Od czego zacząć proces automatyzacji magazynu? Najlepsze praktyki automatyzacji magazynu

STRATEGIE MAGAZYNOWE

Decyzja, kiedy zautomatyzować magazyn, zależy od wielu czynników. Należy ocenić swoje procesy i procedury, zbadać swój łańcuch dostaw, zweryfikować własną wiedzę fachową i zidentyfikować luki w obecnej technologii oraz przyszłych celach biznesowych.

Osiem pytań, które pomogą w podjęciu decyzji o automatyzacji magazynu:

 • Czy zamówienia Twoich klientów są opóźnione z powodu ograniczonej liczby siły roboczej?
 • Czy Twoje dotychczasowe procesy i procedury magazynowe są pracochłonne?
 • Czy spada zdolność realizacji Twoich zamówień?
 • Czy Twoje inwentaryzacje są niedokładne?
 • Czy nadal używasz starszego oprogramowania do zarządzania magazynem lub narzędzi do ręcznego zarządzania zapasami, takich jak arkusze kalkulacyjne?
 • Czy dane dotyczące satysfakcji klienta wskazują na problemy w łańcuchu dostaw?
 • Czy musisz zwiększać/zmniejszać liczbę siły roboczej, aby sprostać zmieniającemu się popytowi?
 • Czy masz wsparcie kluczowych interesariuszy?

Jak zautomatyzować magazyn?

Automatyzacja magazynu wymaga planu. Należy zaangażować interesariuszy, stworzyć harmonogram projektu, przeprowadzić ocenę ryzyka oraz wyznaczyć cele i rezultaty.
Najpierw stwórz zespół wsparcia i wyznacz kierownika(ów) projektu, którzy ustalą harmonogram projektu i kalendarz wyników. Następnie przygotuj plany wsparcia wdrożeniowego z informacją zwrotną ze wszystkich poziomów zarządzania (w tym kierownictwa firmy i kierowników magazynów ze wszystkich lokalizacji). Na koniec wybierz automatyzację magazynu, która najlepiej wspiera Twoje cele biznesowe, wymagania klientów i uwzględnia informacje zwrotne od Twojego zespołu, czas i dostępne zasoby. Przeglądając opcje automatyzacji, musisz zbadać te opcje i poprosić o wersję demo. Wdrożenie mobilnego skanowania kodów kreskowych ma inne wymagania niż np. instalacja systemu zarządzania zapasami AS/RS.

Pięć kroków do automatyzacji magazynu

Skorzystaj z przykładowego pięcioetapowego planu, aby rozpocząć automatyzację magazynu.

Utwórz komitet wdrożeniowy

Utwórz komitet interesariuszy wewnętrznych, którzy mają wiedzę na temat bieżącej wydajności, możliwości i wyzwań magazynu oraz rozumieją istniejące luki technologiczne. Rozważ dodanie zewnętrznych ekspertów, którzy dysponują wiedzą o automatyzacji łańcucha dostaw i mają doświadczenie związane z Twoją branżą i operacjami magazynowymi.

Zbieraj krytyczne dane

Skuteczna automatyzacja magazynu opiera się na danych o istniejącym łańcuchu dostaw i operacjach magazynowych o znaczeniu krytycznym dla firmy. Przed wdrożeniem nowej technologii automatyzacji oceń swój obecny proces gromadzenia danych i infrastrukturę. Będziesz chciał przypisać własność migracji danych wykwalifikowanym interesariuszom IT.

Oceń swoją kontrolę zapasów

Kontrola zapasów jest podstawą operacji magazynowych. Przed wdrożeniem rozwiązania automatyzacji magazynu należy określić lub udoskonalić st...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz elektronicznych wydań magazynu
 • Nieograniczony – przez 365 dni – dostęp online do aktualnego i archiwalnych wydań czasopisma
 • ... i wiele więcej!

Przypisy