Dołącz do czytelników
Brak wyników

STRATEGIE MAGAZYNOWE

28 kwietnia 2020

NR 5 (Październik 2018)

Lean na co dzień. Rozmowa z Dariuszem Dorosiem, VP Contract Logistics Northeast Europe DB Schenker

0 123

O herosach w magazynie, sięganiu po srebro i dążeniu do doskonałości operacyjnej z Dariuszem Dorosiem, VP Contract Logistics Northeast Europe DB Schenker, rozmawia Magdalena Libiszewska.

Scharakteryzujmy na początku obiekt, który stał się powodem naszej rozmowy.

Z magazynem w Teresinie wystartowaliśmy w 2003 r. na powierzchni ok. 8000 m². Wraz z nowymi klientami, którzy pojawili się w tej lokalizacji na przestrzeni tych kilkunastu lat, urośliśmy z operacjami do powierzchni 26 000 m² i ok. stu pracowników. To magazyn multikliencki, co wiąże się z mnogością różnych operacji pod jednym dachem. Największym klientem, związanym z Teresinem od samego początku, jest Ambra – producent, importer i dystrybutor win. Z czasem do obsługiwanych tam firm dołączyli liderzy z innych branż: kosmetycznej, automotive, spożywczej, paliwowej czy towarów luksusowych. Ta wielość branż, klientów, operacji sprawia, że zarządzanie konglomeratem świadczonych dla nich usług stanowi wyzwanie. 

Magazyn w Teresinie jest wyjątkowy nie tylko pod względem liczby obsługiwanych klientów, ale także doskonałości operacyjnej mierzonej standardem Xsite. Czym jest ten standard?

Xsite to nasza globalna, korporacyjna inicjatywa, która swój początek ma w 2016 r., a jej celem jest budowanie doskonałości operacyjnej w zakresie trzech podstawowych obszarów – standaryzacji, ciągłego doskonalenia i rozwoju ludzi. Program certyfikacyjny Xsite składa się z pięciu modułów: zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko; ludzie i przywództwo; optymalizacja procesów; finanse i efektywność; wartość dla klientów – czyli KPI, strona jakościowa naszej współpracy z klientem. Wokół tego zbudowany jest szereg konkretnych działań, które powinny się wydarzyć już na poziomie poszczególnej lokalizacji. 

Przyjrzyjmy się procesowi certyfikacji Xsite w praktyce.

Program prowadzą wyspecjalizowane działy DB Schenker. W Polsce jest to dział Business Excellence, który równolegle wspiera odpowiednia jednostka na poziomie korporacyjnym – Operations Excellence.

Pierwszy etap wdrożenia Xsite to spotkanie z całą załogą danej lokalizacji i przedstawienie jej zakresu i celu projektu. Następnie rozpoczyna się cykl szkoleń, na którym uczymy wykorzystywania narzędzi Lean Management – Gemba Walk, Gemba Coaching czy Kamishibai. Staramy się przekazać zespołowi maksymalną wiedzę, którą będzie mógł wykorzystać, przeprowadzając projekt. Później przychodzi czas na Gemba Walk w praktyce – przyglądanie się codziennym procesom w magazynie. W kolejnym etapie rozpoczynamy mapowanie strumienia wartości. Co ciekawe, już w tym momencie, czy też jako rezultat Gemba Walk, pojawia się wiele pomysłów na drobne usprawnienia, tzw. quick wins. Jednak mapowanie strumienia wartości ma służyć przede wszystkim identyfikacji wąskich gardeł, kluczowych elementów procesu, które należy zmienić, a ich zmiana przyniesie znaczące korzyści. Wszystko, co do tej pory wymieniłem, trwa zwykle kilka tygodni, po których przychodzi czas na ważny element wdrożenia Xsite – target setting, czyli ustalenie celów dla danych lokalizacji. Lokalne zespoły wyznaczają sobie cele w zakresie efektywności i jakości procesów, rozwoju pracowników, finansowe. Perspektywa ich realizacji w czasie jest bardzo różna, natomiast, kiedy zbliża się granica ich osiągnięcia, zespoły poddają dotychczasowe rezultaty samoocenie. Jeśli dany zespół uzna, że jest już gotowy do certyfikacji, do magazynu przyjeżdża wspomniana jednostka z poziomu korporacyjnego DB Schenker. 

Certyfikacja trwa kilka dni i kończy się notą określającą osiągniętą doskonałość operacyjną – developing, bronze, silver i gold.

Siłą Lean Management jest to, że kumulujemy kompetencje i zaangażowanie wszystkich pracowników. Jeżeli weźmiemy sumę kompetencji ludzi i ich zaangażowania, pomnożymy przez liczbę pracowników, to jako wynik otrzymamy siłę Lean Management.

 

Który z modułów jest najtrudniejszy do przebrnięcia przez zespoły w trakcie wdrożenia Xsite? 

Ważnym zadaniem Xsite jest budowanie kultury ciągłego doskonalenia. I tutaj dochodzimy do Lean Management. Jeden z modułów Xsite nazywa się „Ludzie i przywództwo”. 

To najbardziej złożony moduł. Wymaga poświęcenia największej ilości czasu, bo o ile łatwiej można doprowadzić magazyn do najwyższego standardu czystości i porządku zgodnie z metodą 5S, 
stosunkowo szybko i prosto dostosować wizualną stronę magazynu przez wydzielenie stref komunikacyjnych i jego oznakowanie, to ten moduł dotyczy zmiany mentalności pracowników. Nie uda się uzyskać statusu bronze bez praktycznych dowodów na to, że ciągłe doskonalenie jest w danej lokalizacji praktykowane na co dzień przez wszystkich pracowników. Siłę Lean Management stanowi to, że kumulujemy kompetencje i zaangażowanie wszystkich pracowników. Jeżeli weźmiemy sumę kompetencji ludzi i ich zaangażowania, pomnożymy przez liczbę pracowników, to jako wynik otrzymamy siłę Lean Management. 

Skoro doszliśmy do szczupłego zarządzania: transformacja polskiego oddziału DB Schenker w duchu Lean Management sięga 2013 r. Czy to znacząco ułatwiło sięgniecie teresińskiemu zespołowi pracowników po status silver dla magazynu, jako pierwszemu w całej grupie DB Schenker?

Myślę, że jest to naszym wielkim atutem z punktu widzenia możliwości realizacji projektów Xsite, a zespół z Teresina wyjątkowo czuje ducha ciągłego doskonalenia. To w 2016 r. pozwoliło mu sięgnąć po brąz, a z końcem roku ubiegłego – po srebro. Warto też podkreślić, że byliśmy pierwszym spośród blisko 800 magazynów DB Schenker na świecie, który uzyskał tak wysoki status.

Szczupła transformacja przedsiębiorstwa logistycznego, w którego codzienność wpisane są trwale zmienne warunki działania, do łatwych nie należy…

W takim b...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy