Dołącz do czytelników
Brak wyników

Made in Poland?

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 2
0 112

Magazyny muszą nadążać za trendami w gospodarce (np. zrównoważony rozwój), funkcjonować coraz sprawniej i efektywniej na zmieniającym się rynku, zachowując opłacalność. Nic dziwnego, że w tym obszarze wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania i procesy. Skąd je brać?

Od wielu lat panuje obiegowa opinia, że pod względem innowacyjności Polska pozostaje w ogonie Europy. Sytuacji nie ratują komunikaty o zdobyczach polskich naukowców czy młodych firm oraz powszechna opinia o bardzo dobrym przygotowaniu polskich ekspertów w najbardziej innowacyjnych dziedzinach, np. IT, technologie mobilne czy rozwiązania transportowe. Rząd i jego instytucje starają się ratować sytuację, inicjując dialog między uczelniami a przedsiębiorcami oraz tworząc – także dzięki środkom unijnym – programy wspierające działalność innowacyjną. Czy to znaczy, że do polskich magazynów szturmem wkroczą polskie wynalazki?

 

Rdzennie polskie rozwiązania innowacyjne w branży grzewczej i wentylacyjnej należą do rzadkości. Myślę, że to ze względu na dużą ostrożność inwestorów, którym bardzo zależy na trzymaniu się „litery prawa”, a ta z kolei czasem nie nadąża za myślą inżynierską. 
Projektanci widzą zapotrzebowanie na rozwiązania, które pozwoliłyby wypełnić sprzeczne lub trudne do jednoczesnego spełnienia przepisy prawne albo pogodzić oczekiwania inwestora zagranicznego z wymaganiami prawa polskiego – np. odpowiednio niskie koszty eksploatacji z jednej strony i zapewnienie wymaganej minimalnej ilości nawiewanego powietrza świeżego. Zwykle takie rozwiązania „dwa w jednym” to dla producentów duże wyzwanie, podejmowane tylko przez firmy, które mają kapitał na prace badawczo-wdrożeniowe i bezpieczny rynek dla swoich pozostałych produktów. A takich w Polsce jest niewiele.
Większą otwartość na innowacje wykazują inwestorzy zagraniczni budujący w Polsce – mają oni doświadczenia z magazynów budowanych na całym świecie i oczekują systemów, dzięki którym koszty eksploatacji będą jak najniższe. 
W jednym z projektowanych magazynów zastosowałem wprowadzone na rynek w 2013 r. polskie nagrzewnice, które mają system nawiewu powietrza świeżego i moduł odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. Zapewniają zatem nie tylko ogrzewanie i wentylację, ale i odzysk ciepła, zmniejszając zużycie energii na ogrzewanie, a więc i obniżając koszty eksploatacji.

mgr inż. Sławomir Kubacki
projektant instalacji sanitarnych
autor m.in. projektu instalacji HVAC dla rozbudowanego magazynu FM Logistic w Tomaszowie Mazowieckim

 

Polskie rozwiązania IT – dlaczego tak mało?


Przedmiotem patentu europejskiego (oraz patentów krajowych) jest rozwiązanie typu pick-by-vision austriackiego koncernu Knapp. Dzięki odpowiedniemu kaskowi (obie ręce wolne!) z antenkami i ekranem przetwarzającym obrazy i nakładającym na nie np. numery seryjne produktów pracownik magazynu przemieszcza się najkrótszą drogą, bezbłędnie kompletując zamówienie. Jak zapewnia firma, wdrożenie takiego systemu nie będzie kosztowne i nie będzie wymagało zmian w istniejącej infrastrukturze. Jest to rozwiązanie z zakresu augmented reality. Czy taki sprzęt nie mógł powstać w Polsce? – Augmented reality to połączenie oprogramowania oraz sprzętu, które pozwala z tego oprogramowania korzystać – wyjaśnia Łukasz Miądowicz, wykładowca Politechniki Gdańskiej, założyciel firmy BlastLab. – W polskich firmach, także tych z sektora MŚP, nie brakuje wiedzy i doświadczenia potrzebnych do takich wdrożeń. Problemem jest zawsze kapitał potrzebny na prace badawczo-rozwojowe, prototypowanie i wdrożenie – a zawsze istnieje ryzyko, że dane rozwiązanie się nie przyjmie (nawet mimo pozytywnych wyników badań rynkowych) wśród klientów – mówi Łukasz Miądowicz.
– Rozwiązania tworzone przez polskie zespoły, także we współpracy z polskimi uczelniami, często kończą się na fazie rozmów o tym, „że warto”, gdyż brakuje kapitału na rzetelne badania i cały proces wdrożenia – wtóruje Maciej Kuźniar z firmy Oktawave, twórcy polskiej chmury obliczeniowej. – Zespół Oktawave miał zapewnione środki na pracę zespołu zdolnych programistów, poważne badania, współpracę z uczelniami, testy. Dzięki temu mogło powstać rozwiązanie konkurencyjne technicznie, ale i cenowo wobec oferty zagranicznych koncernów. Jaka poza tym korzyść z „rdzennie polskiego” rozwiązania? Spełnienie oczekiwań klientów – dostosowanie do potrzeb polskich przedsiębiorców i lokalizacja bardzo dobrze zabezpieczonego centrum danych w Warszawie, co zwiększa zaufanie do tego rozwiązania – opowiada Maciej Kuźniar.
Rozwiązania informatyczne „w chmurze”, spinające gospodarkę magazynową z całym łańcuchem procesów biznesowych (nie tylko dostaw), stają się chlebem powszednim, szczególnie dla firm z obszaru e-commerce oraz firm małych i średnich, które poszukują rozwiązań elastycznych i ekonomicznych (np. eliminujących serwerownię w firmie). Coraz większym zainteresowaniem – i coraz mniejszą nieufnością – cieszą się informatyczne rozwiązania sieciowe, które konkurują ze stacjonarnymi programami stanowiskowymi. W tym obszarze oferta polskich firm jest coraz bogatsza. 
Technologia to przede wszystkim koncerny
Jak podkreślają zarówno inwestorzy, jak i dostawcy rozwiązań technicznych, w obszarze technologicznym (konstrukcja, instalacje, intralogistyka) będzie się działo najwięcej, bo to właśnie technika pozwala spełniać wymagania prawne (np. Dyrektywy ErP czy Ustawy o odnawialnych źródłach energii). Siła innowacyjności tkwi w producentach. 

 

Dwa najważniejsze obszary

O specyfice polskiej innowacji rozmawiamy z dr. inż. Aleksandrem Niemczykiem, zastępcą dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

W jakim obszarze gospodarki magazynowej potencjał innowacyjności jest największy?
Wskazałbym dwa najważniejsze obszary: rozszerzanie form usług magazynowych oraz magazyny zrównoważone. 
W pierwszym obszarze chodzi przede wszystkim o outsourcing – powierzanie usług magazynowych wyspecjalizowanym firmom. W porównaniu z innymi krajami w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia. Daje to duże możliwości bezpośredniego korzystania z najnowszych dostępnych rozwiązań zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.
Pojęcie „zrównoważonego magazynu” łączy różnorodne rozwiązania technologiczne i właściwe procesy gospodarki magazynowej. Jest to doskonały przykład tego, jak coraz bardziej restrykcyjna legislacja staje się motorem innowacyjności. Rosną wymagania prawne w zakresie „ekologiczności” stosowanych rozwiązań czy wręcz całych inwestycji, ograniczania emisji CO2 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to także magazynów, a wśród nich szczególnie tych, które muszą zapewnić określone warunki przechowywania, w tym chłodnie czy komory mroźnicze. Wymogi zrównoważenia obejmują technologie budowlane (np. izolacyjność ścian) czy ponowne wykorz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy