Dołącz do czytelników
Brak wyników

Od sortera do magazynu automatycznego

Baza wiedzy | 21 czerwca 2021 | NR 3
0 178

Automatyzacja jest dziś w logistyce wyraźnym trendem. Dotyczy to także firm działających na polskim rynku. Po rozwiązania częściowej lub całkowitej automatyzacji procesów sięgają dziś zarówno firmy zagraniczne operujące na naszym rynku, jak i firmy krajowe. Kto dziś „automatyzuje” i w jakich okolicznościach?

Automatyzacja procesów w logistyce ma wiele przyczyn. O tym, jakie korzyści pozwala osiągnąć, decyduje dane miejsce jej zastosowania. Odmienne rozwiązania stosowane są w motoryzacji, w farmacji czy logistyce innych branż. Osobna grupa rozwiązań przeznaczona jest dla magazynów wysokiego składowania, typowych centrów dystrybucyjnych czy firm kurierskich. Niezależnie od branży i stosowanych rozwiązań mianownik jest wspólny – im bardziej rozbudowane procesy i im większa jest ich skala, tym większe jest zainteresowanie automatyką magazynową. Celem jest tu maksymalizacja wydajności lub minimalizacja poziomu kosztów w przeliczeniu na jednostkę obsługiwanego ładunku. Automatyzacja daje wiele możliwości związanych czy to z lepszym gospodarowaniem przestrzenią w magazynie, czy z precyzyjnym wykonywaniem operacji, pozwala także na minimalizowanie ilości błędów. Rozwiązania automatyzujące przemieszczanie z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Warto wspomnieć także o systemach automatycznej identyfikacji, bez których trudno wyobrazić sobie dziś jakikolwiek obiekt magazynowy.
– W dzisiejszych czasach procesy logistyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Klienci oczekują zaś coraz krótszego czasu reakcji i stałego wzrostu efektywności. Te dwie przesłanki pozornie się wykluczają, bo wzrost poziomu skomplikowania procesu niesie za sobą wzrost zaangażowania zasobów (zwłaszcza ludzkich) i w konsekwencji wzrost kosztów, natomiast pochodną wzrostu efektywności powinien być spadek zaangażowania tych zasobów i w konsekwencji spadek kosztów prowadzenia operacji – mówi Łukasz Popowski, specjalista ds. rozwoju biznesu w FIEGE.

 

Łukasz Popowski
specjalista ds. rozwoju biznesu, FIEGE

Pomimo oczywistych korzyści płynących z automatyzacji procesów logistycznych każdorazowo wdrożenie systemów musi zostać poprzedzone dokładną analizą. Analiza ta będzie przebiegała inaczej w firmach zajmujących się logistyką jako pobocznym rodzajem działalności, inaczej w firmach zajmujących się logistyką kontraktową. W przypadku tych pierwszych analiza ogranicza się do określenia kosztów implementacji rozwiązania, zakładanego okresu zwrotu inwestycji i porównania ich z korzyściami związanymi ze wzrostem wydajności magazynu. Operator logistyczny musi w swojej analizie posunąć się dalej i brać pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak: rodzaj towaru, długość serii, poziom redukcji zasobów i związane z tym oszczędności. 
Podsumowując – automatyka magazynowa jest przyszłością nowoczesnego łańcucha dostaw. Korzyści płynące z jej wdrożenia w wielu przypadkach mogą się okazać zaskakująco duże. Warto jednocześnie pamiętać, że każda inwestycja w tego typu systemy powinna być dokładnie przemyślana i przeanalizowania pod kątem szans i zagrożeń.

 

Kto lubi automatyzację?


Automatyzacja jest zwykle kojarzona z największymi firmami, co wynika ze skali przeprowadzanych w nich procesów, „uzasadniającej” inwestycję w tego typu rozwiązania. Jest ona obecna zarówno w logistyce produkcji, jak i dystrybucji, w firmach zagranicznych, jak i krajowych. Te pierwsze przywoziły wiedzę na temat automatyzacji procesów w minionych latach często z zagranicy, te drugie – które gromadziły ją, bazując na rozwijanych przez lata strukturach, poszukując rozwiązań pozwalających np. na poprawę efektywności – także dostrzegają potrzebę automatyzacji. Istnieją branże w naturalny sposób podatne na automatyzację procesów logistycznych. To wszystkie te obszary, w których wolumen obsługiwanych ładunków jest odpowiednio dużej wielkości lub też istnieje silna, zewnętrzna potrzeba zwiększenia jakości obsługi zadań logistycznych. Wśród tych drugich jest np. branża farmaceutyczna, w której eliminacja człowieka z wykonywanych operacji bierze pod uwagę ważny aspekt związany z bezpieczeństwem. Minimalizacja ryzyka pomyłek staje się tu ważną zaletą rozwiązań zautomatyzowanych. Rozwiązania szeroko pojętej automatyki dają także możliwość wyeliminowania człowieka z tych miejsc, w których warunki pracy są niesprzyjające ze względu na dowolne fizyczne czy chemiczne czynniki otoczenia. Przykładem obiektów wymagających odpowiedniego zabezpieczenia dla pracowników mogą być chociażby chłodnie czy mroźnie. 
Polski rynek logistyczny przeszedł już wiele wdrożeń z obszaru automatyki – regałów, przenośników, rośnie także liczba magazynów całkowicie zautomatyzowanych. Nie brakuje także obiektów, w których już na etapie budowy uwzględnia się możliwości powiększenia w przyszłości. Tego typu magazyny uruchamiane są najpierw jako „manualne”, ale układ i zagospodarowanie przestrzeni w hali dają możliwość doposażenia w elementy automatyki. Takie podejście pozwala na elastyczność i stosunkowo szybką rozbudowę obiektów w razie zapotrzebowania, zwykle wynikającego z dobrej kondycji konkretnego rynku lub sektora gospodarki i perspektyw dla tego rynku na najbliższe lata.

Automatyzacja – według kraju


Automatyzacja zadań logistycznych jest silnie powiązana z oceną efektywności inwestycji magazynowych. Projekty wdrożenia automatyki w magazynach należą do kosztowych, zatem im niższy koszt budowy i utrzymania magazynów oraz im niższe koszty siły roboczej, tym mniejsze zainteresowanie automatyką. To sprawia, że w różnych krajach poziom automatyzacji magazynów bywa różny. 
– Prawie nie stosujemy automatyki w magazynach – przyznają przedstawiciele dużego operatora logistycznego działającego na naszym rynku. I choć u nas „automatyka” w magazynach to rzadkość, na szerszą skalę takie rozwiązania wykorzystywane są przez tę samą firmę chociażby za naszą zachodnią granicą. 
Poziom automatyzacji silnie zależy chociażby od kosztów pracy. W najbogatszych krajach starej UE godzina pracy kosztuje przeciętnie 28-38 euro, w Polsce nieco ponad 6 euro – wynika z danych udostępnionych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To ważna zależność, kilkukrotnie niższe koszty pracy sprawiają, że w wielu firmach wciąż bardziej opłacalne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika niż inwestowanie w elementy automatyki. Wyraźnie widać jednak, że koszty pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej rosną dużo szybciej niż w starej Unii, różnica ta w kolejnych latach ma szansę się zmniejszać, a to zwiększy liczbę firm, dla których automatyka stanie się rozwiązaniem nie tylko efektywnym pod względem wydajności, ale i kosztowo.

Przenośniki i nie tylko


Pojęcie automatyki jest niezwykle szerokie, mieści się tu wiele rozwiązań technicznych. Automatyka służy firmom produkcyjnym, handlowym i operatorom logistycznym. – Sz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy