Dołącz do czytelników
Brak wyników

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

17 marca 2022

NR 1 (Luty 2022)

Opakować przyszłość. Polska potentatem w produkcji opakowań

0 123

„Jak opakować przyszłość” – to tytuł raportu przygotowanego przez analityków Banku Pekao S.A. Wynika z niego, że krajowi producenci opakowań umiejętnie korzystają z rozwojowego rynku i dopasowują się do jego potrzeb, co przekłada się na wysokie tempo rozwojowe sektora oraz optymistyczne prognozy na przyszłość.

Konsument niemal codziennie ma kontakt z opakowaniami, a ich rola pod kątem ochrony, transportu i promocji danego produktu jest kluczowa. Współczesne gospodarki nie mogą obyć się bez dobrze rozwiniętego sektora opakowań, co sprawia, że jest to rynek o wartości globalnie przekraczającej 900 mld USD. Kamil Zduniuk 
i dr Tomasz Tyc, analitycy Banku Pekao S.A., przyjrzeli się więc, jak firmy opakowaniowe w Polsce wypadają na tle innych sektorów oraz państw UE, a także jakim wyzwaniom muszą sprostać, by móc skutecznie konkurować na rynku. 

Wysoka dynamika wzrostu sektora opakowań 

Mozaikę polskiej branży opakowaniowej tworzą tysiące zróżnicowanych firm, a dużą rolę odgrywa tu sektor MŚP (firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników pokrywają ok. 45% przychodów sektora). W 2020 r. łączna wartość produkcji wyniosła prawie 45 mld zł. 
Jak zauważają autorzy raportu, szczególnie wyróżnia się wysokie oraz równomiernie rozłożone tempo rozwojowe pomiędzy lata i segmenty, które w okresie 2010–2020 średnio wyniosło 7,6%. W poszczególnych segmentach wahało się od 5% dla opakowań z metali do 9% w zakresie papieru i tektury, ale we wszystkich przypadkach przekraczało tempo rozwoju całego polskiego przemysłu. 
– Tempo wzrostu imponuje także na tle europejskim. Zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu osiągamy jedne z najwyższych dynamik w Unii Europejskiej. Jesteśmy w piątce największych producentów opakowań, a nasz udział w eksporcie wzrósł z 6% w 2010 r. do 10% w 2020 r. – podkreśla Kamil Zduniuk, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.
Trendu rozwojowego nie zatrzymała nawet pandemia. Przyrost o 1,2% w 2020 r. (wobec spadku o ponad 3% na poziomie szerokiego przemysłu) to bardzo dobry wynik, świadczący o roli sektora i jego odporności. Ta ostatnia wynika z niskiej wrażliwości na wahania głównych odbiorców opakowań (m.in. przemysłu spożywczego czy chemicznego), jak też z elastyczności samych ich producentów. 
Zwracają uwagę również bardzo korzystne wyniki finansowe producentów opakowań. W ostatnich latach osiągali oni rentowność netto ok. 6–8% na tle średniej przetwórstwa przemysłowego wynoszącej 4,6%. Towarzyszyły temu bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia, dające komfort reakcji na zmieniające się warunki otoczenia oraz możliwości dalszego rozwoju.
 

Rys. 1. Wartość światowego rynku opakowań


Wyzwania stojące przed producentami opakowań

Przemysł opakowań ma bezpośredni kontakt ze wszystkimi obszarami gospodarki, więc jego rozwój musi uwzględniać wiele trendów o zróżnicowanym charakterze. Z punktu widzenia firm to duże wyzwanie, które wymaga świadomości zmian nadchodzących z różnych kierunków, jak też dobrego zrozumienia działań potrzebnych do zaadresowania tych wyzwań.
Jednym z większych, przed którym stoi branża, jest zielona transformacja wynikająca z unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, w tym zwłaszcza Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Obecne i nowe regulacje oznaczają dla firm z branży opakowań liczne obowiązki informacyjne, zakazy operacyjne oraz opłaty i podatki, które docelowo mają stymulować maksymalne wykorzystanie ekologicznych rozwiązań projektowanych produktów. Równolegle w tym samym kierunku będą oddziaływali coraz bardziej świadomi ekologicznie konsumenci. Ich potrzeby ewoluują również wraz z dynamiką rynku e-commerce – jeszcze bardziej uwypukloną przez pandemię – czy rosnącą rolą nowych technologii. 
– Otoczenie regulacyjne, ekonomiczne i społeczne „zmusza” producentów, by projektowali opakowania, które łączą w sobie wiele cech: powinny być one ekologiczne, ale miłe dla oka; proste, ale przyciągające uwagę; a jednocześnie także spełniające swoją podstawową funkcję ochronną. Umiejętne łączenie tych, czasami wręcz sprzecznych celów, będzie dużym wyzwaniem dla firm w kolejnych latach i jednocześnie głównym wyróżnikiem tych, które będą gotowe najlepiej wykorzystać potencjał rynku – dodaje Kamil Zduniuk.   
Dodatkowym wyzwaniem jest strona kosztowa. Presja ze strony kosztów pracy, energii oraz surowców jest odczuwalna w przekroju całego sektora, choć jej wpływ jest niejednolity – zróżnicowany w zależności od poszczególnych segmentów rynku (tj. od materiałów, z których wykonane są opakowania). 
 

Rys. 2. Globalny rynek opakowań wg sektora zużycia


Jak opakować przyszłość, czyli jakie dostosowania czekają branżę?

Perspektywy rozwoju rynku opakowań rysują się korzystnie i należy spodziewać się dalszego wzrostu popytu w kolejnych latach zarówno w Polsce, jak i globalnie.
– Krajowy rynek wewnętrzny jest i pozostanie chłonny, co jest pochodną struktury naszej gospodarki, przede wszystkim znaczącej ro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy