Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przegląd systemów przechowywania materiałów

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 42

Działania związane z magazynowaniem i ewidencjonowaniem towarów są pracochłonne i żmudne. Aby je uprościć, należy przede wszystkim wybrać właściwy sposób przechowywania materiałów, czyli zainwestować w odpowiedni regał magazynowy. Usystematyzowaliśmy wszystkie informacje na temat dostępnych na rynku regałów magazynowych nieautomatycznych. Prezentujemy ich plusy i minusy oraz oceniamy przydatność pod kątem typów składowanych towarów.

 

Regały półkowe


W tym typie regałów spotyka się wiele rozmaitych konstrukcji, zawsze jednak towar składowany jest w różnego rodzaju pojemnikach magazynowych. Regałów półkowych najczęściej używa się w niewielkich magazynach, a towar na półkach układa się ręcznie, za pomocą wózków kompletacyjnych, pomostów przejezdnych oraz drabin przesuwanych. Niewątpliwym plusem jest możliwość regulowania wysokości półek oraz swobodny ręczny dostęp w głąb regału, a regał półkowy wspornikowy daje dobrą widoczność składowanych na półkach towarów.

 

 

Regały wspornikowe


Konstrukcja takich regałów opiera się na zasadzie słupa z szeregiem wsporników przymocowanych do niego pod kątem prostym. Zdarzają się konstrukcje jedno- i dwustronne oraz z wysuwanymi ramionami wsporników. Stosunkowo rzadko regały wspornikowe z ramionami wyposażane są w półki. Ten typ regałów najbardziej użyteczny jest przy składowaniu materiałów dłużycowych.

 

 

Regały paletowe stałe


To regały najtańsze, najprostsze i najbardziej popularne, których nieruchoma konstrukcja składa się z elementów na stałe połączonych z powierzchnią składową. Często buduje się je jako rzędowe (rzędy pojedyncze bądź podwójne), obsługuje zaś za pomocą wózków widłowych (niższe) lub układnic regałowych i wózków systemowych (wyższe). Regał ten znajdzie zastosowanie przy składowaniu produktów różnorodnych, ponieważ pozwala na dostęp do każdej pojedynczej palety. Niewątpliwą zaletą tego typu systemu jest prosty montaż, łatwa kontrola stanów magazynowych oraz możliwość dostosowania do każdego typu magazynu. Z drugiej strony konieczność pozostawienia ciągów komunikacyjnych sprawia, że wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej jest stosunkowo niski — do 40% (przy magazynach wysokiego składowania — do 60%).

Regały wjezdne


Ten system, do blokowego składowania zapasów uformowanych na paletach, składa się z zespołu regałów tworzących wewnętrzne korytarze towarowe. Występują dwie wersje tego typu regałów: wjezdny, obsługiwany tylko z jednej strony, oraz przejezdny, obsługiwany z dwóch stron. Wersja wjezdna sprawia, że towary wstawiane jako pierwsze muszą być pobrane jako ostatnie; wersja przejezdna zaś pozwala na pobór towarów z obu stron. Najczęściej używa się regałów wjezdnych przy składowaniu niewielkiej liczby asortymentu (produktów jednorodnych) przy dużej ilości palet na jednostkę magazynową (można magazynować tyle rodzajów artykułów, w ile korytarzy załadunku regał jest wyposażony). Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej przy tym typie regału dochodzi do 85%, producenci polecają ten system szczególnie do chłodni 
i mroźni, zaś do obsługi używa się najczęściej wózków jezdniowych podnośnikowych.

Regały przepływowe


Istotą tego typu regałów jest grawitacyjne (z kontrolowaną prędkością) przemieszczanie się palet od części załadunkowej do wyładunkowej dzięki odpowiedniemu pochyleniu bieżni nośnej (lub dzięki silnikom) — regały te bowiem zamias...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy