Dołącz do czytelników
Brak wyników

Specjalizacja dla outsourcingu

Baza wiedzy | 14 czerwca 2021 | NR 1
0 216

Operator logistyczny kojarzony jest dziś przede wszystkim jako firma realizująca usługi logistyczne na rzecz podmiotów zewnętrznych. Rozwój rynku operatorów idzie w parze z ciągle postępującą specjalizacją. Wynika to ze specyfiki zadań realizowanych dla konkretnych branż, a w ofercie operatorów można znaleźć dziś bardzo wiele przykładów usług dedykowanych konkretnym grupom klientów.

W ciągu minionych dziesięciu lat liczba firm współpracujących z operatorami logistycznymi wzrosła 4,5-krotnie. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrost wyniósł 100%, z czego połowa – w ciągu dwóch ostatnich. Gwałtowny rozwój rynku usług świadczonych przez firmy zewnętrzne obserwowany jest od kilku lat, a najważniejszym czynnikiem wpływającym na efektywność współpracy wciąż pozostaje jakość usług – wynika z badania „Wspólny Manifest Logistyki 2020” zrealizowanego przez ROHLIG SUUS. Stawiając przede wszystkim na jakość usług, klienci dają czytelny komunikat operatorom logistycznym – że oczekują dziś nie tylko rozwiązań skutecznych i efektywnych, ale także dopasowanych do obsługiwanej branży i realizowanych procesów. 

Historia specjalizacji


O wyborze konkretnej specjalizacji przez operatora logistycznego decyduje wiele czynników. Może to być dostęp do odpowiedniej infrastruktury, posiadanie konkretnych grup zasobów czy chęć „dopasowania się” do istniejącego popytu na usługi. W wielu przypadkach jest tak, że specjalizacja operatora wynika z uwarunkowań o charakterze historycznym. Tak jest chociażby w przypadku GEFCO – firma od samego początku związana jest z branżą motoryzacyjną. Sektor ten po dziś dzień pozostaje jednym z głównych obszarów działania… ale i podstawą otwierania się na inne branże. – GEFCO powstało w 1949 r. do obsługi firmy Peugeot na linii Paryż – Sochaux, w którym była zlokalizowana pierwsza fabryka koncernu. Zatem firma na początku swojego istnienia była ściśle związana z branżą motoryzacyjną. Jej aktywność opierała się przede wszystkim na realizowaniu transportów gotowych pojazdów, zarządzaniu dostawami części zamiennych oraz ich składowaniem. Z biegiem czasu jednak dzięki pogłębianiu zdobywanych kompetencji i kumulowaniu ekspertyzy firma powoli wychodziła poza sektor motoryzacyjny, rozwijając działalność w wielu innych branżach rynkowych. Dziś GEFCO z powodzeniem wykorzystuje swoją szeroką wiedzę nabytą w logistyce Automotive do obsługi zwłaszcza sektora przemysłowego. Naczelną kompetencją przenoszoną z branży Automotive jest konieczność dotrzymania wysokiej jakości dostaw, bo nawet najmniejsze potknięcie w obsłudze przemysłu motoryzacyjnego może przyczynić się do zatrzymania linii produkcyjnej, co generuje koszty liczone nawet w milionach euro na dzień. Ta konieczność wymaga zatem zupełnie odmiennego podejścia zarówno do monitoringu realizacji usługi (KPI), jak i sposobów rozwiązywania problemów. Głównym systemem zarządzania jest tutaj Lean Management ze wszystkimi narzędziami, które go wspierają. Często wiążę się to nawet z koniecznością stosowania wspólnego leanowego języka z innymi partnerami w łańcuchu dostaw. System zarządzania GEFCO jest właśnie tak skonturowany, że zdobywane przez lata najlepsze praktyki wypracowane w branży motoryzacyjnej są przenoszone na inne specjalizacje i odpowiednio dostosowywane – komentuje Aleksander Zacirka, transport & warehousing director GEFCO Polska.
Specjalizacja ta obecna jest w wielu krajach Europy, czego efektem jest współpraca z największymi firmami motoryzacyjnymi na poziomie międzynarodowym. Latem 2012 r. firma poinformowała o podpisaniu umowy na wyłączność w zakresie obsługi logistycznej General Motors na terenie Europy i Rosji. To największy kontrakt w historii firmy. Przez okres siedmiu lat GEFCO będzie realizować zadania z zakresu zaopatrzenia i dystrybucji, w tym zaopatrywać montownie samochodów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Rosji – zarówno w elementy dostarczane przez dostawców europejskich, jak i importowane drogą morską z innych części świata. Umowa obejmuje także realizację dystrybucji dla GM w liczbie 1,2 mln pojazdów rocznie. Sieć GM w Europie i Rosji to dziś 14 fabryk samochodów i 6 fabryk części zamiennych.

Kryteriów może być więcej


Czasem jest tak, że trudno znaleźć jeden czynnik, który zdecydował o specjalizacji operatora w konkretnym obszarze. Jako przykład posłużyć może orientacja FIEGE m.in. na branżę farmaceutyczną. Z jednej strony – nie jest to jedyny obszar działania operatora, z drugiej – stanowi jeden z tych kierunków, które od lat są rozwijane. O specjalizacji na terenie Polski w branży farmaceutycznej zdecydowało m.in. duże doświadczenie zebrane w krajach Europy Zachodniej. Duże zasoby know-how okazały się niezwykle cenne, dały bowiem możliwość łatwego rozwijania podobnej działalności u nas. – Fiege w Polsce specjalizuje się w obsłudze wymagających klientów i projektów o wysokim stopniu skomplikowania, a także konieczności zachowania wysokiej precyzji prowadzonych operacji. A ponieważ branża farmaceutyczna charakteryzuje się właśnie takimi cechami, w naturalny sposób stała się branżą docelową w trakcie analizy strategicznej i segmentacji rynku. Dlatego właśnie kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przystosowaniu magazynu Fiege w Polsce w taki sposób, aby w pełni odpowiadał wymaganiom dla produktów farmaceutycznych (np. urządzenia zapewniające utrzymanie i kontrolowanie temperatury oraz wilgotności powietrza na danym poziomie, układ magazynu uwzględniający odrębne komory wydań i przyjęć i inne), a następnie pozytywnie przeszliśmy wszystkie przewidziane prawem audyty i inspekcje. Następstwem działań zmierzających do przystosowania infrastruktury magazynowej była wzmożona aktywność handlowa zmierzająca do pozyskania klientów z sektora farmaceutycznego. Aktywność ta została zwieńczona sukcesami, dzięki czemu prowadzimy aktualnie operacje logistyczne dla kilku znaczących firm z tej branży. W efekcie nasze umiejętności zostały pozytywnie zweryfikowane przez rynek i dają nam podstawę do rozpoczęcia współpracy z kolejnymi klientami. Fiege postrzega branżę farmaceutyczną jako niezwykle interesującą również z punktu widzenia dynamiki jej rozwoju. A ponieważ jest to branża o stosunkowo wysokiej barierze wejścia dla nowych operatorów, mamy nadzieję dynamicznie rozwijać nasz udział w tej branży, zwłaszcza że promuje ona wysoką jakość – komentuje Tomasz Przybył, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Head of Business Development w Fiege Sp. z o.o. Przykład branży farmaceutycznej pokazuje, że nie zawsze możliwe jest bezpośrednie przenoszenie doświadczeń z jednego kraju do innego. Tak jest chociażby w tych branżach, które mocno ograniczane są obowiązującymi przepisami. Wdrażając know-how z rynków zachodnich, operator logistyczny zmuszony był zatem dopasować się do regulacji prawnych specyficznych dla naszego kraju. 

 

 

Specjalizacja znaczy usługi


Wśród zadań powierzanych operatorowi logistycznemu są zwykle przede wszystkim magazynowanie i dystrybucja. W obu tych obszarach mogą pojawić się usługi przeznaczone dla konkretnych branż czy grup klientów. A specjalizacja w obszarze konkretnej branży oznacza wówczas konieczność sprawnego „radzenia sobie” m.in. z dodatkowymi usługami zlecanymi przez usługobiorców. Wśród mniej standardowych znaleźć można m.in. zadania realizowane na potrzeby marketów budowanych typu DIY. Sklepy do-it-yourself, zaopatrujące np. domowych majsterkowiczów w materiały, narzędzia i akcesoria, wypracowały swój nieco inny model logistyki, a usługi operatora logistycznego mają im pomagać w rozwijaniu i utrzymaniu tego modelu. 
Już od półtorej dekady usługi dedykowane sklepom DYI proponuje klientom Dachser. Usługi te powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez sklepy typu dom i ogród – w obszarze zaopatrzenia takich sklepów i realizacji transportów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy