Dołącz do czytelników
Brak wyników

Unia w magazynie

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 3
0 208

Nie ma wątpliwości, że europejskie fundusze na lata 2007-2013 o wartości 360 mld złotych stanowią ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki. Część tej kwoty – 302 mld zł – została już wykorzystana w umowach o dofinansowanie. Wśród nich znajdują się także te, które umożliwiły budowę i rozbudowę centrów logistycznych i magazynów. Postanowiliśmy przyjrzeć się dokładniej temu, na co konkretnie zostały wydane te pieniądze.

Inwestycje logistyczno-magazynowe  znajdowały wsparcie finansowe w 2 programach operacyjnych: w Programie Infrastruktura i Środowisko oraz w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonującym na szczeblu centralnym, a także w szesnastu  programach regionalnych działających w województwach. Infrastruktura i Środowisko to program współfinansujący duże inwestycje istotne dla całej polskiej gospodarki, takie jak budowa autostrad czy budowa strategicznych magazynów gazu przez PGNiG o wartości miliardów złotych. Z kolei przedsiębiorcy i firmy szukający wsparcia w celu budowy magazynów i centrów logistycznych korzystać mogą z ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) priorytet IV i V, w ramach którego podpisano już ponad 8 tys. umów o dofinansowanie większych projektów na kwotę ponad 20 mld zł. 

 

Duże jest sprawne w NG2
38,5 mln zł to wartość dofinansowania projektu firmy NG2, w którym powstaje magazyn obuwia wraz z nowoczesnym systemem jego dystrybucji o wartości 124 mln zł. Projekt zyskał wsparcie w działaniu 4.4 POIG kładącym nacisk na innowacyjność wprowadzanych rozwiązań. Tak właśnie jest w wypadku magazynu NG2, w którym dotychczasowy półautomatyczny magazyn palet obsługiwany przez wózki widłowe okazał się niewydolny wobec konieczności dystrybuowania kilku milionów par butów tygodniowo.
Dlatego powstała koncepcja uruchomienia automatycznego magazynu w systemie miniload obsługiwanego przez układnice, w którym odbywa się w pełni automatyczna dystrybucja obuwia w magazynie i do sieci sprzedaży. Koncepcja realizującej projekt firmy TGW oparta jest na bezpośrednim składowaniu i automatycznej obsłudze pojedynczych kartonów w obrębie całej instalacji: od obszaru odbioru towarów po strefę wysyłki. Unika się tym samym paletyzacji i ręcznego składowania palet.
Sercem systemu jest magazyn miniload AS/RS, który zawiera 5 mln par butów zapakowanych w 500 tys. kartonów o różnych wymiarach. System automatycznego składowania i pobierania (AS/RS) automatycznie zaopatruje pozostałe strefy magazynu: kompletacji, sortowania i wysyłki. Na ten system składają się przede wszystkim 24 korytarze magazynu typu miniload wyposażone w 19,5-metrowej wysokości układnice Magito AS/RS wyposażone w urządzenia przeładunkowe Twister VCplus do bezpośredniego składowania i pobierania kartonów.


Łącznie w POIG w latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogą wykorzystać 32 mld zł, z czego ponad 10 mld zostało przeznaczonych na IV oś priorytetową – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, gdzie łączna wartość podpisanych umów to 4 mld zł. Wydawać by się więc mogło, że to stąd właśnie firmy mogłyby przede wszystkim czerpać środki na większe przedsięwzięcia logistyczno-magazynowe.
Mniejsze projekty trafiają najczęściej do 16 programów regionalnych, w ramach których jest do rozdysponowania 68 mld zł wsparcia. Ale tu tylko część z tej kwoty – około 16,3 mld – przeznaczona jest na innowacyjne przedsięwzięcia, a inwestycje logistyczne mogą ubiegać się o dotacje w ramach tej właśnie puli.

 

Wątpliwa innowacyjność w Jysku

Choć w procesie oceny projektu koncepcję centrum oceniono jako innowacyjną, kilka miesięcy temu Komisja Europejska zakwestionowała tę właśnie innowacyjność inwestycji firmy Jysk (będącej jednym z największych beneficjentów funduszy w Polsce). Do dziś trwa dyskusja pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a unijną Komisją na temat kryterium innowacyjności. Zastrzeżenia KE dotyczyły niewystarczającej innowacyjności projektu oraz braku tzw. efektu zachęty, który musi być wykazany w wypadku udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wynik tej dyskusji będzie miał wpływ nie tylko na 94-milionową dotację dla Jyska, ale też na kilka innych firm występujących w działaniu 4.5 POIG – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. 
Największe w naszej części Europy centrum logistyczne JYSK, które uznane zostało za Budowę Roku 2010, tworzą magazyny wysokiego i niskiego składowania, łączniki transportowe, budynki techniczne i socjalne. Regały w magazynach są obsługiwane przez 24 układnice magazynowe, każda o nośności 2 t. Zainstalowany został też system przenośników na 3 poziomach o łącznej długości około 600 m. Powierzchnia użytkowa inwestycji to  89 tys. m². 

 

Mało z branży


Z liczby 200 projektów magazynowych dofinansowanych przez fundusze strukturalne 22 zostały uwieńczone umowami w  POIG  na kwotę 46,8 mln zł. Natomiast zdecydowana większość projektów – 178 – o charakterze magazynowym znalazła wsparcie w programach regionalnych na kwotę 155,3 mln zł. Łącznie na projekty magazynowe z funduszy strukturalnych firmy uzyskały wsparcie wysokości 202,1 mln zł.
Natomiast z liczby 150 projektów logistycznych dofinansowanych przez fundusze strukturalne 48 zostało uwzględnionych w POIG na kwotę 242,1 mln zł. Pozostałe, czyli 102 projekty logistyczne, znalazły wsparcie w programach regionalnych na kwotę 89,7 mln zł. Łącznie na projekty logistyczne z funduszy strukturalnych zakontraktowano dotąd 331,8 mln zł. 
Jeśli dodać tę kwotę do 202,1 mln zł przeznaczonych na magazyny, to okaże się, że na projekty logistyczno-magazynowe udało się uzyskać wsparcie w łącznej kwocie 533,9 mln zł. 

 

Intersport z RFID
Kolejnym dużym beneficjentem działania 4.4 POIG jest krakowski Intersport, który za 21 mln zł (dotacja: 9 mln zł) stworzył od podstaw nowy magazyn na potrzeby firmy, wdrażając w nim technologię EPC/RFID.
Wykorzystując Elektroniczne Kody Produkcyjne (ang. EPC) do identyfikacji i monitorowania procesów logistyczno-dystrybucyjnych, bramki RFID w centrum logistycznym sczytują radiowo dane z pojemników wypełnionych poszczególnymi towarami. Oprogramowanie przetwarza te informacje i dzięki temu dokładnie wiadomo, ile partii i jakiego towaru znajduje się w danym pojemniku. System przekazuje precyzyjną wiedzę o stanie magazynu i sprawdza stan zaopatrzenia firmowych sklepów, automatycznie dobierając z magazynu brakujący asortyment. Dzięki budowie magazynu  poprawiła się rotacja towaru w całej firmie, co wpłynęło na możliwość obniżenia stanu zapasów i przełożyło się na oszczędności. System obniżył też znacząco ryzyko popełniania błędów.


Jak widać, jest to skromny wycinek unijnego tortu na lata 2007-2013. Jest to także skromna część odpowiednich programów: 10 mld zł z puli POIG i 16,3 mld zł z programów regionalnych. W tym kontekście wobec wielkości rynku powierzchni magazynowych w Polsce dotacje unijne nie mogą mieć większego znaczenia dla tej branży, choć już dla poszczególnych firm – tak. 
Powyższe zestawienia pokazują, że przedsiębiorcy realizujący inwestycje o charakterze magazynowym korzystają przede wszystkim ze wsparcia z programów regionalnych. Natomiast firmy realizujące projekty logistyczne najczęściej sięgają do POIG. Wynika to także z wielkości realizowanych projektów: w programach regionalnych dofinansowanie otrzymują zwykle projekty lokalne małych i średnich firm i są to niewielkie inwestycje. Rzadko zdarza się w tym przypadku inwestycja...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy