Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wpływ ceny gruntów na koszty wynajmu

Baza wiedzy | 24 maja 2021 | NR 2
0 129

Według opinii ekspertów z Cushman & Wakefield — przez ostatnie trzy lata ceny gruntów rosły, a w 2008 roku osiągnęły pułap zbyt wysoki w stosunku do utrzymujących się na równym poziomie stawek czynszu.

Według danych z raportu 


„Rynek nieruchomości w Polsce. Wiosna 2009” przygotowanego przez C&W deweloperzy, którzy byli głównymi nabywcami terenów przemysłowych, w drugiej połowie 2008 roku wykazali zmniejszone zainteresowanie nabywaniem gruntów. 
Jest to rzecz jasna efekt kryzysu finansowego, który dotarł do Polski w trzecim kwartale 2008 roku, ale 
nie tylko. Głównym powodem zmniejszenia liczby transakcji było bowiem nie tylko załamanie rynku kredytowego, ale również wywindowanie cen za tereny inwestycyjne. 

Trzy lata ciągłych wzrostów 


Według opinii ekspertów - przez ostatnie trzy lata ceny gruntów rosły, a w 2008 roku osiągnęły pułap zbyt wysoki w stosunku do utrzymujących się na równym poziomie stawek czynszu. Deweloperzy dysponujący zakupionymi zasobami ziemi, koncentrują się na ich zabudowie, a nie na powiększaniu swojej bazy gruntów. 
Przewiduje się, że taka sytuacja będzie utrzymywać się do czasu obniżenia cen działek. Jednocześnie zwiększone zainteresowanie zakupem gruntów wykazują firmy wytwórcze, poszukujące terenów o powierzchni 1,5-5 ha niezbędnych do magazynowania własnych towarów. Poszukiwane są głównie powierzchnie przeznaczone pod usługi, magazyny oraz składy w sąsiedztwie istniejącej i planowanej infrastruktury drogowej większych miast i aglomeracji Polski.
Zainteresowanie nabywców skupione jest na okolicach Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Strykowa, Krakowa oraz na Górnym Śląsku. Coraz częściej spotkać można również zapytania o tereny 
w rejonie Rzeszowa, Szczecina i Torunia. 
Koniec 2008 roku przyniósł wzrost podaży terenów przeznaczonych pod budownictwo magazynowe. Przewiduje się, że w 2009 roku liczba dostępnych na rynku gruntów przemysłowych będzie nadal wzrastać. Większa dostępność tych nieruchomości spowodowana jest m.in. wstrzymaniem decyzji dotyczących budowy nowych centrów logistycznych, a także zmniejszeniem zainteresowania deweloperów nowymi terenami. 
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost podaży ofert inwestycyjnych jest uchwalanie przez gminy coraz większej liczby planów miejscowych. Pragnąc zachęcić potencjalnych inwestorów, władze lokalne przygotowują oferty gruntów ze zmienionymi planami pod inwestycje, zwalniając ich jednocześnie z opłaty planistycznej. Swoje tereny wystawiają również na sprzedaż fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy, którzy do tej pory gromadzili „banki ziemi”. Sytuacja na rynku zmusza prywatnych inwestorów do sprzedaży nieruchomości, co ma im zapewnić płynność finansową. Obecnie nabywcy wybier...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy