Dołącz do czytelników
Brak wyników

Okiem ekspertów

Baza wiedzy | 14 września 2021 | NR 2
0 39

System WMS pozwala na zdalne delegowanie i raportowanie zadań – jakie jeszcze jego możliwości można wykorzystać od ręki, by ograniczyć kontakt pracowników w magazynie? Jak np. zmienić wybór sposobu kompletacji na bezpieczniejszą kompletację strefową?

Artur Guz
Product Manager, Systemy WMS  IBCS Poland


System magazynowy klasy WMS z definicji jest narzędziem przejmującym całą logikę działań na magazynie. Odpowiednio wdrożony i sparametryzowany oraz zintegrowany z resztą infrastruktury informatycznej u klienta powinien dać możliwości pracy osobno każdemu magazynierowi. Początkiem takich działań jest etap przydzielenia zadań pracownikowi i podziału na pracę indywidulaną, czyli realizacji zlecenia przez jednego pracownika. W przypadku wymagań asortymentu i profilu działalności magazynu system klasy WMS można skonfigurować do realizacji kompletacji potokowej. Oznacza to podział obszaru kompletacji na specjalne obszary pracy. Taką formułą ograniczamy kontakt pracowników, minimalizujemy ruch w strefach, a co za tym idzie – poprawiamy bezpieczeństwo, nie wpływając na jakość i szybkość realizacji zamówień. IBCS Poland jest autorem systemu klasy WMS ibcsTiger i mamy pełny wpływ na to, co możemy osiągnąć i zmieniać w naszym programie. Naturalnie każdy system musi mieć ścieżkę rozwoju, której należy się trzymać i w przypadku jakichkolwiek zmian weryfikować ich wpływ na działanie aplikacji. Aby być elastycznym i szybciej reagować na zapotrzebowania naszych klientów, najnowsza wersja systemu ibcsTiger 4 została tak zaprojektowana, aby ingerencja także w tak ważny proces jak kompletacja była prosta i przyjazna do konfiguracji. Technicznie tworzenie zbiórek jest zaimplementowane w procedurach bazodanowych, co pozwala nam wprowadzić taką zmianę bardzo szybko i łatwo. W większości przypadków nie ma nawet potrzeby prac programistycznych. Oczywiście na trudność takich działań ma wpływ specyfika pracy magazynu. Inaczej wygląda to w logistyce wydań całopaletowych, inaczej miksowych. Nasze rozwiązanie poradzi sobie w jednej i drugiej formule. 

 

 

Sebastian Bień
architekt rozwiązań logistycznych i lider zespołu SAP EWM, Westernacher Poland LST 


Nowoczesne rozwiązania magazynowe systemów klasy WMS powinny w łatwy sposób pozwalać na zarządzanie nie tylko zapasami, co jest oczywiste, ale także na odpowiednie zarządzenie zasobami. Sytuacje kryzysowe pojawiające się okresowo nie powinny powodować zatrzymania prac w obszarze logistyki, która w obliczu obecnej pandemii zyskała na znaczeniu. Bezpieczna dostawa do klienta końcowego jest możliwa jedynie wtedy, gdy zasoby do jej realizacji będą dostępne i przede wszystkim bezpieczne. Jest to istotne szczególnie w przypadku pracowników, którzy łatwo mogą ulegać niepokojącym zewnętrznym czynnikom mogącym skutecznie zatrzymać pracę magazynu. 
Rozwiązania magazynowe powinny nie tylko odpowiednio planować pracę operacyjną w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, ale i pozwalać na bezpieczną realizację zadań magazynowych. Dynamiczne planowanie zasobów powinno uwzględniać konieczne do realizacji dostawy i zestawiać je z dostępnymi zasobami ludzkimi oraz czasami ich realizacji. Pozwoli to na określenie możliwości realizacyjnych, a także na określenie, ile i jakich zasobów potrzebujemy do realizacji zadań. Dodatkowym, istotnym kryterium jest zaplanowanie odpowiednich stref dla zasobów, tak aby pracownicy czuli się bezpiecznie. Oczywiście może to wpłynąć istotnie na liczbę możliwych do realizacji zadań, jednakże pozwala na przetwarzanie zadań przez pracowników, zakładając odpowiednie odległości między nimi. Praca strefowa i przypisanie zasobów do określonych stref oraz blokada pracy więcej niż określonej liczny pracowników w określonych strefach prowadzi do tego, że czują się oni bezpieczni i mogą wydajnie realizować przypisane zadania. Takie rozwiązanie w standardzie może zapewnić system SAP...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy