Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wybór partnera, czyli kogo i jak szukamy?

Baza wiedzy | 23 września 2021 | NR 4
0 165

Branża ochrony funkcjonuje na najniższych stawkach, dlatego rotacja jest tam naprawdę wysoka, a stąd już prosta droga do incydentów powodowanych brakiem doświadczenia, przypadkowością w rekrutacji, czy wręcz zatrudnianiem osób mających powiązania ze światem przestępczym. Jak zabezpieczyć na etapie wyboru i konstruowania umowy świadczenia usługi ochrony, by magazyn faktycznie był chroniony?

Świadczenie usług ochrony jest czynnością koncesjonowaną. Koncesję wydaje Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej wydanie wymaga spełnienia określonych prawem wymagań, które są weryfikowane w toku postępowania koncesyjnego. Spełnienie ich jest także sprawdzane w przypadku powzięcia przez policję lub MSWiA informacji o świadczeniu usług ochrony z naruszeniem prawa. To system bardzo korzystny dla klientów, bowiem z jednej strony zapewnia kontrolę administracyjną, z drugiej pozwala na egzekwowanie od dostawcy usługi zaświadczenia, potwierdzającego, że nie toczy się postępowanie o cofnięcie koncesji, a więc pozwalającego w pewnej mierze na upewnienie się, 
że świadczy on usługi zgodnie z prawem. Wydawałoby się, że w takich warunkach trudno jest założyć agencję ochrony. Niestety, bariery wejścia są tak niskie, że liczba wydanych koncesji wynosi aktualnie aż 5371 (za danymi DZWiK MSWiA z dnia 28 kwietnia 2021 r.) Tak więc sama koncesja nie powinna być jedynym kryterium wyboru. 

 


Drugim poziomem weryfikacji może być sprawdzenie, czy oferent ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO). Są to agencje ochrony posiadające broń. Status ten jest korzystny także wtedy, gdy nie zamierzamy korzystać z ochrony uzbrojonej, bowiem SUFO podlegają regularnym kontrolom policji, a więc mamy tu jako klienci – niejako w pakiecie – element kontrolny wykonywany przez organy państwowe. A to duża korzyść, bo zawiera kontrolę dokumentacji, pracowników i sposobu realizowania zadań. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że zawsze może się trafić firma „dwóch prędkości”, czyli dobrej jakości w części SUFO i dużo gorszej w części niezwiązanej z tą kategorią usług. Zdarza się to rzadko, ale jednak zdarza się.


Ochrona ubezpieczona


Zadania ochronne to także incydenty wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ustawodawca zadbał tu o klientów, wprowadzając obowiązkowe ubezpieczenie OC. Należy jednak pamiętać, że obowiązkowe polisy OC mogą zabezpieczać interesu klienta, bowiem wymogi prawne nie są wygórowane, wynosząc jedynie 20 000–50 000 euro. Dlatego wybierając agencję ochrony, należy najpierw ustalić wartość mienia powierzanego pod ochronę, a następnie ustalić zdolność dostawcy usług ochrony do poniesienia ryzyka w tej wysokości, w czym głównym elementem będzie naturalnie pokrycie ubezpieczeniowe. Na naszym rynku spotykane są polisy o różnej wysokości, od polis spełniających jedynie minimalne wymagania prawne, po polisy wielomilionowe.


Potencjał ludzki


W biznesie powszechnie mówi się, że firma to ludzie. I nie ma w tym przesady. To ludzie tworzą firmę i realizują zadania. I to od nich zależy, czy i jak je zrealizują. Dotyczy to także usług mocno utechnicznionych, jak choćby zdalny monitoring wideo, który obecnie – 
i słusznie – jest bardzo mocno promowany. W tej usłudze procesy wykonywane przez człowieka, takie jak weryfikacja alarmów, analiza okoliczności zdarzenia, decyzyjność itd., także występują. Dlatego potencjał ludzki ma naprawdę duże znaczenie. I tutaj też pomaga nam prawo, zwłaszcza  regulacja ustawowa stanowiąca, że wpis na Listę KPOF uprawnia do wykonywania czynności przez „…osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej…”. Z punktu widzenia klienta to niezmiernie istotne, bowiem zapewnia odpowiednią jakość nadzoru zespołu ochronnego. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci często nie wiedzą o tym i nie wymagają od agencji ochrony tych kwalifikacji, przez co sami zaniżają jakość kupowanej usługi.
Według danych Komendy Głównej Policji, na dzień 31 grudnia 2020 r. w naszym kraju mieliśmy 99 235 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz 20 137 kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, co razem daje niemal 120 000 kwalifikowanych pracowników, a więc całkiem spory potencjał, z którego warto korzystać. Kolejnym ważnym elementem determinujących jakość usługi są szkolenia pracowników, doświadczenie w branży, w tym praca w „naszym” segmencie biznesowym, a także rotacja personelu. Wybierając dostawcę usług ochrony, warto zadbać, aby skierował on do naszego obiektu pracowników mających doświadczenie zarówno ogólne, jak i w ochronie obiektu zbliżonego profilem. Wszak inne zagrożenia znajdziemy w galerii handlowej, a inne w centrum logistycznym. Dlatego doświadczenie kierunkowe jest tak ważne. Doświadczenie uzupełniają szkolenia. Tu istotne jest, aby dostawca usług miał wieloletni cykl szkoleniowy. W takim przypadku mamy szansę uniknąć osób przypadkowych na stanowiskach dowódców zmian czy operatorów monitoringu. A to kolejny ważny element jakościowy. Wreszcie rotacja… Problem i to poważny. 


Umowa, czyli (nie)tylko papier


Ochrona to proces już z definicji wpływający na życie, zdrowie i bezpieczeństwo mienia.  Dlatego nie tylko warto, ale wręcz trzeba zdefiniować go precyzyjnie. To wszak kwestia życia i zdrowia.  Pamiętajmy też, że czynności ochronne ingerują w wolności obywatelskie (już choćby wydawanie poleceń przez pracowników ochrony), a więc będą miały wpływ także na naszą reputację. Dlatego umowa ma tu takie znaczenie. Mamy pięć zasadniczych wariantów tworzenia umowy:

  • Wariant #1: Umowa własna agencji ochrony.

Z reguły ogólna, koncentrująca się na zabezpieczeniu interesu agencji ochrony.

  • Wariant #2: Umowa własna klienta.

Tu dość często najwięcej uwagi poświęca się długim terminom płatności, nielimitowanej odpowiedzialności (swoją drogą ona zawsze ma limit – być może o tym napiszę innym razem) i karach umownych.

  • Wariant #3: Umowa sporządzona przez prawników. 

Daje dobrze zdefiniowane pozycje negocjacyjne stron w przypadku konfliktu.

  • Wariant #4: Umowa sporządzona przez doradcę ds. bezpieczeństwa. 

Z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy