Drążmy skałę

TEMAT NUMERU

Na świecie zarejestrowano ponad 2 tys. pozwów o odszkodowania wywołane zmianami klimatu. Mało do skali wyzwań. Rośnie jednak presja konsumencka zmuszająca nawet wielkie koncerny do działań proklimatycznych.

Sąd rejonowy odrzucił 24 lutego br. pozew prowadzącego rolne gospodarstwo ekologiczne Ulfa Allhoffa-Cramera przeciwko koncernowi VW, doniosły media niemieckie. W pozwie Allhoff-Cramer starał się dowieść, że VW jest głównym emitentem CO2 w regionie. Tak ogólnikowo sformułowana skarga okazała się kaszką z mlekiem dla kancelarii prawnej reprezentującej pozwanego, by ją obalić.
Lepiej udokumentowany, ale także „ogólnikowy” wydaje się pozew brytyjskiej organizacji Client Earth, zajmującej się prawem związanym z ochroną środowiska. W lutym pozwała przed jednym z brytyjskich sądów (High Court of Justice) zarząd koncernu Shell. Zarzut dotyczy tego, że z powodu zmian klimatycznych właścicielom firm trudniej jest przewidywać zarządzanie.
Nawet gdy i ten wniosek zostanie oddalony, krople drążą skałę. Szczerbią image koncernów, które od lat na swoich stronach internetowych zamieszczają informację, że są „eko” i realizują politykę ESG (zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą: E – Środowisko, S – Społeczną odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny). A co także istotne, problem schodzi w „dół” drabiny gospodarczej i staje się coraz bardziej powszechny. Z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Więksi truciciele niż państwa

Sieć handlowa Walmart okazała się największym emitentem CO2 wśród importerów amerykańskich korzystających z transportu drogą morską. Tak podaje w najnowszej analizie (z danymi za 2021 r.)
koalicja obrońców środowiska i zdrowia publiczneg...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
  • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
  • ... i wiele więcej!

Przypisy