Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tanie magazyny? Tylko do Euro 2012

Baza wiedzy | 7 czerwca 2021 | NR 1
0 174

Firma Jones Lang LaSalle przedstawiła najnowszy raport „Rynek Magazynowy w Polsce — Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju”. Eksperci firmy doradczej przeanalizowali również to, jak wygląda sytuacja rynkowa pod kątem kwot czynszów najmu. 

Po stagnacji obserwowanej w 2009 r., w 2010 r. na rynek wróciło ożywienie i najemcy zaczęli zgłaszać zapotrzebowanie na nowe powierzchnie magazynowe. Był to okres szybko odbudowującej się aktywności najemców powierzchni magazynowych w Polsce. W efekcie w zeszłym roku wielkość zawartych transakcji wyniosła 1 260 000 m2. Według prognoz specjalistów Jones Lang LaSalle popyt powinien przekroczyć nawet 1 500 000 m2. Największym zainteresowaniem najemców cieszył się region Górnego Śląska W tym samym czasie deweloperzy skupili się głównie na wynajmie istniejących zasobów.

 

 

Zdecydowana przewaga projektów BTS 


Na koniec 2010 r. w budowie znajdowało się 179 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Większość realizowanych projektów stanowiły obiekty typu built-to-suit BTS, co jest wyznacznikiem charakterystycznego trendu idącego w kierunku popularyzacji tychże obiektów. Ponadto coraz częściej powraca na rynek tzw. „powierzchnia z drugiej ręki”, która stanowi dodatkową konkurencję w stosunku do obiektów oferujących nowe magazyny. 2010 r. to również stabilizacja czynszów najmu w lokalizacjach, szczególnie w regionach, w których współczynnik pustostanów utrzymywał się na niskim poziomie. Jednakże ze względu na malejącą ilość wolnej powierzchni, czynsze najmu będą wracać do trendu wzrostowego (w 2011 r. spodziewany jest utrzymujący się stopniowy spadek współczynnika pustostanów we wszystkich regionach Polski). 2011 r. powinien być jeszcze okresem atrakcyjnych stawek, jednak — jak twierdzą eksperci Jones Lang LaSalle — od 2012 r. będzie można zaobserwować wzrost czynszów najmu.

 

O raporcie 

Raport „Rynek Magazynowy w Polsce — Podsumowanie Roku 2010 i Prognoza Rozwoju” szczegółowo opisuje zmiany, jakie nastąpiły w branży od pierwszego do czwartego kwartału 2010 r. Dodatkowo śledzi aktywność najemców, deweloperów, jak i prezentuje czynsze według sektorów, które szacuje się, że w tym roku będą stanowiły kluczową rolę w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru lokalizacji. Prócz analizy rynków w raporcie znalazł się rozdział o rynku obrotu ziemią opisany z perspektywy kilku lat, jak rynek ewoluował i jakie są jego prognozy. 


—W skali kraju obserwujemy regiony takie, jak: Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, w których malejąca dostępność powierzchni połączona z ostrożnością deweloperów w podejmowaniu decyzji o nowych spekulacyjnych budowach doprowadziła do stopniowej zwyżki czynszu — mówi Tomasz Olszewski, dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej w Jones Lang LaSalle. — Tendencja ta powinna się nasilać w 2011 r. w całej Polsce. Dlatego też uważam, ze przełom lat 2011/2012 może przynieść odwrócenie trendu i zmianę z rynku najemcy na rynek dewelopera.

Rozwarstwienie cenowe 


Według analizy ekspertów z Jones Lang LaSalle — zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce są silnie zróżnicowane; od dużych centrów dystrybucyjnych na Górnym Śląsku czy w okolicach Poznania, poprzez wielopoziomowe, w pełni zautomatyzowane obiekty w Piotrkowie Trybunalskim, po małe moduły w Warszawie i Łodzi. Warto wspomnieć o różnicach pomiędzy poszczególnymi formatami magazynów, ponieważ każdy z nich charakteryzują inne stawki najmu.
 Centra dystrybucji zlokalizowane są głównie w okolicy dużych miast, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad oraz dróg ekspresowych i obsługują transfer towarów z innych lokalizacji w kraju i za granicą. Szacujemy, iż centra dystrybucji stanowią obecnie około 96% całkowitych zasobów magazynowych w Polsce. Ze względu na rozwój infrastruktury drogowej jest to jednocześnie kategoria o największym potencjale rozwoju. 

 

Główne wnioski raportu 


1. Tanie czynsze w lokalizacjach, w których istnieje duża podaż niewynajętej powierzchni (Błonie, Nadarzyn, Piotrków Trybunalski, Szczecin, Chorzów).
2. Stopniowa zwyżka czynszów w regionach o niskiej podaży (Gdańsk, Kraków). 
3. Remis w pojedynku gigantów — Panattoni i ProLogis, którzy wynajęli tyle samo powierzchni magazynowej. 
4. Stabilizacja na rynku gruntów przemysłowych — mała liczba transakcji w 2010 r. 
5. Najwięcej gruntów przemysłowych sprzedaje się w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 
6. Ogromna rozpiętość czynszów w rejonie Warszawy — Błonie i Okęcie najtańszą i najdroższą lokalizacją w Polsce. 
7. Operatorzy logistyczni wynajęli co trzeci m2 powierzchni magazynowych w Polsce (37% popytu).
8. Rok 2010 rokiem przedłużeń istniejących kontraktów — 34% wszystkich transakcji stanowiły przedłużenia dotychczasowych umów. 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy