Rady na logistyczne odpady

TEMAT NUMERU

Ambitne cele unijne dla recyklingu odpadów opakowaniowych to przetworzenie 65% z nich do 2025 r. i 70% do roku 2030. To także miliony ton odpadów rocznie, które wytwarzane są w procesie logistycznym i nie chodzi tu wyłącznie o opakowania jednostkowe, a o te, które niezbędne są do zabezpieczenia towaru w transporcie od producenta do odbiorcy końcowego. Są niezbędne, ale co dalej z nimi zrobić?
 

REKLAMA


GOZ i BDO 


Wsparciem dla firm logistycznych rozwiązujących problem odpadów jest obowiązujący od roku 2020 system BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). To zintegrowany system teleinformatyczny, w skład którego wchodzi funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r. moduł ewidencji oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. W minionym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy wytwarzający odpady byli zobowiązani do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w wersji elektronicznej za pomocą systemu BDO.
System ten służyć ma docelowo GOZ, czyli Gospodarce Obiegu Zamkniętego, w której minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów, a także emisję i straty energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów. Dzięki niej odpady z jednych procesów stają się surowcami dla kolejnych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Model GOZ to przeciwieństwo gospodarki liniowej opartej na nieustannym wzroście powodującym stale powiększające się zużycie surowców i ilości odpadów. GOZ umożliwia jak najdłuższe utrzymanie wartość zasobów i zwiększenie efektywności używania dóbr zamiast efektywności produkcji dóbr. To ważne, ponieważ przejście na model GOZ jest oficjalnym celem Unii Europejskiej, a więc i Polski, choć pewnie mało kto o tym słyszał. Skoro przejście na GOZ wydaje się nieodwracalne, warto wiedzieć, od czego centrum logistyczne lub magazynowe to przechodzenie powinno zacząć. – Od dokładnego audytu gospodarki odpadami oraz identyfikacji problemów – mówi Grzegorz Gałka prezes zarządu FM Solutions. Jego zdaniem, w centrach logistycznych powstaje sporo odpadów, z którymi trzeba wiedzieć, co należ zrobić. 
Mówią o tym przepisy prawa, które dotyczą podmiotów wytwarzających odpady oraz gospodarujących nimi, zobowiązanych w obu przypadkach do prowadzenia ewidencji odpadów, nazywanych dalej wytwórcami zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów. 
Roczne sprawozdanie BDO sporządza się właśnie w oparciu o ewidencję. Dlatego też ważne jest bieżące mo...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy