Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpieczeństwo

13 maja 2022

NR 2 (Kwiecień 2022)

Raport Polskiej Rady Facility Management. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony

0 66

Prezentujemy czytelnikom omówienie zawartości Raportu Polskiej Rady Facility Management „W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony”. Ideą raportu jest kształtowanie świadomości bezpieczeństwa oraz wspieranie przedsiębiorców w procesie zarządzania bezpieczeństwem swoich zasobów i procesów.

Zarządzanie bezpieczeństwem dość często nie jest postrzegane jako integralna część procesu facility management, ale jako odrębny, samodzielny proces. Tymczasem jest on integralną częścią działalności organizacji, szczególnie organizacji biznesowej. Jego integralność dotyczy zarówno sfery koncepcyjnej i proceduralnej, jak i egzekucyjnej, wszak ochrona już z definicji koncertuje swoje aktywności na zabezpieczeniu bytu przedsiębiorstwa, jego zasobów, tych materialnych i tych niematerialnych. 
Przyjęcie tej formuły powoduje, że zarządzanie bezpieczeństwem powinno być usytuowane w przedsiębiorstwie jako proces równoprawny, a jednocześnie zapewniający wsparcie wszystkich procesów operacyjnych, funkcjonujących w przedsiębiorstwie. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że ochrona, poczynając od tworzenia koncepcji ochrony, poprzez wybór rozwiązań i dostawców usług ochrony, po zarządzanie umową i incydentami musi być w pełni zintegrowana z celami organizacji. Siłą rzeczy ochrona w swej przeważającej części odnosi się do ochrony zasobów materialnych, stąd jej bliskość z facility management, niekiedy wręcz podległość temu procesowi jest jak najbardziej naturalna. Takie podejście zostało przedstawione w raporcie „W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony” sporządzonym w Polskiej Radzie Facility Management. 

Świadomość zagrożeń

Jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem jest zrozumienie zagrożeń zarówno tych ogólnych, jak i typowych dla naszej organizacji. W procesie tym pomocne są incydenty, jakie można zaobserwować już choćby na podstawie informacji medialnych, choć oczywiście zdecydowanie większy sens ma typowo operacyjna analiza incydentów, sporządzona przez wyspecjalizowane podmioty lub ekspertów. Raport i tu służy pomocą, poprzez przedstawienie szans i zagrożeń oraz sukcesów i porażek ochrony na bazie spektakularnych incydentów, takich jak włamanie do skarbca depozytowego w londyńskiej dzielnicy Hatton Garden, podczas którego grupa „emerytów” pokonała wysublimowane zabezpieczenia, kradnąc mienie o wartości kilkunastu milionów funtów, autor rozprawia się z wieloma mitami funkcjonującymi w branży ochrony, powodującymi w konsekwencji, że ochrona zawodzi, nawet w obliczu trywialnych działań przestępców. Incydenty omówione w raporcie, jak i sposób ich przedstawienia, z jednej strony kształtują świadomość, z drugiej zaś mogą być dobrą inspiracją do budowania własnych modeli zachowań w tym zakresie i poszukiwania innych incydentów, na bazie których można budować odporność swojej organizacji. 

Uwarunkowania prawne

Jedną z ważniejszych części raportu jest kompleksowe przedstawienie skomplikowanych uwarunkowań prawno-normatywnych, mających zastosowanie w bezpieczeństwie, gdzie czytelnik znajdzie opisane w przystępny sposób zasady i wyzwania współczesnego bezpieczeństwa biznesowego. Problematyka ta, z natury rzeczy skomplikowana, wymaga znajomości wielu elementów, poczynając od uwarunkowań prawnych, poprzez wymagania branżowe, po standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. Niezbędne jest więc uporządkowanie wiedzy oraz systemowe podejście do tego tematu, co raport ułatwia prezentując poszczególne obszary. Ważną częścią budowania systemu bezpieczeństwa, a niestety dość często pomijaną, a nawet deprecjonowaną, są uwarunkowania historyczno-socjologiczne. One to bowiem tworzą podstawy nastawiania do spraw bezpieczeństwa ze strony pracowników. Dlatego zrozumienie tej sfery jest tak ważne. I tutaj niezbędne jest skorzystanie z wiedzy środowiska akademickiego, posiadającej liczne badania oraz opracowania naukowe. Dzięki raportowi nie musimy zagłębiać się w liczne monografie uniwersyteckie, otrzymując jednak sporą dawkę wiedzy na ten sensytywny temat. Kolejnym elementem niezbędnym w tworzeniu systemu ochrony jest znajomość statystyk. I tutaj raport przedstawia nie tyko ilościowe ujęcie takich incydentów, takich jak kradzież czy włamanie, ale także trendy w tym zakresie, uzupełniając w ten sposób obraz bezpieczeństwa w naszym kraju.

Wybór partnera biznesowego

Po etapie analityczno-koncepcyjnym przechodzimy to etapu wyboru partnera biznesowego. I tutaj wchodzimy w obszar dużego deficytu informacji, przy jednoczesnym dużym wpływie marketingu, przez co informacje docierające do odbiorcy są zdecydowanie niepełne. Autor raportu, bazując na aktualnych danych statystycznych, dotyczących agencji ochrony oraz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, przedstawia w sposób wręcz drobiazgowy obraz polskiej branży ochrony, szacowanej na ponad 200 tys. pracowników, wykonujących działania ochronne w ramach licznej grupy podmiotów, posiadających łącznie ponad 5,3 tys. koncesji. Tam zaś, gdzie nie jest możliwe zebranie danych precyzyjnych, raport bazuje na rozmowach z ekspertami branżowymi, przedstawiając najnowsze i w chwili obecnej najbardziej wiarygodne dane. W raporcie znajdziemy także omówienie zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych, jak również szeregu procedur, których zastosowanie w procesie zarządzania bezpieczeństwem i połączenie z procedurami FM w jeden wspólny system ochrony pozwala uczynić go efektywnym, zwiększając szansę na bezpieczne prowadzenie biznesu.
Przedstawienie tak dużego i skomplikowanego procesu, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem, byłoby oba...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy