Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zakładnicy technologii?

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 3
0 276

Nowoczesna technologia zrewolucjonizowała pracę obiektów magazynowych. Na etapie poszukiwania maksymalnej efektywności coraz częściej pojawia się konflikt na linii człowiek – maszyna. Czy oznacza to realne zagrożenie dla pracowników magazynów?

Jakie warunki pracy panują dziś w polskich magazynach? Coraz częściej pojawia się stwierdzenie, że zarządzający nadmiernie wykorzystują pracowników w centrach dystrybucyjnych. Od branży logistycznej wymaga się dziś efektywności. Kluczem do odpowiedniej efektywności ekonomicznej jest wydajność – zarówno maszyn i urządzeń, jak i ludzi. To sprawia, że coraz częściej centra dystrybucyjne porównywane są do „obozów pracy”, w których efektywność odgrywa dużo ważniejszą rolę niż sam pracownik. Dodatkowo wielu pracowników to osoby zatrudnione na czas określony, co nie sprzyja ich integrowaniu się z firmą, w której pracują. Od firm wymaga się efektywności. Aby ją osiągnąć, stosuje się nowoczesne rozwiązania techniczne, które zwiększają wydajność i pozwalają oczekiwać jeszcze większej wydajności od pracowników. To pozwala dalej zwiększać efektywność… i koło się zamyka.
Konflikt pomiędzy efektywnością a odpowiednimi warunkami pracy znany jest nie od dziś, także w odniesieniu do branży magazynowej. Dlaczego ludzie tak pracują? Powodów jest wiele. Ważnym czynnikiem jest brak możliwości znalezienia zatrudnienia w innym miejscu, innym czynnikiem – chęć pracy dla dużej, międzynarodowej korporacji, poznani...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy