Dołącz do czytelników
Brak wyników

STRATEGIE MAGAZYNOWE

13 marca 2020

NR 6 (Grudzień 2019)

Sizing, synergie i warunki brzegowe magazynowego okna na świat
Projektowanie stref wejścia-wyjścia w magazynie

0 124

Wszyscy wiemy, czym jest magazyn: encyklopedyczna definicja mówi o wyodrębnionej przestrzeni, przeznaczonej do składowania i przemieszczania zapasów. My, doradcy i inżynierowie, raczej widzimy magazyn jako system, który musi spełnić ściśle określone funkcje związane ze wspomnianym składowaniem i przemieszczaniem. System ten przetwarza bardzo różne rodzaje strumieni materiałów i różnorodne asortymenty, w zależności od przeznaczenia magazynu. Przykłady: magazyn produkcyjny fabryki papierosów dostarcza do gniazd produkcyjnych przygotowane zestawy komponentów w systemie kanban; centrum dystrybucyjne sieci detalicznej FMCG wysyła dziennie 4 tys. palet asortymentu suchego, chłodniczego i mrożonego; centrum dystrybucji odzieży e-commerce ekspediuje 5 tys. paczek i foliopaków na godzinę. Magazyny te skrajnie różnią się od siebie wielkością, zastosowanymi technikami, organizacją procesów. Mają jednak pewną cechę wspólną: przyjmują dostawy z zewnątrz i wysyłają towar na zewnątrz. Muszą więc być wyposażone w odpowiednie strefy wejścia i wyjścia.

Strefy wejścia i wyjścia to naturalne strefy buforowe między transportem zewnętrznym oraz strefami funkcyjnymi wewnątrz magazynu. Ich sprawne działanie jest kluczowe dla skutecznego działania każdego rodzaju magazynu. Słynny wskaźnik OTIF (On Time In Full), powszechnie stosowany w logistyce, pokazuje, w jakim stopniu magazyn wysyła towar we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości. Strefa wyjścia ma na niego bezpośredni wpływ, grając istotną rolę jako ostatnie ogniwo w całym łańcuchu procesów wewnętrznych. Jeżeli tutaj magazyn nie działa sprawnie, wszystkie poprzednie kroki, jak uzupełnianie towaru, kompletacja, konsolidacja zamówień oraz pakowanie, mogą zostać zniweczone. Z kolei sprawność działania strefy wejścia decyduje o tym, jak szybko dostarczony towar jest dostępny do przygotowania zleceń – czyli ma ona również bezpośredni wpływ na następne ogniwa procesu, a w konsekwencji również na OTIF. 

Po pierwsze, sizing

Co jest najważniejsze przy projektowaniu stref tak ważnych dla poprawnego działania 
magazynu? Wymienimy najważniejsze aspekty dobrego projektu. Przede wszystkim dobre wymiarowanie. Zależy ono od indywidualnego przypadku. Każdy magazyn różni się w swoim działaniu, nawet magazyny z tej samej branży z tą samą funkcją i nawet podobną przepustowością mogą mieć różne zapotrzebowanie na przestrzeń w buforach wejścia i wyjścia. Wymiarowanie jest uzależnione od wielu faktorów.

W pierwszym kroku należy przyjrzeć się, jakie przepływy (np. liczba palet wysyłanych na dzień) funkcjonują w magazynie, uwzględniając sezonowość danego biznesu. Tutaj każda branża ma swoje zasady, na które trzeba zwracać uwagę. Branża FMCG jest ciekawym przykładem. Szeroki wachlarz asortymentu oraz różne strefy temperaturowe sprawiają, że istnieją odrębne strefy wejściowe i wyjściowe charakteryzujące się inną sezonowością. Oprócz sezonu przedświątecznego istnieją różne szczyty w roku dla różnych grup produktów. Na przykład napoje, generujące duży wolumen sprzedaży, mają swój szczyt na wejściu do magazynu na wiosnę i w lecie, gdy budujemy zapas asortymentu na szczyt wyjścia w lecie, który jest ponadto mocno uzależniony od pogody. Podobnym przebiegiem charakteryzują się np. lody, wymagające dodatkowo zachowania ciągu mroźniczego od magazynu do odbiorcy, czyli odrębnej strefy wejścia, składowania i wyjścia (gdzie ewentualnie możliwa jest integracja ze strefą chłodniczą przy zastosowaniu w wysyłce, np. pojemników typu Ice Box). Sezonowość FMCG ma również aspekt geograficzny – wzmożony popyt w sezonie urlopowym w regionach popularnych jako destynacje wakacyjne. Innym ciekawym przykładem jest branża e-commerce, gdzie poza typowym sezonem przedświątecznym występują różne akcje wyprzedaży w zależności od branży. Najlepszym przykładem jest słynny „Black Friday” – szalone wyprzedaże, które powodują nierzadko nawet dwudziestokrotny wzrost sprzedaży w krótkim czasie. Tego typu przypadki trzeba zidentyfikować i odpowiednio w planowaniu uwzględnić. Jednak zaplanowanie obszernej strefy wyjścia, która jest wykorzystana raz na rok, nie wydaje się najlepszą metodą. Trzeba się zastanowić, w jaki inny sposób można obsłużyć takie wyjątkowe szczyty. Jak wykorzystać te strefy w dni średnie? Jak wpłynąć na harmonogram wysyłki, by spłaszczyć szczyt wyjściowy, nie tracąc na poziomie obsługi klienta? Poprzez dokładne i fachowe planowanie, a w razie potrzeby korzystanie z usług eksperckich, możemy oszczędzić dużo pieniędzy w inwestycji lub w kosztach operacyjnych. Analiza poszczególnych dni jest istotna nie tylko w przypadku akcji handlowych, które występują sporadycznie, i można je obsłużyć na różne sposoby. Analizując cykl tygodniowy, możemy również zauważyć wahania w ilości zamówień oraz wysyłanego towaru. Często poniedziałki mają znacznie wyższą wysyłkę niż reszta dni w tygodniu z powodu konieczności uzupełnienia zapasu w sklepach po wzmożonej sprzedaży podczas weekendu handlowego.

Skwantyfikowanie szczytów dziennych w magazynie to nie wszystko. Musimy ten dzień rozbić na kolejne mniejsze jednostki czasowe. Godziny załadunku, wynikające z geografii wysyłek oraz wymaganych okien dostaw do odbiorców, budują nam krzywą przepływu materiałów w ciągu doby. Analogicznie, awizowane okna dostaw na przyjęciu budują taki przebieg dla strefy wejścia. Tutaj także istnieją różne wymagania i ograniczenia dla różnych branż, które trzeba uwzględnić. W pierwszym przykładzie przyjrzyjmy się branży e-commerce, posługującej się w głównej mierze firmami kurierskimi dla wysyłki do odbiorców. Tutaj okna czasowe załadunku zależą od wielkości strumienia towarów i harmonogramu transportów operatora, zsynchronizowanego z innymi klientami i cyklem transportów liniowych na danych obszarach. Z kolei w tradycyjnym handlu detalicznym i wysyłce towaru do sieci sklepów własną flotą lub za pomocą przewoźników, godziny załadunku definiowane są przez okna czasowe rozładunków w sklepach, organizację sieci (np. transporty liniowe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy