Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wsparcie w zdalnym delegowaniu zadań i przestawieniu na pracę strefową

Baza wiedzy | 14 września 2021 | NR 2
0 118

Pandemia koronawirusa zmusza wiele firm do zmian w sposobie dystrybuowania swoich towarów, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych ministerialnych co do organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Oznacza to, że wielu dyrektorów stanęło przed wyzwaniem wdrożenia zmian w procesach logistycznych w firmach, a co za tym idzie – również w magazynach. Nie ma wątpliwości, że sprawny system WMS jest rozwiązaniem, które ułatwi im ten proces.

Nawet najlepiej zorganizowane i zarządzane centrum dystrybucji nie będzie prawidłowo funkcjonowało, gdy zabraknie w nim pracowników. Dlatego istotnym celem zarządzających nim osób jest zagwarantowanie pracownikom warunków, które uchronią ich przed negatywnymi skutkami wirusa, chroniąc tym samym firmę przed bankructwem. W tym celu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło szereg wytycznych, których stosowanie przez pracodawców powinno ograniczyć wpływ epidemii na pracowników.
Jak wiemy, dwoma głównymi środkami są: zachowanie odstępów pomiędzy stanowiskami pracy oraz ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami. W jednym i drugim przypadku magazyn zarządzany przy wsparciu WMS ma narzędzia ułatwiające sprostanie tym wymaganiom. Są to przede wszystkim: zdalne delegowanie zadań oraz możliwość pracy strefowej.


Zdalne delegowanie zadań


W magazynie zarządzanym manualnie w oparciu o listy papierowe wymagany jest szereg interakcji pomiędzy pracownikami – w celu przekazania sobie informacji o realizowanych procesach. Zaawansowany system zarządzania magazynem, który potrafi planować i dystrybuować pracę, przekazuje wszystkie niezbędne informacje poprzez sieć radiową do terminali ręcznych i wózkowych. Wszelkie operacje potwierdzenia ilości produktów przyjętych w dostawach, wprowadzenia jednostek do lokacji magazynowych czy przekazanie i potwierdzanie zadań kompletacyjnych odbywa się online, bez konieczności odwiedzania biura magazynu. Dzięki takim rozwiązaniom część pracowników administracji magazynowej i działów logistyki może kontynuować pracę bez konieczności przebywania w magazynie.


Monitorowanie oraz raportowanie


System WMS oprócz zarządzania pracą w magazynie ma również za zadanie zbierać informacje oraz prezentować je w postaci dashboardów osobom decyzyjnym, tak aby miały aktualny przegląd sytuacji i mogły podejmować decyzje bez opuszczania domu. Jeżeli dodatkowo wdrożony system WMS jest wspierany przez aplikacje mobilne, za pomocą których menedżerowie mogą śledzić wskaźniki  magazynowe oraz dostawać powiadomienia o krytycznych sytuacjach, co dodatkowo zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo zarządzania operacjami na odległość. Ważnym aspektem jest mozliwość samodzielnego dostosowywania raportów i dashboardów do zmieniających się wymagań. 


Praca strefowa


Ograniczenie kontaktów między pracownikami w obszarze magazynu można uzyskać na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest wprowadzenie pracy strefowej. System WMS powinien pozwolić na łatwą zmianę konfiguracji logicznej magazynu oraz nią zarządzać.  Podział na strefy ma największy wpływ na procesy kompletacji. Można je wówczas prowadzić według różnych strategii: 

  • kompletacja równoległa – zlecenia w wielu strefach, a następnie konsolidacja jednostek w docelowe jednostki transportowe; 
  • kompletacja szeregowa (sztafetowa) – jednostka jest przekazywana pomiędzy strefami;
  • kompletacja dwustopniowa. 

Podstawowych strategii pracy w magazynie jest więcej. Większość z nich wymaga też stosowania miejsc buforowych lub punktów przekazania jednostek pomiędzy strefami. Punktów może być wiele – i z tym system WMS również musi sobie radzić. Ważne jest, aby system wspierał w standardzie jak najwięcej strategii. Wybranie konkretnej lub kilku działających równocześnie wynikać będzie z indywidualnych uwarunkowań każdego magazynu.


Adaptacja procesów magazynowych 


Rozwój pandemii wpłynął na firmy w dwojaki sposób. Część firm (niestety mniejszość) spotkała się z ponadprzeciętnym wzrostem obrotów, np. branża spożywcza czy budowlana. Muszą one sprostać „sezonowi poza sezonem” lub w ogóle z sezonem w przypadku, gdy dotychczas biznes cechował się równomiernym rozłożeniem popytu w roku.
Na części firm sytuacja rynkowa wymusiła konieczność otwarcia się na nowe kanały dystrybucji, takie jak e-commerce, gdyż dotychczasowe uległy silnemu osłabieniu.
Obie te sytuacje mają bezpośredni wpływ na logistykę oraz gospodarkę magazynową. Stawiają nowe wyzwania przed centrami dystrybucyjnymi oraz magazynami. Dotychczasowe procesy magazynowe mogą być nieefektywne w sytuacji, gdy zmienia się struktura zleceń. Całkowicie inne podejście wymagane jest w przypadku magazynu wysyłającego głównie pełne palety, a inne, gdy większość zleceń jest realizowana poprzez kompletację sztukową.
Tutaj ponownie możemy uzyskać wsparcie od prawidłowo wdrożonego systemu WMS, mającego bogaty wachlarz funkcjonalności w standardzie.
W przypadku uruchomienia sprzedaży internetowej system i magazyn muszą zmierzyć się z dużą liczbą pobrań sztukowych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy