy, kiedy kierownika magazynu postrzegano jako dozorcę materiałów złożonych w magazynie i osobę, która w ramach swego mało skomplikowanego zakresu obowiązków przyjmuje i wydaje wyżej wspomniane dobra, minęły bezpowrotnie. 
– Obecnie warehouse manager to funkcja niełatwa i bardzo kompleksowa. Wiedza merytoryczna z zakresu optymalizacji powierzchni magazynowej i przepływu materiałów, znajomość całej gamy systemów wspomagających magazynowanie, od ERP po RFID, oraz wysoki poziom umiejętności zarządzania podległym zespołem, często liczącym ponad 100 osób. Tak obecnie wygląda profil pracownika na tym stanowisku preferowanego na rynku pracy – mówi Konrad Królikowski, senior consultant w firmie Antal Engineering & Operations.

I ty możesz zostać kierownikiem magazynu?


Z powyższego łatwo więc wywnioskować, że zarządzanie magazynem wymaga dziś bardzo szerokiego zakresu kompetencji. I to takich, których nie da się przyswoić nawet na najlepszych studiach. 
– Studia kierunkowe w branży logistycznej nie mają dużego znaczenia. Dla pracodawców zdecydowanie ważniejsze jest doświadczenie w szeroko pojętej logistyce – wyjaśnia nasz rozmówca. Jego zdaniem oczekiwania pracodawców dotyczą przede wszystkim doświadczenia kandydatów na podobnym stanowisku lub w podobnej specyfice biznesowej.
– Ogólne wymagania są trudne do sprecyzowania, jednak na pewno zalicza się do nich znajomość języka obcego. Ścieżka kariery kierownika magazynu najczęściej obejmuje stanowiska, na których pracownicy są odpowiedzialni np. za przepływ materiałów (czyli współpracujące z magazynem, lecz niepracujące w nim na co dzień) bądź stanowiska z obszaru stricte magazynowego, np. kierownicy zmiany – twierdzi Konrad Królikowski.
Kryzysowe czasy dla całej gospodarki wyznaczają jednak nowe potrzeby, a co za tym idzie – redefiniują oczekiwania wobec osób zatrudnianych na stanowisku kierownika magazynu. Patrząc na dzisiejsze realia biznesowe, w których wykorzystanie narzędzi optymalizujących procesy jest powszechne, magazyn nie może być wyjątkiem. W praktyce wciąż na rynku niewielu jest kierowników magazynu, którzy faktycznie usprawniają pracę swojego obiektu. Według praktyków warehouse manager nie może być osobą, która wzbrania się przed wprowadzaniem narzędzi z tzw. lean warehousingu. – Wręcz przeciwnie, jego zachowanie jako menedżera musi być proaktywne i zachęcające podwładnych do współdziałania. Możliwości jest mnóstwo: elektroniczny kanban, standaryzacja w oparciu o 5S czy nawet prosty podział na strefy o zróżnicowanej rotacji towarów. Przykłady tego typu praktyk można by wymieniać jeszcze długo, ale to, co jest najbardziej istotne, to inicjatywa i chęć ciągłego doskonalenia  – przekonuje ekspert z Antal Engineering & Operations.
Nie można również zapominać, że zarządzanie magazynem to zarówno odpowiedzialność za procesy logistyczne, jak i czynności związane z prowadzeniem zespołu – często licznego.
– W sytuacji, w której część pracowników to osoby zatrudniane przez zewnętrzne agencje, a rotacja wśród własnych podwładnych firmy jest dość duża, kierownik danej jednostki organizacyjnej musi wyróżniać się umiejętnościami interpersonalnymi. Jego środowisko pracy wymaga bowiem codziennych kontaktów zarówno z kadrą zarządzającą (kierownik logistyki, kierownik produkcji), jak i pracownikami fizycznymi – zauważa ekspert.
Jeśli już jesteśmy przy aspekcie związanym z odpowiedzialnością za zespół ludzi, to nie możemy zapominać o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Magazyn z racji specyfiki pracy jest miejscem, gdzie prawdopodobieństwo ewentualnych wypadków jest szczególnie wysokie. Ciężkie elementy ustawione na wysokości, ciągła praca wózków widłowych, możliwe przecinanie się dróg komunikacji pojazdów i ludzi to czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia kontuzji. Wypada więc zauważyć, że zmiany dotyczące magazynu muszą również uwzględniać obszar związany z bezpieczeństwem podwładnych.
Choć osoba zatrudniona na stanowisku kierownika magazynu nie musi spełniać żadnych odgórnie nałożonych kryteriów formalnych, to specyfika tej pracy sprawia, że powszechne jest posiadanie uprawnień operatora wózka widłowego przez osoby pełniące funkcję warehouse managera. Muszą oni posiadać również wiedzę na temat wymogów prawnych funkcjonowania magazynu.

Kompetencje zawsze w cenie


Czego więc w praktyce oczekują pracodawcy poszukujący kierownika magazynu? Dzisiaj podstawowe zadania warehouse managera to zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji procesów magazynowych, takich jak jakość, terminowość, koszty, zarządzanie wszelkimi procesami magazynowymi, poszukiwanie udoskonaleń systemu, a także udział w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych i innych wspomagających codzienną pracę magazynu.
O tym, jak szerokie jest spektrum obowiązków i odpowiedzialności takiej osoby, można łatwo przekonać się, przeglądając profile osób zatrudnionych na tym stanowisku obecnych na popularnych portalach społecznościowych specjalizujących się w karierze zawodowej. 
Dane z rynku wskazują, że zapotrzebowanie na wyróżniających się kierowników magazynu wciąż będzie wysokie z racji tego, że w wielu firmach nadal brakuje osoby o idealnym na to stanowisku profilu. Skuteczny pracownik pełniący tę funkcję to zdaniem praktyków gwarancja efektywnego wykorzystania powierzchni, przyspieszenie szybkości operacji (np. poprzez wprowadzenie skanera RFID), większa przejrzystość działań (poprzez chociażby implementację automatycznego generowania dokumentów transportowych), redukcja liczby reklamacji, jak również bardziej efektywna praca samego zespołu. Dobrego warehouse managera powinno charakteryzować jedno słowo: interdyscyplinarność. Nie bez powodu najczęstszym kolejnym krokiem w rozwoju kariery zawodowej kierownika magazynu jest objęcie przez niego stanowiska kiero...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy