Dołącz do czytelników
Brak wyników

STRATEGIE MAGAZYNOWE

24 lutego 2020

NR 1 (Luty 2019)

W jaki sposób finansowane jest w Polsce wyposażenie magazynów?
Większość sprzętu magazynowego w leasingu

0 577

Ponad 944 mln zł – to kwota, na jaką w ubiegłym roku firmy zrzeszone w Polskim Związku Leasingowym podpisały umowy dotyczące finansowania wózków widłowych. Leasing w polskich przedsiębiorstwach stanowi główne źródło finansowania maszyn i urządzeń, w tym wyposażenia magazynów. Obecny rok ma pod tym względem nieznacznie odbiegać od poprzedniego.
 

Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu, leasing w Polsce wypracował w ubiegłym roku najlepszy wynik od 11 lat. Biorąc pod uwagę, że co czwarta umowa leasingowa dotyczy finansowania maszyn i urządzeń, nie dziwi fakt, że również w tym sektorze wzrost zainteresowania produktami leasingowymi był znaczący. 
– Kwoty przeznaczone na finansowanie urządzeń IT i maszyn, w tym wózków widłowych, stanowiły 26,3% rynku i r/d/r charakteryzowały się zwyżkami o 17,7%. Nic nie wskazuje więc na to, żeby mocna pozycja tego sposobu realizowania inwestycji w naszym kraju miała ulec osłabieniu. W 2017 r., z odsetkiem finansowanych przez leasing inwestycji na poziomie 25,1%, Polska była na szóstym miejscu w Europie (6,5% powyżej średniej). Najprawdopodobniej w minionym roku nie było w tym zakresie znaczących zmian. W przypadku rozwiązań intralogistycznych obserwowaliśmy w każdym razie niesłabnący wzrost popularności leasingu i wynajmu – mówi Wojciech Szmulczyński, dyrektor handlowy STILL Polska.

Coraz więcej wózków

Potwierdzają to dane Związku Polskiego Leasingu, według których segment maszyn i urządzeń, jak i samych wózków widłowych stanowi istotną część leasingowanych inwestycji. 
– Jednym z ważniejszych i perspektywicznych dla polskich firm leasingowych jest segment finansowania maszyn i urządzeń (w tym IT). Maszyny i urządzenia mają obecnie 26,3-proc. udział w rynku leasingu. Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 21,7 mld zł i była wyższa o 17,7% w stosunku do 2017 r. W tej części rynku wszystkie kategorie produktów odnotowały lepszy wyniki niż 12 miesięcy wcześniej. Podobnie było w przypadku finansowania wózków widłowych. W 2018 r. wartość nowych kontraktów dotyczących finansowania wózków widłowych była na poziomie 944,6 mln zł. Był to wynik aż o 22,8% lepszy niż przed rokiem. 98,4% kontraktów na finansowanie wózków widłowych przybrało formę umowy leasingowej, pozostałe umowy – pożyczki inwestycyjnej – tłumaczy Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. 
Ten niesłabnący wzrost popularności napędzany jest głównie przez korzyści podatkowe, jakie oferuje umowa leasingowa. 
– Znaczący udział w segmencie maszyn i urządzeń stanowi sprzęt magazynowy. Przedsiębiorcy zainteresowani nabyciem tego rodzaju sprzętu mają do wyboru leasing bądź pożyczkę. Wybierając odpowiedni rodzaj umowy leasingowej, przedsiębiorca może kształtować poziom zobowiązań podatkowych swojej firmy. W przypadku leasingu operacyjnego miesięczne raty wchodzić będą w skład kosztów podatkowych przedsiębiorcy, umożliwiając w ten sposób zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, a następnie zmniejszenie podstawy opodatkowania. Natomiast w przypadku leasingu finansowego koszt uzyskania przychodu stanowi amortyzacja sprzętu oraz odsetki z płaconych rat leasingowych – mówi Adam Linkiewicz, menedżer ds. rozwoju rynków w EFL.
Czynników mających wpływ na wzrost zainteresowania leasingiem jest zdaniem dyrektora generalnego ZPL znacznie więcej. Szczególnie w ujęciu makroekonomicznym. 
– Wśród najważniejszych czynników mających wpływ na rosnący poziom finansowania maszyn i innych urządzeń przez branżę leasingową w 2018 r. należy wymienić: solidny wzrost produkcji przemysłowej w 2018 r. (5,8%), przyspieszenie w wydawaniu funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014–2020 (w 2018 r. zaakceptowano projekty unijne stanowiące ponad 67% łącznej puli Polski na politykę spójności), wyraźne przyspieszenie inwestycji publicznych (zarówno samorządów, jak i inwestycji finansowanych z budżetu państwa), jak również inwestycji dużych i średnich firm – wylicza Andrzej Sugajski.  
 

Nie tylko finansowanie

Dostawcy sprzętu, jak i firmy leasingowe oferują dodatkowe usługi pozwalające zminimalizować koszty utrzymania sprzętu, co też sprzyja rozwojowi rynku. – Wraz z rosnącą świadomością długoterminowych, całkowitych kosztów użytkowania floty transportu wewnętrznego wzrasta potrzeba optymalizacji jej pracy – także z administracyjnego punktu widzenia. 
Z perspektywy przedstawiciela korzystającego z nich przedsiębiorstwa leasing oraz wynajem długoterminowy z kompletną obsługą serwisową to wygodne, niewymagające dużego zaangażowania czasowego formy pozyskania wózków. Dostawca pomaga wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie, wspiera wybór jego finansowania i koordynuje prowadzenie usług serwisowych, których ryczałtowy sposób rozliczeń gwarantuje pełną przewidywalno...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy