Wybór partnera, czyli kogo i jak szukamy?

Bezpieczeństwo

Branża ochrony funkcjonuje na najniższych stawkach, dlatego rotacja jest tam naprawdę wysoka, a stąd już prosta droga do incydentów powodowanych brakiem doświadczenia, przypadkowością w rekrutacji, czy wręcz zatrudnianiem osób mających powiązania ze światem przestępczym. Jak zabezpieczyć na etapie wyboru i konstruowania umowy świadczenia usługi ochrony, by magazyn faktycznie był chroniony?

Świadczenie usług ochrony jest czynnością koncesjonowaną. Koncesję wydaje Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej wydanie wymaga spełnienia określonych prawem wymagań, które są weryfikowane w toku postępowania koncesyjnego. Spełnienie ich jest także sprawdzane w przypadku powzięcia przez policję lub MSWiA informacji o świadczeniu usług ochrony z naruszeniem prawa. To system bardzo korzystny dla klientów, bowiem z jednej strony zapewnia kontrolę administracyjną, z drugiej pozwala na egzekwowanie od dostawcy usługi zaświadczenia, potwierdzającego, że nie toczy się postępowanie o cofnięcie koncesji, a więc pozwalającego w pewnej mierze na upewnienie się, 
że świadczy on usługi zgodnie z prawem. Wydawałoby się, że w takich warunkach trudno jest założyć agencję ochrony. Niestety, bariery wejścia są tak niskie, że liczba wydanych koncesji wynosi aktualnie aż 5371 (za danymi DZWiK MSWiA z dnia 28 kwietnia 2021 r.) Tak więc sama koncesja nie powinna być jedynym kryterium wyboru. 

 


Drugim poziomem weryfikacji może być sprawdzenie, czy oferent ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SU...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy