Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mysz się nie prześlizgnie

Baza wiedzy | 8 czerwca 2021 | NR 4
0 84

Bezpieczeństwo osób i towarów zgromadzonych w magazynie to priorytet. Im większą wagę przywiązuje się do tej kwestii, tym mniejsze ryzyko poniesienia straty. Nic więc dziwnego, że dbają o nie często bardzo skomplikowane, automatyczne systemy.  

Do zapewnienia bezpieczeństwa w profesjonalnych centrach logistycznych są wykorzystywane m.in.: systemy telewizji dozorowej, alarmowe, sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy kontroli dostępu. I nie od dziś wiadomo, że zastosowanie ich w magazynie może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. 


Czujne oko


Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa jest telewizja przemysłowa (nazywana też dozorową, użytkową lub CCTV – Closed Circut Television). 
– Zalety stosowania telewizji przemysłowej są powszechnie znane – wylicza Błażej Ryczek z firmy i portalu telewizja-przemysłowa.pl. – Wymienię choćby jedną: bezpieczeństwo mienia firmy. W obiektach wyposażonych w kamery spada liczba kradzieży, nagrany materiał może zostać wykorzystany w przypadku kradzieży bądź wypadku czy jako materiał śledczy dla policji. Pracownicy mają świadomość stałej kontroli ich pracy, co oznacza zdyscyplinowanie i poprawę wydajności ich pracy, a także wspieranie wykrywania sytuacji niebezpiecznych, np. pożaru.
Użytkownicy systemów monitoringu wizyjnego także widzą korzyści z jego stosowania. Wyniki przeprowadzonych w 2010 r. na zlecenie Axis Communications badań dotyczących wykorzystania systemów nadzoru wizyjnego pokazują, że wszyscy ich użytkownicy odnotowali pozytywne rezultaty wynikające z instalacji kamer. Najważniejszym powodem, dla którego zdecydowano się na wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego, była chęć zapobiegania kradzieżom. Czynnik ten wymieniło 86% respondentów. Aż 94% uczestników badania podało, że głównym pozytywnym efektem wdrożenia systemu nadzoru wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa. W dalszej kolejności wskazywano na rezultaty w postaci uzyskania dowodów przestępstw (51-77% wskazań) oraz zmniejszenie liczby kradzieży (54-75%).
Systemy telewizji przemysłowej dzielimy na trzy podstawowe rodzaje: systemy oparte na magnetowidzie poklatkowym, cyfrowym rejestratorze DVR i komputerowej karcie DVR. 

 

Kardex bez kompromisów

Firmy magazynujące gotowe produkty, części zamienne lub komponenty do ich produkcji wiedzą, jak ważne i trudne jest zachowanie zarówno wysokiego standardu składowania towarów oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników magazynu. Technologie składowania, takie jak automatyczne regały windowe KARDEX, pozwalają rozwiązać te kwestie.
W regale windowym KARDEX Shuttle wysokie prędkości jazdy i zagęszczone składowanie wymagają stosownych elementów bezpieczeństwa. Maksymalną ochronę obsługi zapewniają automatyczne drzwi wewnętrzne urządzenia. Umieszczone są w tylnej części okna dostępowego i otwierają się przy każdej dostarczanej półce. Jeżeli ekstraktor jest w ruchu pionowym, drzwi są zamknięte, dzięki czemu chronią obsługę przed zdrowotnymi następstwami podmuchów zimnego powietrza, kurzu i innych czynników eliminując działanie efektu „tłoku powietrza” powstającego podczas pracy ekstraktora. Dodatkowo zmniejszają poziom hałasu przy maszynie. Bezpośrednio przed oknem dostępowym znajdują się fotokomórki, które pilnują całego obszaru roboczego. W razie aktywacji urządzenia zabezpieczającego, ruch maszyny zostanie zatrzymany. Ponadto, zamknięta konstrukcja automatycznych systemów magazynowych ochrania składowany towar przed pyłem, czy uszkodzeniami mechanicznymi. 
Automatyczne regały zapewniają również ochronę przed kradzieżą czy zamianą towaru. Każdy pracownik magazynu musi się bowiem przed rozpoczęciem swojej pracy zalogować do systemu przy pomocy swojej nazwy użytkownika i hasła. Dzięki temu zapewniona jest całkowita kontrola dostępu. W systemie jest nawet możliwe ustawienie praw użytkownika dla poszczególnych osób.
Jednak sama konstrukcja tego rodzaju maszyn nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa w sytuacji, kiedy regały nie są odpowiednio serwisowane. Każdy regał automatyczny powinien minimum raz w roku przejść gruntowny przegląd prewencyjny, podczas którego wykwalifikowany technik sprawdza stan obwodów bezpieczeństwa i zużycie elementów mechanicznych, które w razie potrzeby są wymieniane na nowe. Zadaniem techników jest również utrzymywanie „up to date“ oprogramowania do obslugi maszyn.


– W odróżnieniu od magnetowidu rejestrator cyfrowy może nam zaoferować dużo więcej. Jest to oddzielne urządzenie przechwytujące obraz z kamer. Pełni funkcję quad: umożliwia wyświetlenie podzielonego obrazu z kamer na jednym monitorze lub sekwencyjnie, jednocześnie rejestrując materiał wideo na dysku twardym. Materiał wideo jest zapisywany w wybranej przez nas rozdzielczości, liczby klatek na sekundę oraz kompresji, co daje duże możliwości w zakresie dostosowania jakości obrazu do zajmowanej przez niego powierzchni na dysku – wyjaśnia Błażej Ryczek.
Systemy telewizji dozorowej wyposażone w rejestrator cyfrowy mogą działać bezobsługowo na zasadzie zapisywania starszego materiału na świeższym. Również podgląd oraz możliwość administrowania przez sieć i internet znacząco podnoszą funkcjonalność takiego systemu monitoringu. Podstawowym parametrem rejestratora jest szybkość przechwytywania obrazu oraz liczba kamer, które możemy do niego podłączyć. Ważna jest także jakość kompresji, tryby pracy, możliwości konfiguracyjne. Także takie funkcje jak detekcja ruchu, wyjścia alarmowe, obsługiwanie wielu dysków, nagrywarek kart pamięci oraz praca w sieci i przez internet. Ceny rejestratorów są bardzo zróżnicowane – od 1200 zł za rejestrator na 4 kamery z bardzo podstawowymi funkcjami, do kilku tysięcy złotych za rejestrator na 16 kamer, mający większość wymienionych wcześniej funkcji. Wraz z rejestratorami rynek zaczęły zdobywać komputerowe karty DVR. Takim urządzeniem jest karta instalowana w komputerze. 

 

Składniki systemu telewizji przemysłowej

Kamery – w przeciwieństwie do znanych ogólnie kamer do zastosowań domowych, kamery w telewizji dozorowej są tylko jednym z elementów potrzebnych do skonfigurowania systemu. Nie rejestrują one obrazu, nie mają na ogół rozbudowanych opcji menu – razem z obiektywami stanowią „oko” całej instalacji. Podstawowym kryterium doboru jest czułość i rozdzielczość kamery. W przypadku kamer do zastosowań wewnętrznych, w pomieszczeniach o stałym oświetleniu stosuje się kamery o średniej czułości, z kolei ochrona zewnętrzna wymaga kamer o czułości wyższej. Dobra rozdzielczość kamery przydaje się w przypadku obserwacji obiektów oddalonych od kamery lub dużych terenów.
Obiektywy – przy doborze obiektywu należy wziąć pod uwagę 3 podstawowe parametry: 
 ogniskową – wyrażoną w milimetrach i mówiącą o kącie „patrzenia” obiektywu. Im większa ogniskowa, tym węższy kąt, a zarazem możliwość oglądania obiektów z większej odległości,
 przysłonę – automatyczna lub ręczna,
 jasność – wyrażona w F; im niższa, tym większa jest przepuszczalność światła obiektywu,
Monitory – dobieramy rozdzielczość i przekątną ekranu.
Przełączniki wizji, dzielniki ekranu, multipleksery – urządzenia służące do „zbierania” obrazu z kamer:
 przełącznik wizji – najprostsza wersja. Pozwala na oglądanie obrazu z kamer (od 2 do 16) na pełnym ekranie. Ograniczeniem jest fakt, że na ekranie możemy oglądać obraz z tylko jednej kamery. Przełączanie kamer może odbywać się ręcznie lub automatycznie (co zaprogramowany odstęp czasu),
 dzielnik ekranu (tzw. quad) – oprócz funkcji, które ma przełącznik, może wyświetlić na ekranie obraz z czterech kamer, dzieląc ekran na cztery równe części,
 multiplekser – najbardziej zaawansowane urządzenie z tej grupy. Obsługuje zwykle od 4 do 16 kamer. Pozwala na oglądanie obrazu z kamer pojedynczo lub na podzielonym ekranie (w sekwencjach 4-, 9- lub 16-kamerowych). 
Magnetowidy, karty VCR, rejestratory cyfrowe – służą do rejestracji obrazu z kamer. 
Najprostszym rozwiązaniem przy rejestrowaniu obrazu jest magnetowid poklatkowy (time lapse). W zależności od możliwości finansowych i potrzeb możemy nasz system wyposażyć w magnetowid o czasie rejestracji od 24 do nawet 960 godzin. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że obraz rejestrowany jest na kasecie i rejestracja w dłuższym trybie powoduje, że klatki na obrazie pojawiają się rzadko.
Coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się także karty VCR. Umożliwiają one rejestrację obrazu z kamer na twardym dysku komputera. W takiej opcji długość zarejestrowanego materiału zależy tylko od pojemności dysku.
Bardziej profesjonalną odmianą urządzenia do zapisu cyfrowego jest rejestrator cyfrowy. Stosowany jest na ogół w systemach, w których zastosowanie zwykłej karty VCR wiązałoby się z ryzykiem np. sabotażu (dostęp do komputera przez różnych użytkowników np. przez Internet) czy też utraty danych (niestabilne systemy operacyjne). Rejestrator cyfrowy to połączenie wielokanałowego multipleksera i twardego dysku (na ogół wymiennego) lub zespołu dysków. Zaletą tego rozwiązania jest mała możliwość dostępu przez osoby niepowołane (kody dostępu, obudowy zabezpieczane mechanicznie), a także możliwość rejestracji dużej ilości materiału (rejestratory spotykane na naszym rynku mają nawet do 600 i więcej GB pamięci).
Źródło: monitoring-tv.pl

 

Kamera szuka braków


System monitoringu wizyjnego wykorzystywany w magazynie nie różni się zbytnio od tych stosowanych w innych lokalizacjach. Czasem może jednak pełnić dodatkowe funkcje.
– Dla osób zarządzających magazynami istotną funkcją jest to, że kamery mogą same wykrywać puste półki i wysyłać informacje o potrzebie uzupełnienia towaru – zauważa Agata Majkucińska, Key Account Manager firmy Axis Communications.

 

Widzi w ciemności

Axis Communications rozbudowała ofertę termowizyjnych kamer IP o dwa nowe modele. AXIS Q1921 i AXIS Q1921-E. Kamera AXIS Q1921 jest zaprojektowana do instalacji wewnętrznych, a AXIS Q1921-E dzięki obudowie klasy IP66 najlepiej sprawdzi się w monitoringu na zewnątrz. Do każdego z modeli można dobrać jeden z czterech obiektywów o ogniskowej: 10, 19, 35 i 60 mm. Rozdzielczość 384 x 288 i zaawansowany procesor obrazu zwiększają skuteczność nadzoru obszarowego i obwodowego. Kamery umożliwiają wykrywanie ludzi z odległości do 200 m przy 55-stopniowym polu widzenia oraz nawet do 1200 m przy 9-stopniowym polu widzenia. Ponadto oferują kluczowe funkcje nadzoru IP, takie jak obsługę formatów H.264 i Motion JPEG, dwukierunkowe przesyłanie dźwięku, lokalne przechowywanie danych i zasilanie Power over Ethernet.


Jedną z dodatkowych funkcji kamer jest mapowanie termiczne i możliwość określania za pomocą kamer termowizyjnych tzw. gorących stref. Pozwala to podejmować działania prewencyjne natychmiast po zidentyfikowaniu niepokojących zdarzeń. Kamery termowizyjne tworzą obraz na podstawie ciepła wydzielanego przez wszystkie obiekty, pojazdy i osoby. Dzięki temu mogą działać w całkowitej ciemności, dostarczając obrazy, które pozwalają operatorom wykrywać podejrzaną aktywność i niezwłocznie podejmować odpowiednie działania. Są również skuteczniejsze od konwencjonalnych kamer w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład we mgle, kurzu i dymie. 
– Sieciowe kamery termowizyjne stanowią idealną pierwszą linię obrony, która pozwala skutecznie wykrywać i identyfikować podejrzane obiekty oraz zdarzenia, a następnie błyskawicznie podejmować niezbędne działania. Wpływa to znacząco na ogólną skuteczność całego systemu nadzoru. Dzięki kamerom termowizyjnym możliwe jest utworzenie systemu ochrony obwodowej: niewidocznych ogrodzeń zapewniających dyskretną detekcję, stanowiących jednocześnie skuteczną i ekonomiczną alternatywę dla detekcji radiowej, płotów pod napięciem czy kamer CCTV połączonych z reflektorami – przekonuje Agata Majkucińska.

 

System za 3607 zł brutto

System monitoringu CCTV zewnętrznego oparty jest na rejestratorze BCS-DVR0804LE-A.
Prezentowany zestaw zapewnia podgląd i rejestrację obrazu video z pięciu zewnętrznych kamer VTV-D6A3/GL-105P oraz trzech kamer zewnętrznych CDR-802K. Zapis obrazu odbywa się na twardym dysku o pojemności 500 GB, co pozwala na nagranie obrazu video z kilku lub nawet kilkunastu dni (przy włączonej detekcji ruchu).
Do zestawu należy dokupić odpowiednio długi przewód, który służy do podłączenia poszczególnych kamer z rejestratorem. Na jednym przewodzie podłączamy jedną kamerę.
Uruchomienie prezentowanego zestawu sprowadza się do położenia przewodów CCTV, podłączenia wtyczek i włączenia zasilania.
Obraz możemy oglądać na dowolnym odbiorniku TV z wejściem wideo lub na dowolnym monitorze LCD. Obraz możemy także obejrzeć za pośrednictwem internetu.
Urządzenie ma wy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy