Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polska Centralna-Łódź wskakuje do pierwszej piątki

Baza wiedzy | 9 lipca 2021 | NR 5
0 179

Bezpośredni dostęp do głównych centrów konsumpcji jest kluczowy, a główne skupiska ludności o najwyższym poziomie konsumpcji mają coraz większe znaczenie. Rośnie znaczenie zatrudnienia, zarówno pod względem dostępności pracowników (jak w przypadku Europy Zachodniej), jak i pod względem kosztów pracy (jak w przypadku Polski). Relatywnie małe znaczenie mają koszty całkowite. To główne wnioski z badania Prologis Research i eyefortransport (EFT) analizującego czynniki wpływające na wybór lokalizacji logistycznych w Europie.

Raport „Strategie rozwoju klientów: najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne” wskazuje, że aby móc cieszyć się falą wzrostu w sektorze logistyki, decydenci polityczni powinni zachęcać do inwestycji w infrastrukturę i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Zrozumienie tych długoterminowych czynników kształtujących popyt jest kluczowe dla inwestorów. Podczas gdy inne składowe (np. dynamika podaży, kompresja stóp kapitalizacji itd.) są ważne dla stworzenia długoterminowej wartości, zrozumienie dynamiki klienta i zmian zachodzących w sieciach logistycznych jest niezbędne dla podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych.

 

 

Ranking państw na 100 przebadanych lokalizacji europejskich według poszczególnych czynników
Bliskość głównych centrów konsumpcji  Otoczenie regulacyjne  Dostępność pracowników Infrastruktura transportowa  Całkowity koszt/ propozycja wartości
1. Niemcy 
2. Holandia 
3. Belgia 
4. Wielka Brytania 
5. Francja 
1. Holandia 
2. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej*
3. Polska 
4. Niemcy 
5. Wielka Brytania
1. Polska 
2. Holandia 
3. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy 
5. Belgia 
1. Holandia 
2. Niemcy 
3. Belgia 
4. Francja 
5. Polska
1. Holandia
2. Polska 
3. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej*
4. Niemcy 
5. Belgia 


Centra konsumpcji i skupiska ludności


Dostęp do handlu międzynarodowego, ośrodki gospodarcze i dostępność pracowników są najważniejszymi kryteriami wyboru lokalizacji. Korytarze logistyczne i obszary metropolitalne w krajach Beneluksu i zachodnich Niemczech są tego najlepszym przykładem. Europa Północna charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem konsumentów i rozwiniętymi sieciami transportowymi, nie dziwi zatem, że te lokalizacje uplasowały się wysoko w rankingu pod względem bliskości i infrastruktury. Rynki holenderskie uzyskały szczególnie wysoki wynik pod względem regulacji formalno-prawnych i multimodalności. Wiele poszczególnych rynków jest dobrze położonych, jak np. Venlo, Amsterdam-Schiphol, korytarz Antwerpia – Bruksela (E19), Hamburg, Stuttgart, korytarz Antwerpia – Hasselt (E330) oraz Centralna i Wschodnia Brabancja. 
W tegorocznym badaniu duże obszary metropolitalne jak Londyn, Paryż czy Berlin uplasowały się wyżej w ogólnych rankingach. Podobnie jak korytarze logistyczne, obszary metropolitalne notują dobre wyniki, ponieważ znajdują się one blisko konsumentów i stanowią wsparcie dla wydajnego łańcucha dostaw. Klienci nieruchomości logistycznych coraz częściej zwracają uwagę na koszty łańcucha dostaw, a także, chcąc dostarczyć klientom towar najszybciej jak to możliwe, na bliskość ośrodków gospodarczych oraz klientów/dostawców.


Koszty a wartość


Dawniej logistyka skupiała się na minimalizowaniu kosztów. Jednak obecnie, gdy łańcuch dostaw jest coraz częściej postrzegany jako atut konkurencyjności, wartość odgrywa coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji. Wiele krajów i rynków tradycyjnie postrzeganych jako drogie osiągnęło dobry wynik w badaniu, np. Holandia, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania czy Francja.
Dostępność pracowników
Przy zmieniającej się demografii i wysokim poziomie usług o wartości dodanej w obiektach logistycznych kolejnym strukturalnym i cyklicznym czynnikiem wpływającym na wybór lokalizacji stała się dostępność wykwalifikowanych pracowników. Rynki w Europie Zachodniej, jak południowa Holandia i Zagłębie Ruhry, mieszczą duże bazy siły roboczej, zatem osiągają relatywnie wysokie wyniki pod tym względem. Dostępność wykwalifikowanej i elastycznej siły roboczej stanowi element coraz ważniejszej dla sektora logistycznego skuteczności operacyjnej. Polska uplasowała się wysoko w rankingu w wielu kategoriach, będąc jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Pierwszym rynkiem spoza Europy Zachodniej, który znalazł się w pierwszej piątce lokalizacji, był rynek  Polski Centralnej-Łódź. Europa Środkowo-Wschodnia to stosunkowo młody rynek, będący częścią europejskiej sieci logistycznej dopiero po wejściu krajów tego obszaru do Unii Europejskiej. Zwiększeniu popytu w rym regionie służy powstanie klasy średniej oraz rozwój sektora montażu końcowego.


Najlepsze ze stu lokalizacji


Venlo w południowej Holandii uplasowało się wysoko we wszystkich pięciu kategoriach czynników kształtujących wybór nowych lokalizacji i może być uznane za najbardziej pożądaną lokalizację w Europie. Rynki w krajach Beneluksu i w zachodnich Niemczech charakteryzują się dużym zagęszczeniem konsumentów i rozwiniętymi sieciami transportowymi, nie dziwi więc, że właśnie te lokalizacje uzyskały dobre wyniki pod względem bliskości głównych centrów konsumpcji i infrastruktury transportowej. Rynki holenderskie uzyskały szczególnie dobre wyniki w kategorii regulacji formalno-prawnych i multimodalności – dwóch czynników istotnych z punktu widzenia rynków skupiających się na dystrybucji paneuropejskiej.  
Düsseldorf Rhein-Ruhr to kolejny podrynek o dobrych wynikach w różnych kategoriach. Rhein-Ruhr jest położony centralnie w jednym z najgęściej zaludnionych rynków w Europie, dlatego też uzyskał szczególnie dobry wynik w kategorii bliskości głównych centrów konsumpcji. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania rynek Düsseldorf Rhein-Ruhr wykazał największy wzrost spośród 10 najlepszych rynków w tegorocznym badaniu. Rynki w Polsce odnotowały dobre wyniki w wielu kategoriach. Polski rynek dojrzewa, a Polska Centralna-Łódź jest pierwszym rynkiem spoza Europy Zachodniej, któremu udało się uplasować w pierwszej piątce. 

 

Potencjał rynków logistycznych

W...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy