Dołącz do czytelników
Brak wyników

Osobowości branży magazynowej 2013

Baza wiedzy | 15 czerwca 2021 | NR 3
0 48

Po kilku latach inspirujących spotkań z przedstawicielami branży magazynowej w trakcie przygotowywania wywiadów, zbierania opinii czy organizowania konferencji redakcja „Nowoczesnego Magazynu” pokusiła się o nietypowe zestawienie. Zestawienie osobowości polskiej branży magazynowej – czyli tych szefów logistyki, zarządców magazynów, wdrożeniowców innowacyjnych rozwiązań magazynowych, project managerów czy doradców, którzy wyróżniają się w branży magazynowej nie tylko swoimi dokonaniami, ale także specjalistycznymi kompetencjami i charyzmą, która w bardzo wielu złożonych projektach logistycznych okazuje się kluczowa. Czy o nikim nie zapomnieliśmy? Jeśli uważacie Państwo, że tak, zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji pod adresem nm@forum-press.pl. Uwzględnimy je w kolejnej edycji „Osobowości branży magazynowej”, którą opublikujemy za rok. A kto znalazał się w zestawieniu w tym roku?

Aleksander Domaradzki, partner zarządzający DGL Polska
Absolwent Cambridge University. Posiada ponad 15 lat doświadczenia jako szkoleniowiec. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 w firmie Ernst & Young w Londynie jako asystent w dziale audytu. Pracował też w Coopers & Lybrand (później PricewaterhouseCoopers) w Warszawie. W Australii kierował realizacją zleceń dla takich klientów, jak: DHL, TNT, Schenker, Shipping Australia czy Deutsche Post. W 2003 r. powrócił do Polski do działu doradztwa w PricewaterhouseCoopers. W 2006 r. był doradcą sztabu Euro 2012 przy sporządzaniu wspólnej, polsko-ukraińskiej oferty na organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej. W kwietniu 2007 r. dołączył do DGL Polska jako wspólnik, a we wrześniu 2010 r. został partnerem zarządzającym spółki.  

 

Dr inŻ. Andrzej Bobiński, prezes i współzałożyciel firmy Logifact
Doktor z zakresu metod sterowania w logistyce. Od 30 lat specjalizuje się w projektowaniu magazynowych systemów logistycznych, takich jak centra i magazyny dystrybucyjne i produkcyjne. Od 20 lat również wdraża własne i zlecone projekty logistyczne w Polsce i w Europie. W roku 1989 rozpoczął pracę w jednej z najbardziej prestiżowych placówek badawczo-rozwojowych na terenie Europy –
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik w Dortmundzie. Po powrocie do Polski w roku 1999 założył własną firmę Logifact, która jest niezależnym biurem inżynierskim o charakterze projektowo-wdrożeniowym świadczącym również usługi doradcze. 

 

Dariusz Barszczewski, dyrektor
ds. logistyki, Castorama Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW. Od 15 lat związany zawodowo z Castoramą. Początkowo jako dyrektor
ds. zarządzania i logistyki, a od 2003 r.
dyrektor ds. logistyki – działu, który sam utworzył. Wśród zrealizowanych projektów ma też na koncie uruchomienie operacji w magazynie centralnym Castoramy i wdrożenie SAP MM, SAP Track & Trace czy SAP Forecasting & Replenishment. 

 

Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 9 lat związany z ECR Polska, Związkiem Pracodawców zrzeszającym przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i dystrybucyjne oraz usługowe, głównie związane z sektorem dóbr konsumpcyjnych szybko rotujących. Przeszedł w ECR przez kilka stanowisk, począwszy od koordynacji działalności w obszarze Sfery Popytowej (Grupa CatMan), poprzez zarządzanie projektami paletowymi oraz Forum Podażowym, po zarządzanie całą organizacją. Od sierpnia 2007 r. zasiada w ECR Europe Operating Board. Współpracuje blisko również z organizacjami ECR w Europie oraz współtworzy ECR Community. 

 

Magdalena Choquet, dyrektor zarządzający przedstawicielstwa SDI Group Poland
Absolwentka studium Akademia Psychologii Przywództwa. Ma długoletnie doświadczenie w branży logistycznej, zajmowała się wdrażaniem złożonych rozwiązań systemowych w obszarze łańcucha dostaw, a także brała udział w przedsięwzięciach typu Green Field w branży m.in. odzieżowej oraz motoryzacyjnej. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych dla pracowników centrum dystrybucji oraz Best Practice w celu udoskonalania procesów przepływów towarów i podnoszenia efektywności pracy zespołów w magazynach. 

 

Hans Boinski – prezes SSI Schaefer Polska
Absolwent Hochschule Bremerhaven, specjalista REFA (Niemieckie Zrzeszenie Studiów nad Procesami Pracy), Executive MBA – WSPiZ
im L. Koźmińskiego w Warszawie. Pracował jako dyrektor techniczny placówki koncernu Kloeckner Stahlhandel, gdzie wdrożył Sytem
QM ISO 9002; doradca i trener systemu ERP BAAN (dostosowanie modułu Transportation systemu ERP BAAN do potrzeb rynku spedycyjnego), szef działu projektów
IDS Logistik, następnie prezes zarządu Constructor Dexion, a od 2003 r. prezes zarządu SSI Schaefer Polska, gdzie wprowadził dynamiczny i automatyczny system magazynowy w ramach rozwiązań z Grupy SSI Schaefer na rynek polski. 

 

Norbert Bogucki, dyrektor operacyjny Security Plus
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; 12 lat zarządzania w branży outsourcingowej, w tym także Maritime Competence Center Represantative in Poland. Autor projektu standaryzującego wymogi bezpieczeństwa opartego na nowatorskim zastosowaniu standardów ISO 28000 i ISO 31000. Autor systemu zarządzania i mierzenia poziomu bezpieczeństwa, z analizą ryzyka i oceną wykorzystania istniejącej infrastruktury – System Zarządzania Bezpieczeństwem. Audytor wewnętrzny – uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 28000 „Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw”, IS0 31000 „Certyfikowany Menedżer Ryzyka”, ISO 27001 „Bezpieczeństwo IT”, ISO 9001. 

 

Piotr Krzysztoporski, regionalny dyrektor konsultingu Epicor
Studiował na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Wydziale Informatyki Gospodarczej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Jeszcze jako licealista opublikował książkę Turbo Pascal dla szkół średnich. Z Epicorem związany jest od 1997 r., początkowo jako konsultant funkcjonalny w zakresie wdrażania modułów finansowych i logistycznych, następnie kierownik Działu Wdrożeń, a od 2010 r. dyrektor ds. konsultingu, zarządzając działaniami konsultingowymi w oddziałach firmy w Polsce, Czechach i na Słowacji. 

 

Prof. dr hab. Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch SA
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mając 39 lat, odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy. Jest założycielem, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym firmy Comarch SA. W swojej pracy od ponad trzydziestu lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami. 

 

Janusz Górski, prezes Schenker
Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Transportu), Szkoły Głównej Handlowej (podyplomowe Studia Handlu Zagranicznego oraz Zarządzania Logistycznego), Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois (Excecutive MBA). W ciągu 2 lat, po fuzji Spedpolu i Schenkera, przekształcił firmę w globalnego operatora, lidera na polskim rynku kompleksowych rozwiązań logistycznych. Pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rondine Ruffoni oraz w Spedpolu. 

 

Marek Jędra, wiceprezes zarządu Quantum Software SA
Funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora handlowego Quantum Software SA pełni od 1997 r. W latach 1994-1997 pracował w Quantum Sp. z. o.o. na stanowisku programisty, w latach 1992-1995 był wspólnikiem Kriger s.c., a w latach 1990-1992 – wspólnikiem Vagabond Sp. z. o.o. Jest wspólnikiem Quantum Assets Sp. z o.o. (do roku 2003 spółka działała pod firmą D.Logistics Services Sp. z o.o. ). 

 

Prof. Tomasz Koch, prezes Lean Enterprise Institute Polska
Profesor i współzałożyciel Lean Enterprise Institute Polska utworzonego w 2006 r. Siedem lat wcześniej uruchomił Program Lean Manufacturing na Politechnice Wrocławskiej, której jest absolwentem (Wydział Mechaniczny w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji), na której obronił też pracę doktorską. Habilitację i profesurę uzyskał na Politechnice Krakowskiej. 

 

Tomasz Dworczak, specjalista praktyk w zakresie optymalizacji procesów logistycznych
Specjalizuje się w przekazywaniu wiedzy z zakresu stosowania koncepcji Lean Manufacturing m.in. przez przedstawianie praktycznych przypadków wdrożenia w różnych typach produkcji. Brał udział w licznych projektach logistycznych, m.in. audytach magazynów wraz z identyfikacją wąskich gardeł i propozycjami usprawnień krótko- i długoterminowych, koncepcji AI systemu śledzenia procesów magazynowych i produkcyjnych. 

 

Dr Ewa Hałas, przewodnicząca organizacji GS1 Polska oraz GS1 in Europe
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską z zakresu zarządzania zapasami obroniła na Politechnice Poznańskiej. W Instytucie Logistyki i Magazynowania pracuje od 1990 r. Jest pełnomocnikiem dyrektora ds. systemu GS1, a na co dzień kieruje pracą zespołu GS1 Polska. W latach 2003--2009 była członkiem rady zarządzającej GS1. Jest autorką wielu publikacji, występuje w roli eksperta na krajowych i zagranicznych konferencjach. 

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dziedzinie nauk towaroznawczych, wieloletni kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego tejże uczelni. Jest jednym z twórców i wieloletnim dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, aktualnie przewodniczącym Rady Naukowej oraz Honorowym Przewodniczącym Polskiej Rady Systemu GS1. 

Dr Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland SA
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 2007-
-2008 był prezesem zarządu Prokom Software SA, po roku 2009 objął stanowisko prezesa zarządu ABG SA aż do połączenia z Asseco Poland SA w styczniu 2010 r. Pełniąc funkcję prezesa zarządu Asseco Poland SA, odpowiada za wizję rozwoju oraz strategię Grupy Asseco. 

Bartosz Jacyna, starszy doradca logistyczny, prezes zarządu Logisys
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stypendysta Leipzig Graduate School of Management. Od 8 lat realizuje i nadzoruje projekty logistyczne i doradcze. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, planowaniu i rozwiązywaniu problemów na styku logistyki i pozostałych funkcji w firmie. Inicjator i lider Panelu Polskich Menedżerów Logistyki. Pracował w projektach analitycznych i doradczych dla takich firm, jak: Aluprof, Amex Stationery, Bakoma, DHL, InPost, POLOmarket, Żabka Polska. 

 

Marian Jezusek, prezes Miebach Consulting w Polsce
Absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Budowy Maszyn i Techniki Transportu Hochschule w Mannheim. OD 1992 r. związany z Miebach Consulting. Początkowo jako dyrektor Działu Realizacji, następnie (od 2009 r.) prezes zarządu Miebach Consulting w Polsce i udziałowiec  Partner Miebach Consulting Holding. Realizował projekty dla takich firm, jak: STIHL, Airmail Center Frankfurt Airport, Deutsche Post AG Frankfurt Airport, Neckermann Versand, Bauerfeind AG, Coty Eastern Europe, Volkswagen Originalteile czy Rosmann. 

 

Tomasz Zbigniew Jagiełło, dyrektor Produktu – Magazyny w firmie  Wandalex SA
Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Transportu, specjalność logistyka transportu wewnątrzmagazynowego. Pierwszy kontakt z logistyką miał w 2000 r. jako pracownik magazynu w jednym z najnowocześniejszych centrów dystrybucyjnych branży kosmetycznej Coty Polska. Po 4 latach rozpoczął pracę w firmie Wandalex SA jako inżynier produktu. W kolejnych latach został menedżerem produktu odpowiedzialnym za rozwój i strategię oferty systemów składowania i transportu bliskiego. 

 

Maciej Kubiak, Country General Manager Poland & Baltics w firmie CHEP
Specjalista w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, ma wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę na temat zagadnień dotyczących zarządzania paletami w przedsiębiorstwie. Związany z firmą CHEP od początku jej funkcjonowania na rynku polskim, czyli od 2001 r. W 2012 r. w ramach rozszerzenia działalności CHEP podjął się także kierowania nowymi przedsięwzięciami spółki w krajach bałtyckich – na Litwie, Łotwie i w Estonii. 

 

Andrzej Lada-Kubala, dyrektor logistyki, Meble Forte SA
Od ponad 15 lat związany z obszarem logistyki kontraktowej. Pracował zarówno po stronie zleceniodawcy usług, np. Carrefour Polska, nadzorując pracę magazynu centralnego o powierzchni 50 tys. m2, jak również po stronie operatora logistycznego w Wincanton Trans European Polska, odpowiadając za stronę operacyjną multiklientowskiego magazynu, czy w Rhenus Contract Logistics, gdzie zajmując stanowisko dyrektora logistyki, odpowiadał za 6 oddziałów o łącznej powierzchni magazynowej ponad 60 tys. m2.
Obecnie dyrektor logistyki w Meble Forte. 

 

Grzegorz Lichocik, prezes Dachser Polska
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył we Francji podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Institut d’Administration des Entreprises de l’Université Jean Moulin Lyon III oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związany z logistyką zarówno od strony biznesowej (Schenker, Dachser), jak i akademickiej, współpracuje z uczelniami wyższymi – wcześniej ze Szkołą Główną Handlową, a obecnie z Uniwersytetem Łódzkim i Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. 

 

Marek Skrzydlak, starszy negocjator Cushman & Wakefield
Studiował slawistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doradzał takim firmom, jak m.in.: Auto Partner, S&T Daewoo, Epedal, Fronius, Lear, LBP Manufacturing, Ruch. Do firmy Cushman & Wakefield dołączył w 2006 r. jako negocjator, początkowo w Dziale Powierzchni Handlowych, a od kwietnia 2010 r. w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych. 

 

Roman Malicki, prezes PKN EPAL
W branży od roku 1989, pracował m.in. w firmie INTUR KFS, która jako pierwsza w Polsce przystąpiła do EPAL. Współzałożyciel, inicjator założenia w Polsce Komitetu Narodowego EPAL. Od roku 2000 prowadzi własną działalność w zakresie przerobu drewna i produkcji klocków z drewna rozdrobnionego. Jest autorem unikatowej technologii produkcji drewnianych wsporników paletowych. 

 

Renata Osiecka, partner zarządzający AXI IMMO Group
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też studia podyplomowe na kierunku zarządzania i wyceny nieruchomości na uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie administrowania nieruchomościami. Doradza i reprezentuje klientów podczas transakcji wynajmu, zbycia i zakupu nieruchomości. 

 

Szymon Owsianowski, partner w PrimeGlobal Sp. z o.o.
Specjalista w zakresie organizacji pracy magazynów automatycznych oraz zarządzanych nawigacją...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy