Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

7 lipca 2021

NR 2 (Kwiecień 2017)

Bonus-minimum – jasne zasady same z siebie działają motywująco
Bonus-minimum – jasne zasady same z siebie działają motywująco

0 94

Jakie systemy bonusowe dla pracowników magazynowych stały się już absolutnym minimum, które pracodawca powinien zaoferować, a które jeszcze działają?

 

W najnowszym ogłoszeniu amerykańskiej korporacji w Polsce potencjalny pracownik może przeczytać o tym, że otrzyma 15 zł brutto, bonus za pełną obecność w pracy, premię za produktywność, bezpłatny dowóz do pracy i pracę w różnych systemach. Inne firmy kuszą  większymi benefitami: dofinansowanie wypoczynku, karty do obiektów sportowych, opieka medyczna, premia za polecenie pracownika, bonusy za zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości oraz pomysłów usprawniających, „wczasy pod gruszą”, wsparcie finansowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej czy bonus absencyjny. Część firm oferuje podejście bonusowe, które sugeruje zindywidualizowane traktowanie pracownika, tak jak np. firma XPO Logistitcs, informująca kandydata do pracy, że chce „umożliwić każdemu rozwój własnych talentów, stawia na inicjatywę, elastyczność, innowacyjność, odwagę”. Do tego „pracownicy są autorami swoich własnych sukcesów”, a firma „zapewnia wszystkim swoim pracownikom możliwości rozwoju. Firma i pracownicy wspólnie planują ścieżkę kariery,  jako że grupa sama w sobie się rozwija, a jej potrzeby się zmieniają”.

To ostatnie podejście do kwestii oferowania pracownikowi bonusu jest najbliższe najnowszym trendom. Wskazują one, że od pewnego pułapu pieniądze nie są już motywatorem,  jedynie indywidualizacja systemu motywacyjnego może przynieść oczekiwane efekty w postaci większej wydajności, efektywności pracy i przywiązania do firmy. 

 

Nowe trendy 

Z badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych na 1,4-milionowej grupie pracowników z 34 krajów różnych branż wynika, że zaangażowanie w pracę nie ma związku z wysokością wynagrodzenia. Pieniądze są bardzo ważne, ale tylko do momentu, gdy pozwalają na zaspokojenie większości potrzeb. Potem ich siła motywacji dramatycznie spada. Zapewne w Polsce pracownicy magazynowi nie osiągnęli tego pułapu i jeszcze długo będą ulegali magii podwyżek i premii, niemniej już teraz warto pamiętać tym, że całkowity brak motywacji odczuwa 6% pracowników, 43% ma średnio entuzjastyczne podejście do wykonywanej pracy, a wysoką motywacją wyróżnia się jedynie co czwarty pracownik. 

Jak wynika z Europejskiego Badania Przedsiębiorstw, co piąta firma w Polsce skarży się na zbyt niską motywację zatrudnionych, a tym samym mniejszą wydajność w pracy. A jeśli chcemy ją podnieść, pieniądze nie wystarczą.  Najatrakcyjniejsze i najlepiej motywujące bonusy to mieszanka szkoleń, coachingu, zmiany zadań i zakresu odpowiedzialności, połączone z gratyfikacjami i dokładnie wytyczona ścieżka kariery. Zanim odpowiemy na pytanie, czy warto ją stosować wobec pracowników magazynowych, należy odpowiedzieć na inne: co się stanie, jeśli jej nie zastosujemy? 

Najlepiej działające systemy to właśnie te skrojone na miarę i dopasowane do aktualnej sytuacji firmy. Oznacza to, że system bonusowy może być płynny i że ktoś musi nieustannie go weryfikować, czuwając nad jego elementami, takimi jak dodatkowe ubezpieczenie, możliwość samorealizacji i awansu czy wspomniana już ustalona wspólnie ścieżka kariery. Ten typ motywacji jest korzystny z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ wpływa na długoterminowe związanie planów zawodowych pracownika z daną firmą.

Najatrakcyjniejsze i najlepiej motywujące bonusy to mieszanka szkoleń, coachingu, zmiany zadań i zakresu odpowiedzialności, połączone z gratyfikacjami i dokładnie wytyczona ścieżka kariery. 
Zanim odpowiemy na pytanie, czy warto ją stosować wobec pracowników magazynowych, należy odpowiedzieć na inne: co się stanie, jeśli jej nie zastosujemy?

„Dobry system motywacyjny powinien być: kompleksowy, efektywny, logiczny, akceptowany, znany i zrozumiały, możliwie elastyczny, zgodny z obowiązującym prawem oraz możliwie prosty w obsłudze” – pisze Stanisław Zając z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Nie ma jednak uniwersalnej recepty na to, jak go stworzyć. Jak zatem rozpocząć jego budowanie? Tu obowiązuje kilka prostych reguł. Najpierw należy przeanalizować obecny sposób motywowania pracowników w firmie. Następnie trzeba znaleźć sposób na dobry kontakt z zespołem, który chcemy motywować, ponieważ poznanie potrzeb i pomysłów pracowników pomoże stworzyć precyzyjnie dobrany system motywacyjny. Kolejny krok to inwestycja niedużych pieniędzy w e-platformę, która usprawni te działania i podpowie nowe, kreatywne rozwiązania motywacyjne. I być może pozwoli dopasować wyzwania do umiejętności. W pewnym eksperymencie z dziećmi, które lubiły rysować, stwierdzono, że niespodziewana nagroda motywowała je do dalszej twórczości. Ale jeśli nagroda była jasno określona i spodziewana (wykonasz–dostaniesz), spontaniczna motywacja spadała. Najgorzej było wtedy, gdy oczekiwania przerastały poziom możliwości dziecka. A że dorośli są jak dzieci, trzeba zastanowić się nad tym, jak usuwać frustrację i brak chęci do pracy. Jednym z ich najsilniejszych źródeł jest rozdźwięk między tym, co pracownik musi wykonać, a tym, co potrafi. Jeśli przekracza to jego umiejętności, pojawia się niepokój. Gdy natomiast to, co robi, jest dużo poniżej jego możliwości i umiejętności, natychmiast pojawiają się nuda i brak zaangażowania. Właśnie z tego powodu tak ważne jest dopasowanie wyzwań do umiejętności, ponieważ gdy się uda to osiągnąć, 
osiągamy najlepsze wyniki. A to z kolei ma ścisły związek z wynagrodzeniem, nagrodami i bonusami. 

 

Czym jest bonus?

Magiczny bonus może być zarówno premią finansową, jak i nagrodą pozafinansową. Gdy się go wprowadza, trzeba pamiętać, że to zmiana, która może być atrakcyjna dla kandydatów n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy