Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

26 lutego 2020

NR 2 (Kwiecień 2019)

RFID może usprawnić e-commerce
Które obszary logistyki e-commerce usprawni technologia identyfikacji radiowej?

0 97

Technologia RFID jest wymiernym wsparciem przy procesie inwentaryzacji sklepów czy magazynów. Warto zauważyć, że szacowana dokładność inwentaryzacji towarów przy użyciu standardowych narzędzi do identyfikacji wynosi ok. 65%. Rozwiązania RFID mogą zwiększyć precyzję określania zasobów do 95%.
 

Wartość rynku e-commerce w  Polsce wynosi obecnie niemal 50 mld zł. Przewidywana dwucyfrowa dynamika wzrostu na poziomie 20–25% rocznie spowoduje, że w ciągu kilku lat osiągnie on poziom 80 mld zł  w ciągu trzech najbliższych lat. Wtedy udział e-commerce w całkowitym handlu detalicznym w Polsce wyniesie ok. 10% i osiągnie aktualną średnią europejską. W Polsce na początku 2018 r. zarejestrowanych było ponad 29 100 sklepów internetowych. W ciągu pięciu ostatnich lat ich liczba wzrosła o 34% (z 21 700 w 2013 r.). Szacuje się, że z 26,5 mln polskich internautów 54% dokonało kiedyś zakupu online. Typowy polski klient sklepu internetowego zainteresowany jest najczęściej zakupem odzieży, dodatków, akcesoriów, książek, płyt i filmów. Eksperci przekonują, że handel elektroniczny jest inny. Ma swoją specyfikę, wymagania, ograniczenia, jednak tak jak w przypadku handlu tradycyjnego niezwykle ważną rolę odgrywa magazyn. E-commerce wymaga specyficznego magazynu. Zdarza się, że sprawnie działające magazyny mogą bardzo dobrze spełniać wymogi tradycyjnych klientów, ale mimo to mieć trudności z przejściem na model e-commerce. Klienci detaliczni mają bowiem całkiem inne potrzeby niż klienci biznesowi i te odmienne wymagania mogą mieć znaczny wpływ na pracę magazynu.

Radiowa identyfikacja

Magazyny, które zmierzą się z realizacją zamówień e-commerce, doświadczą zapewne: mniejszych zamówień w  większych ilościach, nieprzewidywalnych wahań wielkości zamówień, dużej ilości zwrotów czy wyższych oczekiwań klientów. W realizacji tych celów pomocna może okazać się technologia RFID – identyfikacja za pomocą fal radiowych. Pomimo istotnego spadku cen (a to miał być główny hamulec upowszechnienia etykiet radiowych) powszechność wykorzystania technologii RFID jest znacznie mniejsza, niż się spodziewano. Na obecną sytuację wpływa również to, że najbardziej chłonny rynek rozwiązań RFID związany z handlem, transportem, magazynowaniem i logistyką, podobnie jak na świecie, w Polsce jeszcze się nie rozwinął. Realizowane wdrożenia systemów dotyczą głównie zastosowań niszowych, transportu, przemysłu i w ograniczonym zakresie także logistyki. Polski rynek ma dodatkowo mniejszy potencjał finansowy, w efekcie czego stosunkowo wysokie ceny dostępnych identyfikatorów RFID stanowią zdecydowanie większą barierą rozwoju niż w Europie Zachodniej i USA. 

Obszary umożliwiające wykorzystanie RFID

Zarządzanie gospodarką materiałową: Odpowiednie wykorzystanie systemów automatycznej czy półautomatycznej identyfikacji znacząco usprawnia przepływ towarów i produktów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw: Możliwość śledzenia produktu od momentu jego wyprodukowania do sprzedaży konsumentowi umożliwia wydajne zarządzanie magazynami i przepływem towarów.

Kontrola dostępu i czasu pracy: Wiele firm stosuje półautomatyczne systemy identyfikacji w celu kontroli czasu pracy swoich pracowników. Wchodząc i wychodząc z pracy, rejestrują się w systemie informatycznym firmy z wykorzystaniem swojego identyfikatora.

Zarządzanie flotą pojazdów: Zależnie od przyjętych rozwiązań technicznych mogą także uzyskiwać dodatkowe informacje w postaci średniego zużycia paliwa, stan techniczny, ilość paliwa w zbiorniku itp.

Zabezpieczenie przed kradzieżą: Na tym polu wciąż trwa wyścig między twórcami nowych systemów zabezpieczających a specjalistami od łamania tych zabezpieczeń.

Automatyczna identyfikacja

W jaki sposób RFID może zaistnieć w magazynie e-sklepu? Na przykład jako medium informacyjne. W celu sprawnego zarządzania produktami niezbędna jest wiedza o tym, gdzie dany produkt się obecnie znajduje, w jakiej ilości oraz w jakim jest on stanie (szczególnie dotyczy to produktów spożywczych oraz farmakologicznych). Możliwości pozyskania tej wiedzy bezpośrednio przekładają się na koszty danego przedsiębiorstwa (koszty gospodarki magazynowej) oraz co za tym idzie – na jego konkurencyjność rynkową i zdolność przetrwania na rynku. „We współczesnych magazynach (hurtowniach) wysyłkowych zamawiane przez konsumentów produkty są pakowane i wysyłane do odbiorcy w ciągu paru godzin od momentu złożenia zamówienia, a czas odnalezienia danych produktów w magazynie, oraz ich spakowanie nie przekracza często paru minut. Jest to istotny czynnik decydujący o atrakcyjności np. firmy wysyłkowej w oczach klienta, który życzy sobie otrzymać zamówione produkty w możliwie najszybciej oraz oczywiście w możliwie atrakcyjnej cenie. Aby możliwe było zapewnienie tak sprawnego funkcjonowania magazynu, konieczna jest sprawna identyfikacja zasobów magazynowych: ich położenia oraz ilości w informatycznym systemie zarządzania magazynem. Technologie RFID umożliwiają identyfikacje produktów bez udziału człowieka (koniecznego w przypadku kodów paskowych). Produkty wyposażone w specjalne tagi identyfikują się z ich pomocą, gdy znajdą się w pobliżu odpowiedniego skanera. Być może więc w przyszłości skończą się kolejki w supermarketach, gdy będziemy tylko przejeżdżać obok kasy z wózkiem produktów, i regulować należność kartą płatniczą przy elektronicznej kasie” – czytamy w tekście autorstwa Pawła Chrobaka, będącego fragmentem podręcznika Informatyka ekonomiczna… pod red. J. Korczaka i M. Dyczkowskiego.

Sieć River Island zoptymalizowała stan zapasów

Brytyjska sieć odzieżowa River Island odnotowała wzrost dokładności zlokalizowania zapasów magazynowych z 72% do 97% po tym, jak zaczęła oznaczać większość produktów znacznikami RFID. Wcześniej River Island liczyła zapasy raz w roku,  co zajmowało jeden dzień. Następnie firma uruchomiła 18-miesięczny program pilotażowy wykorzystujący tagi. Obecnie inwentaryzacja przeprowadzana jest co tydzień. Liczenie trwa do trzech godzin. Dodatkowo dzięki lepszej informacji o stanie zapasów skradzione towary są szybciej uzupełniane, a krytyczne zapasy spadły o 11%.

– Technologia identyfikacji radiowej RFID odgrywa coraz ważniejszą rolę przy wsparciu wielokanałowego handlu detalicznego. Zastosowanie tego rozwiązania jest szczególnie istotne w obliczu zmieniających się potrzeb konsumentów, którzy coraz częściej wymagają bieżącego wglądu w przebieg prowadzonego procesu dostawy zakupionych towarów. Sprzedawcy, chcąc sprostać wymaganiom młodych konsumentów, muszą nie tylko ulepszyć metody r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy