Zielone obowiązkowe

Co zmieni dyrektywa 2010/31/UE w branży magazynowej?

ENERGIA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W roku 2012 Polska, podobnie jak inne kraje unijne, musi opublikować
przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne do dyrektywy unijnej
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, przez co stosowanie
proekologicznych technologii stanie się w magazynach standardem. Co jednak
nie znaczy, że nie są one już wdrażane – wręcz przeciwnie.

Rozwój budownictwa wiąże się z ryzykiem, że nie tylko nie uda się ograniczyć energochłonności obiektów budowlanych, ale zużycie energii w tym sektorze będzie po prostu rosło. Ratunkiem ma być dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wcześniej kwestie związane z energochłonnością regulowała dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. Od jej publikacji minęło już kilka lat, a wraz z postępem technicznym i zmieniającymi się realiami gospodarczymi konieczna stała się jej aktualizacja. Patrząc na to z perspektywy UE, jest to jeden ze sposobów na relizację podjętych zobowiązań. – Czterdziestoprocentowe zużycie całkowitego poboru energii w Europie generowane tylko przez budynki oraz zobowiązania UE z Kioto dotyczą zmniejszenia emisji gazów ciep...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy