Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sieć musi wymagać

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 2
0 198

Trudno sobie wyobrazić współczesną logistykę bez standaryzacji. Dzięki określonym zasadom postępowania w rozbudowanych sieciach logistycznych możliwe jest osiąganie wysokiego poziomu efektywności i minimalizowanie kosztów obsługi ładunków. Standaryzacja dotarła do sieci handlowych, w praktyce to bowiem jedyny sposób na sprawną obsługę towarów napływających w dużych ilościach od setek dostawców. 
 

Sieci handlowe tworzą dziś rozbudowane łańcuchy dostaw. Trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowania bez odpowiednich zasad realizacji przepływu towarów. Spore wymagania narzuca się tutaj dostawcom, jako tym podmiotom, które mają duży wpływ na efektywność realizacji procesów całej sieci. Wymagania te wynikają z dwóch źródeł. Jednym jest sama logistyka – chęć optymalizacji procesów, minimalizacji kosztów, podnoszenia efektywności. Drugim są wymagania współczesnych sieci sprzedaży, związane z rodzajami stosowanych jednostek ładunkowych czy opakowaniami. Marketing i strategie sprzedaży coraz częściej nakładają na sieć logistyczną dodatkowe obostrzenia, związane chociażby z koniecznością dostosowania opakowań zbiorczych i jednostek ładunkowych do potrzeb powierzchni sprzedażowej. Oznacza to m.in. określone rozmiary palet – typową paletę euro coraz częściej zastępuje mniejsza paleta (o wymiarach 1/2 czy 1/4 euro), bezpośrednio wystawiana na hali sprzedaży. Powszechne stało się także stosowanie opakowań typu SRP – opakowanie zbiorcze wystawiane jest bezpośrednio na półkach, a czasem wraz z całą paletą. Wysyłka na specjalnych rodzajach palet czy stosowanie danych rodzajów opakowań to nierzadko wymagania konkretnej sieci handlowej, nad którymi głowić się muszą także sami dostawcy. Nowe rodzaje opakowań, konkretne opakowania dla danych sieci handlowych, inne gramatury opakowań jednostkowych przeznaczone dla konkretnych odbiorców czy produkcja realizowana do określonych opakowań pod nazwami tzw. marek własnych – to wszystko narzuca dostawcom dodatkowe wymagania i sprawia, że muszą oni wykazywać się coraz większą elastycznością działania. To także konkretne wymogi dla sieci logistycznej, np. wraz ze zmianą wielkości opakowania jednostkowego zmienia się ilość w opakowaniu zbiorczym czy na palecie, co wymaga elastycznego systemu zarządzania wyrobem gotowym i późniejszą jego logistyką. To szansa dla tych dostawców, którzy są w stanie wykazać się elastycznością i szybko realizować dostawy do sieci handlowych – w wielu przypadkach będących ich kluczowymi lub strategicznymi odbiorcami.

 

 

W sieci standardów


Ciągłe dążenie do poprawy efektywności w połączeniu z presją na koszty sprzyja tworzeniu standardów i zasad postępowania zarówno w odniesieniu do dokumentów, jednostek ładunkowych, jak i sposobów ich obsługi. Im bardziej rozbudowane standardy, tym łatwiej zarządzać później zgromadzonym w centrach dystrybucyjnych towarem. To z kolei pozwala na zwiększenie efektywności gospodarowania zapasami – i zwiększenie marży na sprzedaży lub też obniżenie cen dla klienta końcowego. Rozbudowane „procedury” realizacji dostaw to korzyści zarówno dla sieci handlowej, jak i jej klientów. Im lepsza gospodarka zasobami, tym wyższa dostępność produktów na sklepowych półkach, tym mniejsze jest także ryzyko „trafienia” przez klienta na sklepowej półce produktu bliskiego końcowej dacie przydatności do spożycia lub przeterminowanego. 
Każda z sieci handlowych inaczej podchodzi do kwestii wymagań stawianych dostawcom. To, jak szerokie są to wymagania, zależy od wielu czynników, m.in. sposobu realizacji zadań logistycznych, poziomu ich automatyzacji czy rozległości i charakterystyki sieci sprzedaży. Im wyższa automatyzacja zadań związanych z logistyką, tym więcej wymogów związanych ze sposobem pakowania czy znakowania towarów. Im większa sieć sprzedaży, tym większa rola konkretnych wymogów związanych z rodzajem opakowań czy ich oznakowaniem.

Na sportowo z VMI


– Logistyka sieci handlowych z racji posiadania wielu dostawców wymaga elastycznego podejścia, a jednocześnie stworzenia pewnych ram, w których dostawcy mogą się poruszać. Pierwszym ważnym elementem jest praca na wspólnym narzędziu, jakim jest arkusz zamówienia produktów. W pierwszej fazie dostawca jest zobligowany do dostarczenia bazy produktowej, którą wpisujemy na zamówieniu i sczytujemy do naszego systemu ERP. Wykorzystujemy uniwersalny program, jakim jest Excel, i w takiej formie wysyłamy zamówienie do dostawcy. Każde zamówienie ma swój numer, który musi być podany przez dostawcę przy awizacji dostaw. Awizacja jest wysyłana i potwierdzana mailowo. Dostawca proponuje termin dostawy, a INTERSPORT sprawdza, na kiedy towar był zamówiony, jakie są możliwości odbioru towaru danego dnia i proponuje dokładną datę dostawy. Nie wyznaczamy godziny ze względu, na to, że duża część dostaw jest realizowana transportem kurierskim, przy którym dostawa na dokładną godzinę jest dodatkowo płatna – tłumaczy Łukasz Chmaj, kierownik logistyki w INTERSPORT Polska SA.
Wymagania zgłaszane przez INTERSPORT obejmują przede wszystkim podstawowe kwestie. Sieć stawia na aktywne zarządzanie zamówieniami. Część dostawców współpracuje na zasadzie VMI – zarządzania zapasami przez dostawcę. Taka „automatyzacja” możliwa jest tylko wtedy, gdy obie strony wypracują czytelne procedury, opiera się też na wzajemnym zaufaniu. Ważną kwestią jest elastyczność dostawców. Przykładowo z częścią dostawców, dla których nie stosuje się VMI, sieć umawia się przed sezonem na mniej więcej trzy terminy dostaw konkretnego towaru. Są one konkretnie określone, co do dnia, ale realna ich realizacja może się zmienić – przyspieszyć, opóźnić, w zależności od faktycznego poziomu sprzedaży tych towarów (możliwa jest nawet anulacja części zamówienia). Taka współpraca jeszcze kilka lat temu nie była możliwa – dostawcy podchodzili dużo sztywniej do kwestii zamówień. Elastyczność wzajemnej współpracy to czasem także sprzedaż towaru na zasadach komisowych – niektórzy dostawcy, chcąc zaistnieć na rynku, gotowi są odbierać po sezonie towar niesprzedany i rozliczać się tylko za taką ilość produktów, jaka faktycznie została wydana klientom. 

Wymagania – dla opakowań i palet


Szczegółowe zasady dostaw ma także sieć TESCO. Każdy produkt dostarczany do centrum dystrybucyjnego TESCO (czyli...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy