Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sześćdziesiąt plus

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 1
0 193

Wydłużenie wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn stało się faktem. Wraz z nowymi przepisami powraca pytanie: jak wyjść naprzeciw osobom w starszym wieku? Ich obecności nie należy postrzegać jako zagrożenia, ale jako szansę – by wykorzystać możliwości, jakie niosą ze sobą doświadczeni pracownicy. 

Jak prognozuje Główny Urząd Statystyczny, w 2035 r. w Polsce mieszkać będzie 2,45 mln osób w wieku 60-64 lat i 1,99 mln osób w wieku 65-69 lat, a także łącznie 5,98 mln osób w wieku lat 50-59. W 2007 r. w tych trzech przedziałach wiekowych znajdowało się odpowiednio 1,75 mln, 1,45 mln i 5,72 mln osób. Szacuje się, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków wzrośnie zatem o półtora miliona, a tych ostatnich – aż o jedną trzecią. Spadać będzie z kolei liczba osób, które dziś uznajemy za będące „w wieku produkcyjnym” – z 25,34 mln do 20,67 mln (w wieku 15-59) i z 27,08 mln do 23,12 mln (dla przedziału 15-64 lat). To wszystko sprawia, że konieczne staje się znalezienie rozwiązań, które pozwolą na dopasowanie rynku pracy do coraz wyższego wieku emerytalnego – by zadania odpowiadające swoim kwalifikacjom mogli realizować zarówno młodsi, jak i coraz starsi pracownicy. Przesuwanie wieku emerytalnego to konieczność i jeden ze sposobów na „ratowanie” gospodarki w krajach zachodnich. Wydłużająca się średnia długość życia (szacuje się, że za dwadzieścia lat w Polsce żyć ma np. 14-15 tys. stulatków, gdy dziś jest ich pięć razy mniej) w połączeniu ze starzeniem się społeczeństw wymusza zmiany w systemie emerytalnym. To oczywiście „zła” wiadomość dla pracujących, dla których oddala się w czasie wizja spokojnej emerytury, ale też i jeden z nielicznych sposobów na „zbilansowanie” przychodów i wydatków systemów ubezpieczeń społecznych wielu krajów. Zachodnioeuropejskie społeczeństwa konsekwentnie się starzeją. To także naturalna konsekwencja podnoszenia poziomu jakości życia i rozwoju medycyny. Wraz z coraz wyższym średnim wiekiem pracowników pojawiają się nowe, określone wyzwania, także dla rynku pracy.

 

 

Zagrożeń jest wiele


Jakie zagrożenia utożsamiane są powszechnie z osobami w wieku 60+? Z wiekiem obniża się wydolność organizmu, wzrasta zagrożenie chorobami. W pracy przeszkadzać mogą zarówno ograniczenia związane z fizjologią: siłą fizyczną, wzrokiem czy słuchem, szybszym męczeniem się czy wolniejszym tempem wykonywania niektórych zadań, ale także zagrożenia o charakterze psychologicznym. Wraz ze zmianami zwłaszcza w obszarze sprawności fizycznej zmieniają się możliwości wykonywania określonych prac. Nowoczesna logistyka wymaga szybkości, precyzji, efektywności działania. Czy zatem w takich procesach jest miejsce dla osób starszych? Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania techniczne. Technika magazynowa pozwala dopasować narzędzia pracy do pracownika – zarówno stanowiska pracy, jak i jego cech indywidualnych. Technologię można zatem wykorzystać jako element tworzenia stanowiska pracy, dopasowując je do potrzeb pracownika w dowolnym wieku. To m.in. możliwości personalizacji – zwiększenia wielkości czcionki na ekranach dla osób z gorszym wzrokiem, dostosowania pulpitów zgodnie z odpowiednią ergonomią czy łatwiejszych w obsłudze przycisków. To także np. pick-by-voice –
słuchawki z mikrofonem zastępujące wymagający dobrego wzroku i sprawnej ręki terminal z małymi przyciskami, czy pick-by-light – usprawnienia w obszarze ręcznie wykonywanej kompletacji. Systemy kamer cofania czy monitorowania martwego pola, usprawnienia procesów czy nowe rozwiązania w zakresie ergonomii (zapewniające lekkość i precyzję manewrowania pojazdami) – to wszystko może sprzyjać także zatrudnianiu pracowników w starszym wieku. 
Magazyny i centra dystrybucyjne coraz częściej będą się stawać miejscem pracy także dla osób 60+. Czy i w jaki sposób konieczne będzie i powszechne stanie się już za kilka, kilkanaście lat indywidualne dopasowywanie do pracownika stanowiska pracy? Pracownik w wieku 60+ nie musi być „na bakier” z technologią, osoby te przecież na co dzień obsługują różne urządzenia elektroniczne: telefony, komputery, sprzęt AV, dlaczego zatem miałyby nie poradzić sobie z terminalem czy innymi urządzeniami IT? Wśród potencjalnych zagrożeń wskazuje się szybkość wdrażania zmian w zakresie rozwiązań i technologii. Ze względu na słabszą zdolność uczenia się osób starszych (oczywiście to także zależy od indywidualnych predyspozycji) może pojawić się konieczność wprowadzenia zmian w procesach szkolenia czy w zarządzaniu informacją. 
Wśród prac realizowanych w magazynach wiele jest takich, które wymagają odpowiedniej siły fizycznej. W tym przypadku możliwość realizacji zadań to kwestia nie wieku pracownika, ale przyjętych standardów. W wielu magazynach i zakładach produkcyjnych wprowadza się maszyny, urządzenia i narzędzia, które pozwalają na odciążenie pracownika i wykonywanie za niego (lub pod jego nadzorem) tych czynności, które wymagają najwięcej podnoszenia, przekładania czy przenoszenia. Dla starszego pracownika ten sam wysiłek może być wielokrotnie bardziej wyczerpujący ni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy