Dołącz do czytelników
Brak wyników

Magazyny idą na kolejny rekord pomimo pandemii

Baza wiedzy | 20 września 2021 | NR 6
0 173

To może być najlepszy rok na rynku najmu nowoczesnych powierzchni magazynowych i przemysłowych – prognozują eksperci firmy Savills. Już teraz, po trzech pierwszych kwartałach, w sektorze tym odnotowano najwyższy w historii poziom popytu. Generują go głównie sieci spożywcze, działające nieprzerwanie pomimo obostrzeń nakładanych na inne sektory handlu oraz firmy z branży e-commerce, wraz z obsługującymi je operatorami logistycznymi.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Savills, popyt na powierzchnię magazynową po pierwszych trzech kwartałach 2020 r. był wyższy niż kiedykolwiek wcześniej w analogicznym okresie roku. W tym czasie wynajęto 3,7 mln m², czyli o 33% więcej niż rok temu. W samym tylko trzecim kwartale popyt osiągnął poziom 1,3 mln m² (wzrost o 50% rdr.), co również jest rekordem, biorąc pod uwagę historyczną aktywność na rynku najmu w okresie od początku lipca do końca września.

 


Savills zwraca uwagę, że wbrew obawom z początku pandemii i tendencjom obserwowanym na rynku biurowym rekordowy popyt nie był wcale spowodowany masowymi renegocjacjami. Nawet bez uwzględniania przedłużeń umów, ilość powierzchni, jaka była przedmiotem transakcji najmu, również osiągnęła swój historycznie najwyższy poziom. 

 

Robert Dobrzycki
CEO Panattoni


Skala realizowanych projektów Panattoni w Europie z jednej strony potwierdza odporność sektora magazynowego na ograniczenia związane z pandemią, z drugiej odzwierciedla szerszą perspektywę trendów w gospodarce. W prowadzonych inwestycjach zdecydowanie zwiększył się wolumen powierzchni dedykowanej e-commerce z wynikiem 20-procentowym w skali wszystkich naszych realizowanych projektów w III kwartale. Znacząco wzrósł również udział firm produkcyjnych, ale też i dystrybucyjnych, które były uzależnione od importu i w czasie pierwszej fazy doznały zachwiań w dostawach produktów lub półproduktów. Rok 2020 to rok rewolucyjnych zmian, które uczyniły rynek obiektów przemysłowych najbardziej atrakcyjnym w całej branży nieruchomości.

 

Bartłomiej Hofman
Bartłomiej Hofman, managing director
P3 Logistic Parks w Polsce

Na polskim rynku nadal obserwujemy dominację kluczowych lokalizacji logistycznych, takich jak aglomeracja warszawska, Górny Śląsk, Polska Centralna, Wrocław oraz Poznań. W pierwszych trzech kwartałach tego roku najwyższy poziom nowej podaży został zanotowany w regionie Warszawy (419 tys. m²) 
oraz na Górnym (414 tys. m²) i Dolnym Śląsku (316 tys. m²). Inwestycje, które P3 zrealizowało lub zaczęło realizować w tym roku, są potwierdzeniem tych rynkowych trendów. W minionych miesiącach w podwarszawskim Mszczonowie oddaliśmy do użytku nowy magazyn centralny dla PepsiCo (58 tys. m²) oraz nową sortownię dla InPost (17,3 tys. m²). A zaledwie kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy budowę pierwszych dwóch magazynów, w ramach II fazy parku P3 Poznań, które są już wynajęte w ponad 80%. Jednocześnie obserwujemy rosnące zainteresowanie rynkami regionalnymi i możliwością realizacji na nich magazynów dostosowanych do potrzeb sektora e-commerce i obsługi last mile logistic. Według nas szczególnie atrakcyjne dla tego typu inwestycji są Warszawa i jej najbliższe okolice, a także Śląsk czy Trójmiasto. 
Pomimo wielu obaw z początku roku – wyniki polskiego rynku magazynowego po pierwszych trzech kwartałach, podobnie jak te za pierwsze półrocze, są nadal dobre. Według najnowszego raportu Axi Immo od początku roku w Polsce wynajęto już ponad 3,5 mln m², co oznacza, że tegoroczny wynik z całą pewnością będzie jeszcze wyższy niż ten za poprzednie 12 miesięcy, gdzie najemców znalazło 4 mln m² powierzchni magazynowej. Jednocześnie całkowite zasoby magazynowe w naszym kraju przekroczyły już granicę 20 mln m². Ponadto o ok. 15% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadła wielkość powierzchni w budowie, co wynika z większej ostrożności deweloperów przy realizacji projektów spekulacyjnych i przeniesienia ciężaru na realizację obiektów BTS lub z zabezpieczonymi umowami typu pre-let. Jest to jednak naturalna reakcja na obecną sytuację. Nie możemy zapominać, że rynek magazynowy jest częścią złożonego łańcucha dostaw i ewentualne kolejne zawirowania gospodarcze, w tym spadek konsumpcji, mogą mieć wpływ również na ten segment.

 

Radosław T. Krochta
prezes zarządu MLP Group

Osiągnięte w minionym okresie wyniki są bardzo dobre. Nie odnotowaliśmy dotychczas zauważalnego wpływu pandemii na naszą sytuację finansową oraz działalność operacyjną. Widzimy wciąż duże zainteresowanie najemców powierzchnią magazynową. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami coraz większego znaczenia nabiera nasza działalność na rynku niemieckim. W raportowanym okresie zapewniła już jedną trzecią łącznego zysku netto. Ten udział będzie się zwiększał.
Perspektywy rozwoju branży są dobre. W skali całego rynku osiągamy jedynie tylko trochę niższe dynamiki niż w minionym roku, kiedy jeszcze nie mieliśmy do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy