Ścisk i skróty plagą magazynów

TEMAT NUMERU

Spośród średnio ponad stu notowanych każdego roku w Polsce poważnych wypadków związanych z eksploatacją wózków widłowych i podnośników magazynowych większość spowodowana jest błędami operatorów. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Dozoru Technicznego wynika, że to próby maksymalnego skracania tras przejazdów, a tym samym poruszanie się w zbyt małej odległości od ramp, bram czy regałów, należą do najpoważniejszych przyczyn zagrożenia wypadkowego. 

Liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych podczas użytkowania wózków nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie. O ile np. w 2009 r. zanotowano 
20 wypadków z obrażeniami ciał (3 osoby zginęły), o tyle w 2014 r. wypadków tego rodzaju było 38, a śmierć poniosło 13 osób. Najczęstsze powody tych zdarzeń pozostają niezmienne: przygniecenie, uderzenie wózkiem, upadek ładunku (rezultat złego ułożenia ładunku lub przeładowania wózka). Pośrednio do powstawania wypadków przyczyniają się: nieodpowiedni stan techniczny sprzętu i wynikające z tego awarie (zazwyczaj układu kierowniczego lub hamulcowego). Dochodzi do tego niedostosowanie prędkości maszyn i wózków do warunków, w których pracują. Wielu zdarzeń można było uniknąć, dokonując odpowiedniego doboru infrastruktury magazynowej czy stosowania rozwiązań minimalizujących to ryzyko. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań, których zadaniem jest minimalizowanie zagrożenia wypadkowego. 

 

ELOshield to system ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu, np. jego spowolnienie lub zaprogramowaną reakcję innego typu (fot. Elokon)

 

Ważne jest również to, by wózek był łatwo dostrzegalny przez innych uczestników ruchu. W tym celu STILL oferuje m.in. sygnalizator cofania oraz Blue Safety Light – dodatkowy reflektor, wyświetlający w odległości 
ok. 5 m od pojazdu punkt świetlny koloru niebieskiego (fot. STILL)

 

Dwa pytania do…

Jarosława Kociszewskiego, prezesa zarządu Elokon Logistics 
Oferowane przez Elokon rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy wózków podlegają systematycznym zmianom – co jest wyznacznikiem tych zmian? 
To prawda, nieustannie doskonalimy i wprowadzamy nowe generacje już istniejących systemów, a także tworzymy zupełnie nowe produkty. Wiele z tych koncepcji jest opartych o wymagania związane z bezpieczeństwem w magazynach – przykładowo systemy bezpieczeństwa dedykowane dla wózków widłowych (ELOprotect, ELObar) zostały zaprojektowane tak, by sprostać rygorystycznym wymaganiom dotyczących bezpieczeństwa pracy w wąskich korytarzach. Jednak to rynek jest najlepszym weryfikatorem dla nowych koncepcji i produktów. Realne potrzeby, z jakimi menedżerowie magazynów spotykają się w swojej codziennej pracy, a także niestety niebezpieczne zdarzenia, które zdarzają się w praktyce, są dla nas najlepszą inspiracją do tworzenia nowych r...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy