Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

13 maja 2022

NR 2 (Kwiecień 2022)

Nowoczesny magazyn. Rozmowa z Robertem Szymańczakiem, kierownikiem magazynu AsstrA W Błoniu

0 85

O tym, jaki powinien być dziś nowoczesny, zautomatyzowany magazyn, z Robertem Szymańczakiem, kierownikiem  magazynu AsstrA w Błoniu, rozmawia Janusz Mincewicz.

Czy polski rynek magazynowy to już rynek kompletny? 
W ostatniej dekadzie nastąpił wyraźny rozwój punktów przeładunkowych, a zwłaszcza centrów dystrybucyjnych. Powierzchnie magazynowe w Polsce z 2,14 mln m² w 2012 r. już w pierwszej połowie 2022 r. dobijają do 25 mln m². Spowodowany pandemią boom na e-commerce zmienił sposoby dystrybucji i obsługi towarów. Dla efektywniejszego kompletowania i pakowania ładunków specjalne magazyny zostały rozplanowane na nowo.

Jak brexit, pandemia i wojna na Ukrainie wpłynęły na europejski i krajowy rynek magazynowy? 
Logistyka e-commerce jest odpowiedzią na zmiany w sposobie organizacji i zarządzania procesami realizacji zamówień w czasach gwałtownego wzrostu popularności handlu elektronicznego. Zmiany w sposobie dystrybucji i obsługi towarów zaszły na wielu obszarach logistyki i łańcucha dostaw. W przypadku magazynowania towarów B2C klasyczne rozwiązanie typu „wysoki skład” nie sprawdza się – w związku z czym magazyny dla e-commerce musiały zostać na nowo rozplanowane tak, by pracownicy mogli łatwo pickować, kompletować i pakować towary.
Dodatkowo coraz większe oczekiwania klientów operatorów logistycznych i samych konsumentów sprawiły, że pojawiły się nowe elementy oferty w ramach usług magazynowania i dystrybucji. 

Przy e-commerce pojawiła się logistyka zwrotów. Jak to wpływa na funkcjonowanie magazynów? 
Logistyka zwrotów, odwrotna do podstawowych celów przedsiębiorstwa, zawsze stanowi organizacyjne wyzwanie. Odesłane towary przyjmowane są najczęściej w tej samej strefie magazynu co normalne dostawy. Obsługa zwrotów obejmuje następujące kroki: przyjęcie towaru, przygotowanie towaru, ocena towaru, dokumentacja, zapakowanie, ponowne przyjęcie do magazynu, składowanie. Zwrócone artykuły muszą być oczywiście sprawdzone i odpowiednio potraktowane, np. oczyszczone, umyte, czasami zutylizowane. Dokumentacja musi być umieszczona w systemie zarządzania magazynem (WMS) lub w systemie ERP także ze względu na konieczność ustalenia wskaźnika zwrotów. Jeśli zostaną ocenione jako nieużywane, wówczas w większości przypadków są automatycznie na nowo pakowane i sprzedawane. 
Podstawowym instrumentem w zarządzaniu zwrotami jest logistyka przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego systemu regałowego, sposobu transportu pojemników, metod komisjonowania oraz całość wewnątrzzakładowych procesów ma wpływ na efektywność sprzedaży wysyłkowej oraz na liczbę zwrotów.

Jak nowe innowacyjne technologie, m.in. pick by voice, pick by light, pick by Visio oraz drony, zmieniły funkcjonowanie magazynów, ich robotyzację i automatyzację? 
Nowe technologie dynamicznie zmieniły funkcjonowanie magazynów. Innowacje dotyczą przede wszystkim robotyzacji i automatyzacji procesów. Wdrożone systemy pick by voice (sterowane za pomocą komunikatów werbalnych), pick by light (z użyciem świateł i diod LED) i pick by vision (dzięki rozszerzonej rzeczywistości) zwiększyły efektywność kompletacji towarów. Za sprawą technologii fal radiowych RFID, wykorzystywanej do identyfikacji stanów magazynowych, skrócił się czas operacji, a większość pomyłek została wyeliminowana. E-commerce zrewolucjonizował również sposób dostawy przesyłek dzięki dronom, a systemy informatyczne operatorów logistycznych i klientów zostały zintegrowane. 10 lat temu do poprawnego obsłużenia procesów magazynowych konieczne było wykonanie wielu czynności związanych z operacjami w wersji papierowej, np. wprowadzaniem danych z dokumentów do arkuszy kalkulacyjnych i innych aplikacji do zarządzania danymi. Część magazynów używała już kodów kreskowych, które znacznie ułatwiały przyjmowanie towaru i kompletację zamówień, choć zdarzały się takie, w których trzeba było ręcznie rejestrować działania w papierowych dokumentach jako potwierdzenie wykonywania zadania, np. przenoszenia przedmiotów na paletę czy też picking. Automatyzacja procesów logistycznych to przede wszystkim większe zadowolenie klienta, znaczne usprawnienie prac w magazynie oraz zredukowanie popełnianych błędów. Zamówienia realizowane są szybciej, a dzięki zredukowaniu ilości błędów zminimalizowane jest ryzyko popełnienia błędów podczas kompletacji zamówienia. Wszystkie te czynności wpływają bezpośrednio na większe zadowolenie klientów, którzy nie tylko szybko po złożeniu zamówienia otrzymują produkty, ale także w opakowaniu znajdują się dokładnie te towary, które zostały zamówione. Możliwe jest spełnienie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów, co z kolei znajduje odbicie w większej liczbie zamówień. Wyróżnić można wiele korzyści z automatyzacji magazynu, zarówno dla właściciela firmy, jak i samych pracowników. Jedną z największych korzyści jest usprawnienie procesów, a także zniwelowanie ilości popełnianych błędów, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Dzięki szybszej realizacji zamówień możliwy jest przepływ większej ilości jednostek ładunkowych przez magazyn. Dochodzi do poprawy wydajności. 
Dzięki zautomatyzowaniu procesów logistycznych zwiększa się podczas realizacji zamówień bezpieczeństwo pracowników, którzy są mniej narażeni na ewentualne wypadki przy pracy. Wynika to m.in. z wykonywania niektórych zadań przez maszyny.
Automatyzacja procesów wpłynie również na stan zatrudnienia w firmie. Nawet pełna automatyzacja procesów magazynowych nie doprowadzi do wyeliminowania pracowników. Co istotne, nowoczesne rozwiązania mogą wspomóc pracę ludzi. Na magazynie niezbędni będą pracownicy chociażby w celu konserwacji, naprawy i zarządzania maszynami. Możliwe będzie natomiast ograniczenie zatrudnienia. 

Jedna z dużych niemieckich firm logistycznych testuje samojezdne wózki widłowe. Czy to przyszłość nowoczesnych magazynów? 
AGV (ang. Automated Guided Vehicle) to autonomicznie sterowane pojazdy, wyposażone w zestawy czujników, dzięki którym maszyna może samodzielnie poruszać się  w miejscu, gdzie pracują ludzie i maszyny oraz jeżdżą inne pojazdy. Systemami transportu autonomicznego dysponuje wielu dostawców usług dla magazynu, m.in. takich jak: Still, Promag Etisoft, Linde.Wózki autonomiczne mają sporo zalet. Należy do nich możliwość pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co zapewnia bardzo dużą wydajność. Praca odbywa się bez udziału człowieka. Wózki można więc stosować w miejscach niebezpiecznych dla pracowników lub tam, gdzie warunki pracy są trudne lub niekomfortowe. Tego typu urządzenia są bardzo bezpieczne, wyposażone są bowiem zazwyczaj w skanery bezpieczeństwa.
Magazyn AsstrA w Błoniu, którym Pan kieruje, oprócz głównego zakresu działań jak składowanie, cross-docking 

i kompletowanie ładunków drobnicowych, świadczy również usługi dodatkowe: etykietowanie, pakowanie, co-packing. Czy takie usługi to już dziś obowiązujący standard dla nowoczesnego magazynu?
Magazyn AsstrA w Błoniu oprócz głównego zakresu działań takich jak składowanie, cross-docking i kompletowanie ładunków drobnicowych świadczy również usługi dodatkowe, etykietowanie, pakowanie, co-packing. Powierzchnia magazynu jest przystosowana do obsługi branży e-commerce. Oprócz tego zajmujemy się przeładunkiem ładunków całopojazdowych i drobnicowych, kontenerów, ładunków paletowych i niestandardowych oraz kartonów luzem. Wraz z początkiem 2021 r. AsstrA Polska Sp. z o.o. uzyskała pozytywną decyzję o uznaniu placu parkingowego przed własnym magazynem w Błoniu k. Warszawy za miejsce do odpraw celnych. Następnym krokiem było uzyskanie pozwolenia na magazyn czasowego sk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy