Łączymy magazyn ze światem

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Żaden, nawet najnowocześniejszy, zautomatyzowany magazyn nie będzie działał poprawnie, jeżeli jego poszczególne elementy nie będą ze sobą współpracować. Jednym z najważniejszych elementów regulujących maksymalne możliwości całej instalacji logistycznej są doki i przylegające do nich strefy przyjęć i wydań. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, mając na uwadze, że strefa wejścia/wyjścia jest najważniejszym interfejsem łączącym nasz magazyn ze światem zewnętrznym.

Aby zdefiniować wymagania dotyczące doków, ich liczby oraz niezbędnej powierzchni strefy przed dokami, należy zwrócić uwagę na wiele czynników. Zadaniem konsultanta łańcucha dostaw jest zintegrowane planowanie każdej ze stref magazynu, aby były one zgodne z każdym z podsystemów, procesami oraz prognozowanymi ilościami i schematami przepływu materiałów. Poniższy tekst zawiera wskazówki dotyczące projektowania strefy frontu przeładunkowego oparte na doświadczeniach z projektów koncepcyjnych, detalicznych oraz realizacji.

Spójne projektowanie kluczem do sukcesu


Odpowiedź na pytanie dotyczące liczby doków nie jest prosta. Zadanie projektanta jest kompleksowe i wymaga fachowego podejścia do planowania magazynu. 
Aby zapewnić odpowiednią strefę wejścia, wyjścia oraz liczby doków, należy podejść do zadania według metodologii projektowej, tj. od ustalenia spójnej bazy danych, przez planowanie koncepcyjne, detaliczne, fazę przetargową, po realizację. Nie możemy dopuścić, aby każda strefa była zaprojektowana zupełnie osobno, w oderwaniu od reszty. Magazyn z założenia ma być spójną strukturą, której organy, aby współgrać ze sobą, muszą mieć zapewnioną sprawną komunikację.
Należy wziąć zatem pod uwagę bardzo wiele czynników, których tylko c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy