Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rynek wart minimum miliard złotych

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 51

Trudno jest oszacować prawdziwą wartość rynku paletowego w Polsce. Palety to nie tylko opakowania typu płaskiego (EUR), ale także palety skrzyniowe, słupkowe i specjalizowane. Niestety, nie ma informacji o całkowitej wielkości ich produkcji. Z pewnością wiadomo, że produkcja w branży opakowań drewnianych w naszym kraju od lat systematycznie wzrasta. Największy w niej udział mają palety certyfikowane płaskie, których liczbę sztuk znajdujących się w obrocie szacuje się na ok. 40-50 mln o wartości ok. 250 mln euro (a więc blisko mld zł).

 

Trudności w oszacowaniu polskiego rynku palet wynikają z wielu czynników. Po pierwsze, w związku z tym, że występują duże wahania w przepływie towarów w zależności od sezonowości ich sprzedaży, to rynek palet drewnianych i elementów do palet nie jest stabilny, co nasila się szczególnie w IV kwartale każdego roku. Po drugie, nieznana jest dokładna liczba producentów palet niecertyfikowanych oraz palet innych niż płaskie, czyli typu: skrzyniowe, słupkowe czy specjalizowane, będących w obrocie. Dlatego najczęściej liczbowe dane opisujące wartość rynku paletowego dotyczą opakowań certyfikowanych, których obrót jest nadzorowany przez Polski Komitet Narodowy EPAL.

 


— Powszechnie wiadomo, że największą popularnością w praktyce charakteryzują się palety ładunkowe płaskie drewniane, wielokrotnego i jednorazowego użytku, o wymiarach płyty ładunkowej 800 mm x 1200 mm, a spośród nich palety typu EUR produkowane w oparciu o kartę UIC 435-2:2010. Popularność tych palet wynika z tego, że ich produkcją mogą zajmować się jedynie firmy posiadające licencję i są odbierane również przez jednostkę uprawnioną. Również naprawa tych palet może być prowadzona przez licencjonowane firmy. Produkcja ta jest drugą co do wielkości wśród krajów europejskich stowarzyszonych w UIC. Licencję na produkcję palet ładunkowych płaskich typu EUR posiadają w Polsce 102 firmy, natomiast licencję na naprawę palet ładunkowych płaskich typu EUR posiada 100 firm — wylicza Adam Wojciechowski z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

System certyfikowania palet EUR

System funkcjonuje w oparciu o następujące założenia: Międzynarodowy Związek Kolejowy UIC (fr. Union Internationale des Chemins), który jest stowarzyszeniem europejskich kolei narodowych, zawiązał Europejskie Porozumienie Paletowe EPAL (ang. European Pallet Association), którego celem jest obrót i użytkowanie przez europejskich przewoźników kolejowych jednolitych palet ładunkowych płaskich drewnianych. Cele te realizuje poprzez udzielanie producentom licencji na produkcję tych palet oraz licencji na ich naprawę. Licencji udzielają bezpośrednio stowarzyszeni przewoźnicy kolejowi i/lub oddziały krajowe EPAL. Palety produkowane w tym systemie mają cechy wyróżniające w postaci odpowiednich znaczników. Palety typu EUR są rozpowszechnione także poza kolejowym poolem paletowym. W Polsce do porozumienia europejskiego należy Polski Komitet Narodowy EPAL, pełniąc ww. cele, które szczegółowo przedstawiono na stronie internetowej www.epal.org.pl.

(źr. ILiM, Raport pt. Rynek palet w Polsce, 2005)

 

Wartość połowy rynku


Z obliczeń ILiM wynika, że szacunkowo w obrocie na polskim rynku wykorzystywanych jest ponad 40 mln palet płaskich typu EUR, których przeciętna cena wynosi 25 zł/sztukę, co po przeliczeniu daje wartość ok. 250 mln euro. Jednakże nie jest to pełna wartość rynku paletowego. 
— W obrocie są wykorzystywane również inne palety ładunkowe płaskie o tych samych wymiarach płyty ładunkowej. Przykładem mogą tutaj być palety funkcjonujące w poolach zamkniętych, np. CHEP, LPR. Nikt nie rejestruje łącznej wielkości produkcji tych palet i wielkości produkcji palet jednorazowego użytku. Wypada również dodać, że UIC (z fr. Union Internationale des Chemins), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, ustanowiła kolejne karty określające wymagania dla dwóch nowych odmian palet ładunkowych płaskich drewnianych o wymiarach płyty ładunkowej 1000 mm x 1200 mm (EUR 2i EUR 3) 800 mm x 600 mm (EUR 6), które już są w produkcji i zaczynają wolno wchodzić do obrotu — wyjaśnia Adam Wojciechowski z ILiM.

 


Rynek opakowań drewnianych, w tym palet, jest ściśle określony przepisami międzynarodowych organizacji ds. jakości wytwarzania, handlu i składowania palet. Najważniejszą organizacją dbającą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy