Dołącz do czytelników
Brak wyników

Systemy zarządzania paletami

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 69

Wprowadzenie jednolitego standardu obrotu paletami przynosi wymierne oszczędności. 

 

Palety zwrotne występują w kilku postaciach, dzielą się na certyfikowane i niecertyfikowane. Najbardziej powszechny jest standard palety EUR, jako jedyny podlegający zwrotowi przez odbiorcę przy dostawie. Systemy zwrotu określają pomiędzy sobą kontrahenci, jednakże coraz częściej oddają zarządzanie paletami w ręce operatorów logistycznych. Zapewnienie jednolitego standardu pozwala na optymalizację kosztów obrotu paletami i brak problemów z określeniem odpowiedzialności za ich wymianę i utylizację.
Różnorodność we współpracy pomiędzy dostawcą i odbiorcą towaru przewożonego na paletach często prowadzi do sporu, kto odpowiada za dostarczenie dokumentacji i jaki rodzaj palety należy zastosować, 
a także co zrobić z paletami uszkodzonymi. Dlatego operatorzy logistyczni coraz częściej proponują zarządzanie paletami jako dodatkową usługę przy obsłudze ładunków podczas transportu. Wprowadzają jednolite standardy zarówno co do rodzaju użytkowanych palet, jak i systemu ich zwrotu oraz utylizacji.

 


— W połowie 2010 r. wprowadziliśmy kompleksową usługę zarządzania paletami, która dotyczy palet EUR. W całym procesie usługi wynajmu pełna odpowiedzialność za uszkodzone palety, czy też zastrzeżenia odbiorcy dotyczące jakości palet, spoczywa na Wincanton. Do naszych zadań należy ewidencja, odbiór palet przy dostawie, selekcja palet będących w obrocie, ich serwis oraz zwrot do klienta — 
w wyznaczonym miejscu i czasie. Nadzorujemy przepływy palet poprzez dokładne prowadzenie ewidencji wejść i wyjść, pozwalającej na bieżącą kontrolę sald palet ze wszystkimi uczestnikami obrotu paletowego — wyjaśnia usługę zarządzania paletami Agnieszka Brzezińska, koordynator ds. gospodarki paletowej Wincanton.

 

Jakie koszty generuje obrót paletami?


 koszty zakupu nowych palet,
 koszty transportu pustych palet,
  koszty naprawy używanych palet,
 koszty kontroli jakości, czyli inspekcji palet — ocena przydatności do dalszego obrotu,
 koszty administrowania obrotu, w tym saldowanie klientów,
 koszty magazynowania pustych palet,
 koszty zamrożonego kapitału, czyli koszty utraconych korzyści inwestycyjnych 
z powodu konieczności finansowania zakupu palet.

(źr. Badanie rynku palet w Polsce, 
DGL Polska Sp. z o.o., 2008)


Jednakże ostateczna decyzja odnośnie rodzaju stosowanych palet i sposobu ich zarządzania zostaje podjęta na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem tego rodzaju opakowania a właścicielem transportowanego towaru. W każdym przypadku należy pamiętać o zachowaniu jednolitego standardu, co ułatwia znacznie obrót, wymianę czy później utylizację palet. Przenosząc zaś system zarządzania paletami na operatora logistycznego, daje to gwarancję zwrotu całości opakowań zleconych do przewozu. Przy wspólnej odpowiedzialności dwóch stron kontraktu trudno jest zapewnić odpowiedni nadzór nad systemem obrotu paletami, co prowadzi najczęściej do strat i konfliktów. 

 

— Oferujemy windykację brakujących palet — mówi Mariusz Wasiak, dyrektor transportu DSV Road

 

Zacznij od ewidencji 


Najprostszy system obrotu paletami to nic innego, jak ich ewidencja, czyli zestawienie odbioru palet przy dostawie zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy, dalej ich selekcja na uszkodzone i nieuszkodzone oraz zapewnienie zwrotu palet. W przypadku operatora logistycznego system ten jest nieco bardziej rozbudowany, często wspierany przez tzw. systemy PCS (pallets controlling system) bądź też system do zarządzania różnymi typami opakowań, który zawiera moduł dla obrotu paletami. Czyli operator bierze na siebie pełną odpowiedzialność związaną ze zwrotem i ewidencją palet swojego klienta. 

 


— Dokładnie prowadzona ewidencja przepływów paletowych i ustalenie w umowach o współpracy współczynnika zużycia palet pozwala w zasadzie wyeliminować ryzyko strat związanych z obrotem paletami wtórnymi. Jako spedytor nie wchodzimy też w rozliczenia pomiędzy nadawcami a odbiorcami — odpowiadamy jedynie za ewentualne uszkodzenia w transporcie. Dzięki naszemu systemowi ewidencji przepływów palet możemy udostępniać klientom dane o paletowych saldach ich odbiorców: wiedzą zatem, którzy z nich zwrócili mniej palet, niż otrzymali. Jako dodatkową usługę oferujemy także windykację takich brakujących palet — wyjaśnia Mariusz Wasiak, dyrektor transportu DSV Road.
Przyjęty standard rynkowy zwrotu opakowań mieści się w granicach 80-85%. Przyjęcie w firmie jakiegoś współczynnika uszkodzenia i w efekcie zużycia palet umożliwia bieżące uzupełnianie ich zasobów. 
— Największym problemem w obrocie nośnikami zwrotnymi EUR jest brak zastosowania jednolitych standardów oceny palet. Oczywiście wszyscy posługują się kartami ECR, ale już interpretacje bywają rozmaite. Każda firma stosuje własne kryteria kwalifikacji palet jako spełniających wymagania euro. Dla niektórych problemem nie jest ułamana deszczułka, dla innych paletę dyskwalifikuje lekkie przybrudzenie — dodaje Mariusz Wasiak z DSV Road.

 

Co należy zrobić, aby usprawnić proces obrotu paletami zwrotnymi:


 poprawnie zarządzać przepływami palet (liczba) oraz szukać możliwości optymalizacji w ramach utraconych aktywów,
...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy