Dołącz do czytelników
Brak wyników

system SAP a roboty

Baza wiedzy | 10 czerwca 2021 | NR 5
0 111

W 1972 r. pięciu pracowników niemieckiego oddziału IBM wpadło na pomysł stworzenia oprogramowania dedykowanego dla biznesu, które byłoby systemem czasu rzeczywistego.
 

Ponieważ kierownictwo IBM nie było zainteresowane ich koncepcją, założyli własną firmę o nazwie SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing). Dzisiaj ma ona 195 tys. klientów w 50 krajach, w tym wielu z branży logistycznej i magazynowej. Służy im aplikacja  SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM), którą wprowadzono na rynek w roku 2006. Od tego czasu światowy rynek systemów logistycznych błyskawicznie rósł, osiągając wzrosty rzędu 810% w okresie od 2009 do 2011 r.

Pełna identyfikacja


SAP EWM jest kompleksowym rozwiązaniem służącym do zarządzania gospodarką magazynową, optymalizacji działania magazynów, w tym przetwarzania wejściowego i wyjściowego, zarządzania placówkami, składowania, inwentaryzacji oraz planowania i przeprowadzania doraźnych operacji. Ponadto pozwala on korzystać z różnych technologii gromadzenia danych, takich jak identyfikacja radiowa (RFID) i rozpoznawanie głosu, oraz nowych narzędzi do równoważenia obciążenia. Aplikacja ta zapewnia obniżenie kosztów i stanów magazynowych, podnosząc zarazem jakość obsługi klienta. SAP można wdrożyć zarówno w nowych centrach i magazynach, jak i modernizowanych ośrodkach.
Przetwarzanie wejściowe i potwierdzanie przyjęcia materiałów przy użyciu technologii RFID umożliwia przedsiębiorstwu przyjmowanie towarów ze źródeł zewnętrznych do magazynów i przetwarzanie ich w ramach jednej operacji skanowania z użyciem częstotliwości radiowej. W ten sposób można rejestrować informacje szczegółowe i ogólne, w tym te dotyczące procesów związanych z dostawami przychodzącymi. Z kolei w przypadku przetwarzania wychodzącego technologia RFID pozwala zarządzać działaniami związanymi z dystrybucją i dowodami dostawy.
Pracownicy mogą też uwzględniać towary przychodzące w ramach procesów typu cross-docking. Dzięki temu minimalizowane są powtórne ruchy materiałowe w magazynach, zoptymalizowany jest przepływ towarów przychodzących i wychodzących oraz skrócone zostają trasy w magazynach, zoptymalizowane są też ruchy wewnętrzne oraz składowanie towarów w magazynie, planowanie i wykonywanie inwentaryzacji fizycznych i cyklicznych.
W celu maksymalnego wykorzystania pracowników magazynowych i zwiększenia ich produktywności SAP udostępnia funkcje zarządzania personelem, które pozwalają monitorować wydajność pracy względem ustalonych norm lub innych mierników.
Ale SAP sprawdza się także w magazynach zautomatyzowanych, w których ludzi zastępują roboty. Głównie tam, gdzie są to roboty stacjonarne, ponieważ punktem wyjścia dla systemu SAP jest lokalizacja towaru. Dlatego zapewne Kiva Systems, producent mobilnych robotów magazynowych dostarczających towar do stacji pakujących, wdraża w tej dziedzinie własne rozwiązanie.

Magazyn zautomatyzowany


W dziedzinie automatyzacji magazynów na świecie funkcjonują obecnie dwa rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada, że to roboty zamontowane w wyznaczonych obszarach magazynów wykonują powtarzalne czynności, a człowiek nadzoruje ich pracę i wyznacza kolejne zadania. Druga koncepcja zakłada, że to towary przemieszczają się w magazynie za pośrednictwem robotów do stacji pakującej, a człowiek zajmuje się kompletowaniem zamówienia, pozostawiając nadzorowanie pracy robotów systemowi operacyjnemu. To pierwsze z rozwiązań jest obecnie dominujące.
Kompleksowe działania w dziedzinie składowania, kompletacji i transportu w magazynie obejmują najczęściej automatyczne układnice magazynowe, automatyczne systemy kompletacji oraz systemy informatyczne. Przy paletyzacji roboty zapewniają powtarzalność ruchów, podnoszą jakość pakowania, gwarantując poprawny kształt palety, oraz zwiększają wydajność pakowania i paletyzacji, elastycznie nadążając za produkcją. W sposób oczywisty robotyzacja magazynu przynosi takie efekty ekonomiczne, jak zmniejszenie kosztów funkcjonowania  magazynowania, a w połączeniu z SAP WM zwiększa efektywność wykorzystania powierzchni magazynowej nawet o 60-70%.
W takich magazynach roboty, podczas transportowania np. kartonów do miejsca paletyzacji na przenośnikach, mogą wykonywać wiele innych operacji magazynowych, takich jak  np. zamykanie kartonów z zaklejaniem i bandowaniem, ektykietowaniem, ważeniem, foliowaniem czy insertowaniem, które muszą przebiegać bezbłędnie przy dużych prędkościach przesyłania ładunków.
Automatyczne magazyny to miejsca, gdzie regały obsługiwane są za pomocą układnic –
wszechstronnych urządzeń o dużej mocy, które mogą transportować i składować ładunki o wadze nawet do 10 t. Stosowane są one do transportu palet o różnych wymiarach i konstrukcjach, a także towarów wielkogabarytowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń podających. Ze względu na wymaganą wydajność układnica może być przeznaczona do obsługi jednego lub więcej korytarzy (układnice przejezdne) albo wyposażona w zdublowane urządzenia podające (obsługa dwóch jednostek paletowych jednocześnie).
Rozwiązaniem stosowanym tam, gdzie jest duża rotacja towarów o małych gabarytach i wymagana jest duża pojemność składowania na małej powierzchni, staje się  automatyczny magazyn wyposażony w regały obsługiwane za pomocą układnic o lekkiej konstrukcji. Jeszcze innym rozwiązaniem jest automatyczny magazyn do pojemników o wysokiej wydajności i dużej gęstości zabudowy przeznaczony dla tych firm, które mają szeroki asortyment małogabarytowy charakteryzujący się dużą rotacją. W takich magazynach urządzenia podające umożliwiają jednocześnie obsługę pojemników i kartonów. Tutaj układnice w systemach miniload muszą być bardzo szybkie.
Rozwiązaniem zbliżającym się do Kiva System, a jednak obsługiwanym przez SAP, są systemy kompletacji o dużej wydajności. Tutaj rola człowieka sprowadza się do pobrania towaru  z danej lokalizacji na podstawie informacji wyświetlanych na monitorze. Dostarczanie towarów i ich odtransportowanie wykonywane jest za pomocą automatów sterowanych przez informatyczny system magazynowy, a obszar pracy pracownika zostaje zredukowany. Tutaj kluczem jest pełna automatyzacja transportu jednostek transportowych, którymi niekoniecznie są roboty.

SAP współpracuje


Współpraca SAP WM i robotów to nie tylko podniesienie jakości obsługi magazynów, to także wypracowywa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy