Rosnące ceny energii i konkurencyjność rynku będą wymuszały stopniowe zmniejszanie energochłonności magazynów

TEMAT NUMERU

– Według danych Eurostatu w Unii Europejskiej wytwarza się prawie 2,5 mld t odpadów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje ponad 5 t odpadów. W Polsce ilość wytworzonych odpadów to ponad 175 mln t, co odpowiada wielkości ponad 4,5 t na jednego mieszkańca, jest to poziom poniżej średniej unijnej – wylicza prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej, w rozmowie z Januszem Mincewiczem.

Wszyscy staramy się oszczędzać energię. Jak Pan ocenia efektywność energetyczną polskich firm?

Efektywność energetyczna oraz jej systematyczna poprawa od wielu lat są jednymi z priorytetów Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno efektywności energetycznej budynków, jak i urządzeń oraz procesów energochłonnych. Wynika to z założeń klimatycznych Unii Europejskiej. Warto zatem wykorzystać możliwości w przedsiębiorstwie, ponieważ poprawa efektywności energetycznej prowadzi do znaczących korzyści finansowych wynikających z jednej strony ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię, z drugiej ze wzrostu wydajności związanego z zastosowanymi nowymi technologiami. Obecna sytuacja rynkowa związana ze wzrostem cen energii i paliw dla wielu branż jest trudna. Z największymi problemami boryka się przede wszystkim przemysł energochłonny, ale stan tego sektora wpływa także na inne gałęzie gospodarki. Konieczne jest zatem szukanie oszczędności. Jedną z odpowiedzi jest efektywność energetyczna traktowana jako nowe bezemisyjne paliwo gospodarki. To ona w najbliższych latach będzie stanowiła kluczowy czynnik wpływający na możliwość utrzymania rentowności oraz dalszego rozwoju sektora przemysłowego. Na podstawie wielu analiz zauważono, że ponad 80% firm z europejskiego sektora przemysłowego przewiduje wzrost inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych lat. Zachętą do realizacji takich projektów są potencjalne oszczędności kosztów i wzrost zysków. Podobny trend można zaobserwować od kilku lat w Polsce. Inwestycje w sektorze efektywności energetycznej wzrosły w tym okresie o kilkadziesiąt procent. Zdecydowanie najwięcej firm planuje wdrożyć projekty w zakresie systemów oświetleniowych, w dalszej kolejności w zakresie redukcji emisji CO₂. W ciągu najbliższych lat ponad połowa firm planuje wykonanie audytu energetycznego, który będzie stanowił bazę do podjęcia kolejnych kroków w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej


Czy polski przemysł ma d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy