Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

7 lipca 2021

NR 2 (Kwiecień 2017)

Head hunterzy szukają magazynierów
O rynku pracowników magazynowych i ich zatrudnieniu – okiem agencji pracy

0 134

W poszukiwaniu pracowników magazynowych wiele przedsiębiorstw zwraca się do agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej, współpracując z nimi stale bądź doraźnie. Postanowiłam sprawdzić, na ile agencje mogą okazać się pomocne w pozyskaniu operatora wózka widłowego czy magazyniera. Jak oceniają Państwo aktualną sytuację na rynku pracy dotyczącą w szczególności stanowisk związanych z operacjami magazynowymi? Z jakimi pytaniami trafiają do Państwa klienci i jakie są ich oczekiwania względem usług związanych z pozyskaniem pracowników do magazynu? – 
to pytania, które do nich skierowałam. Jak okiem agencji wygląda rynek pracowników magazynowych? Zapraszam do przeczytania opinii.

 

Lukę kadrową wypełniają cudzoziemcy

Obecna sytuacja na krajowym rynku pracy jest bardzo dynamiczna. Branża TSL od zawsze była papierkiem lakmusowym dla polskiego biznesu, tym samym dynamiczny rozwój pozostałych sektorów przekłada się na stale rosnące zapotrzebowanie na pracę. Jednocześnie rozwój globalnego rynku zatrudnienia i związane z nim nowe możliwości dla pracowników na lokalnym rynku pracy spowodowały szereg utrudnień związanych z możliwością efektywnego zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o kandydatów z danego regionu.

Rzeczywistość nie znosi jednak próżni, w związku z czym powstała na polskim rynku luka kadrowa coraz częściej wypełniana jest przez cudzoziemców, którzy podejmują migrację zarobkową z innych państw do Polski – podobnie jak polscy pracownicy wyjeżdżający do większych aglomeracji miejskich lub na Zachód. Zapotrzebowanie na pracę z ich strony rośnie dynamicznie, ponad 100% w skali roku. Obcokrajowcy, głównie z Ukrainy, znajdują zatrudnienie w magazynach i centrach logistycznych, gdzie ze względu na rynek pracownika występuje bardzo duża konkurencja pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy. W efekcie polskie firmy transportowo-logistyczne w 2016 r. wyraziły zapotrzebowanie na pracę ponad 62 000 cudzoziemców. Co najmniej drugie tyle zostało zrekrutowanych przez agencje zewnętrzne, świadczące usługi leasingu pracowniczego i outsourcingu na rzecz firm branży TSL.

Klienci EWL Group chętnie korzystają z usług obejmujących podwykonawstwo w ramach udostępniania pracodawcy-użytkownikowi kandydatów wykonujących określone prace magazynowe. Innym rozwiązaniem HR poszukiwanym przez klientów EWL Group jest outsourcing procesów produkcyjnych, takich jak pakowanie, rozładunek czy załadunek towarów. Ze względu na złożoność procesu zatrudnienia i generowane z tego tytułu koszty dużo bardziej efektywne rozwiązanie dla pracodawców stanowi delegowanie procesów obsługi kadrowej, rekrutacji, organizacji wykonywania pracy na rzecz firm zewnętrznych.
Świadomość korzyści wynikających z zatrudniania obywateli innych państw jest obecnie dużo wyższa niż jeszcze kilka lat temu. Pracodawcy kontaktujący się z EWL Group zwracają uwagę w szczególności na aspekt legalizacji zatrudnienia cudzoziemców podejmujących pracę. Klienci poszukują rozwiązań minimalizujących zjawisko rotacji zespołu pracowników, istotny jest też dla nich krótki czas oczekiwania na zrekrutowanego pracownika. EWL Group zapewnia w tym zakresie kompleksowe wsparcie, przedstawiając klientom agencji kandydatów z wymaganymi kompetencjami, przygotowanych do realiów pracy w Polsce, zdejmując jednocześnie z klientów szereg obowiązków związanych z organizacją pobytu i pracy cudzoziemców. 

Andrzej Korkus
prezes zarządu EWL Group

 

Większość potrzebuje pracowników „na wczoraj”

Obserwujemy duży wzrost liczby ofert pracy związanych z obszarem magazynowym. Poszukiwani są zarówno pracownicy wykwalifikowani z odpowiednimi uprawnieniami, jak i osoby bez doświadczenia do prostych prac magazynowych. Popyt na tego typu pracowników znacznie przewyższa podaż. Pracodawcy próbują przyciągnąć kandydatów wyższymi niż konkurencja wynagrodzeniami lub dodatkowymi świadczeniami, np. bezpłatnymi dojazdami do pracy. W związku z brakiem rąk do pracy na lokalnych rynkach coraz więcej pracodawców zatrudnia także osoby z Ukrainy. Urzędy pracy próbują wspomagać pracodawców poprzez aktywizację osób bezrobotnych – organizują np. kursy na wózki widłowe. Przewidujemy, że w związku z robotyzacją i automatyzacją wielu procesów magazynowych w najbliższych latach zapotrzebowanie na pracowników magazynowych zmniejszy się.
W przypadku prac magazynowych, które charakteryzują się dużą zmiennością zapotrzebowania na personel, najczęściej zamawianą usługą była praca tymczasowa, czyli wynajem pracowników na godziny. W branży magazynowej, która charakteryzuje się sezonowością i sporą rotacją personelu, praca tymczasowa to idealne rozwiązanie. Dostarczamy osoby w zależności od zapotrzebowania – w sezonie, w przypadku dużej liczby zamówień lub nieobecności stałych pracowników. Co istotne, klienci płacą jedynie za faktycznie przepracowane godziny i w każdej chwili mogą zrezygnować z części pracowników tymczasowych lub domówić dodatkowych bez konsekwencji finansowych. Firmy dzięki współpracy z nami ograniczają także kosztowne nadgodziny stałych pracowników. W ubiegłym roku klienci najczęściej pytali o czas realizacji zamówień, ponieważ większość potrzebuje pracowników „na wczoraj”. I tu też mogliśmy miło ich zaskoczyć, ponieważ posiadamy bazę ponad 200 000 kandydatów, możemy więc bardzo szybko reagować na potrzeby naszych klientów.

Natalia Bogdan
prezes zarządu Jobhouse 

 

Licytacja w poszukiwaniu operatora

Pracodawcy powszechnie skarżą się na brak pracowników magazynowych. Jednak należy pamiętać, że częściową odpowiedzialność za tę sytuację ponoszą… sami pracodawcy.  Przez wiele lat funkcjonowaliśmy na rynku, którego cechami były niskie koszty pracy oraz nadpodaż pracowników. Firmom nie opłacało się wtedy wyposażać magazynów w kosztowne sortownie oraz inne systemy automatyzujące operacje logistyczne.  Niskie koszty wejścia do branży zachęciły też wielu nowych przedsiębiorców do oferowania usług logistycznych nawet bez odpowiedniego wyposażenia czy systemu informatycznego. Firmy, które opierają swe usługi na pracy operatora, a nie na technologii, dziś z braku alternatywy muszą licytować się w poszukiwaniu pracowników. To na pewno uderza w rentowność prowadzonej działalności. Logistyczny rynek pracy w Polsce zapewne ustabilizuje się wraz z jego częściową konsolidacją. 

Jako agencja wyspecjalizowana w obsłudze rynku logistycznego posiadamy dwie wyspecjalizowane spółki. Jedna z nich jest typową agencją pracy tymczasowej, druga zaś firmą rekrutacyjną wyszukującą na rynku najlepszych specjalistów i menedżerów. Ciekawostką jest to, że w ostatnich miesiącach coraz więcej zleceń rekrutacyjnych dotyczących takich stanowisk jak magazynier czy operator wózka widłowego otrzymuje nasza firma headhuntingowa. Pracodawcy są gotowi zapłacić prowizję rekrutacyjną, aby otrzymać dobrego pracownika magazynowego i móc go od razu zatrudnić w swojej organizacji.

Robert Pindor
prezes zarządu Logart 

 

Osób bezrobotnych w rzeczywistości nie ma

Rynek pracy w Polsce charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką, bezrobocie sukcesywnie maleje, przez co rekrutacja pracowników na wszystkie stanowiska wciąż stanowi duże wyzwanie. Obszar stanowisk magazynowych też nie jest pod tym względem wyjątkiem. Duże inwestycje logistyczne głównie na Śląsku i w Wielkopolsce sprawiły, że rekrutacja skierowana jest głównie do kandydatów pozostających aktualnie w zatrudnieniu i rozważających jego zmianę niż do osób bezrobotnych, których w rzeczywistości nie ma. Dla kandydatów istotna jest oczywiście stawka wynagrodzenia, coraz większego znaczenia nabierają inne korzyści, jak darmowy transport, posiłek, opieka medyczna czy systemy rabatowe. Randstad Polska regularnie monitoruje i analizuje rynek pracy, oczekiwania oraz plany pracodawców i pracowników zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Wynikami dzielimy się z naszymi klientami oraz innymi zainteresowanymi m.in. za pośrednictwem strony internetowej, tak aby jak najlepiej wspierać i doradzać w obszarze zatrudnienia. 

Klienci z obszaru logistyki, obok usługi rekrutacji stałych, najczęściej oczekują kombinacji dwóch zasadniczych usług: zapewnienia wystarczającej liczby pracowników o określonych kwalifikacjach przy jednoczesnym zachowaniu poziomu elastyczności zatrudnienia. Z dużym zainteresowaniem spotyka się również usługa outsourcingu procesów, dzięki któremu elastyczność ta jest na jeszcze wyższym poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu niemal do zera zaangażowania klienta w tematy związane z zatrudnieniem i zarządzaniem pracownikami. Bardzo często rozmowy na temat uruchomienia procesu rekrutacji rozpoczynają się od analizy aktualnej oferty kierowanej do kandydatów i zestawienia jej z oczekiwaniami kandydatów i warunkami, jakie proponują inne firmy na rynku. Jako eksperci w tej dziedzinie doradzamy klientom, jak w optymalny sposób skonstruować atrakcyjną ofertę, aby pozyskać i długoterminowo zatrzymać kompetentnych pracowników. Klienci pytają nas o poziom wynagrodzeń, dodatkowe benefity, które zachęcą kandydatów do rozpoczęcia współpracy, możliwości organizacji transportu dla pracowników i kompleksowe zarządzenie tym obszarem. Dotyczy to i pracowników z Polski, i obcokrajowców. 

Sylwia Bruska
dyrektor regionu Randstad

 

Magazyn wygląda znacznie inaczej niż 5 lat temu

W ostatnich latach rola Polski na europejskiej mapie logistycznej znacznie rośnie. Ma to związek z dużym rozwojem infrastruktury transportowej i magazynowej oraz wciąż jeszcze niskimi kosztami pracy. Rekordowa w ostatnich latach liczba inwestycji w tej branży przy spadającym jednocześnie bezrobociu w Polsce sprawiła jednak, że branża ta dość silnie odczuwa de...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy