Dołącz do czytelników
Brak wyników

STRATEGIE MAGAZYNOWE

20 grudnia 2021

NR 6 (Grudzień 2021)

Systemy do kompletacji magazynowej. Przegląd rozwiązań „towar do człowieka”

0 175

Jedną z najistotniejszych funkcji magazynu nie jest wbrew pozorom magazynowanie towaru, ale zarządzanie nim. W przypadku gdy mamy do czynienia z magazynem dystrybucyjnym, na wejściu do niego wprowadzamy produkty jednorodne (całe palety bądź kartony tego samego rodzaju książek, ubrań czy produktów elektronicznych), paczki na wyjściu zawierają towar przemieszany w sposób, który wynika ze zleceń czy zamówień klientów. W magazynie takim najistotniejszym obszarem, który można wesprzeć za pomocą automatyki magazynowej, jest kompletacja.

Kompletację można klasyfikować na wiele sposobów. Może ona być np. jednostopniowa (całe zamówienie kompletowane jest przez jedną osobę w jednym działaniu), może być prowadzona w formie multikompletacji (jeden pracownik przygotowuje w tym samym czasie kilka zleceń) czy dwustopniowa (jedna grupa pracowników dokonuje kompletacji zbiorczej wszystkich zleceń, a druga grupa rozsortowuje tak pobraną masę towaru na poszczególne zlecenia). Inny sposób klasyfikacji to rozróżnienie na podejście z perspektywy zlecenia (poszczególne zlecenia są podstawą działań) albo z perspektywy indeksu (każdy pracownik dokłada kolejny indeks do wszystkich zamówień, które go zawierają – tak najczęściej obsługuje się zamówienia do sieci sklepów).
W artykule zajmiemy się klasyfikacją bazującą na sposobie poruszania się pracownika i towaru w trakcie kompletacji. Klasyczne magazyny, bez żadnej automatyzacji wymagają, aby pracownik po pobraniu zlecenia (nie ma znaczenia, czy mówimy o kompletacji jednostopniowej czy np. multikompletacji) kompletował zamówienia, udając się w miejsce położenia towaru (człowiek po towar, Man2Goods). Niektóre magazyny automatyczne pozwalają na zachowanie odwrotne, czyli kompletujący stoi w jednym miejscu, a systemy automatyczne dostarczają mu towar bezpośrednio pod ręce, aby mógł go pobrać i przełożyć do paczki bądź pojemnika docelowego. Ten typ kompletacji nazywa się towar do człowieka, Goods2Man lub Goods to Person.

Klasyka gatunku

Tym fragmentem artykułu narażę się zapewne kilku producentom i dostawcom, wrzucając do jednego worka kilka rozwiązań istotnie różniących się technologią wykonania. Mam na myśli rozwiązania, w których towar przechowywany jest najczęściej w plastikowych kuwetach lub czasami w pudełkach tekturowych. Pojemniki te są przechowywane w różnego rodzaju automatycznych regałach (dalej zwrócę uwagę na różnice między nimi) i podjeżdżają do stacji kompletacyjnej przenośnikami rolkowymi. Rozwiązania te niewiele różnią się od siebie z punktu widzenia pracownika kompletującego. Zazwyczaj jest to stacja kompletacyjna, gdzie na wyższym poziomie dostarczane są pojemniki z towarem i pracownik (czasem robot pikujący) przekłada towar z pojemnika źródłowego do pojemnika docelowego.
W praktyce stosuje się na takich stacjach kilka pomysłów, które przyspieszają pracę i obniżają ryzyko popełnienia błędów. Do działań przyspieszających pracę należy odpowiednie grupowanie zamówień (tak, aby liczba dowożonych pojemników była mniejsza niż suma linii zamówień w obsługiwanych zleceniach). Do działań obniżających liczbę błędów należy pick-by-light, czyli wskazywanie światłem towaru, który należy pobrać (zwłaszcza z pojemników, w których jest więcej indeksów) oraz pick-to-light, czyli wskazywanie światłem pojemnika, do którego należy włożyć towar.
 

Automatyczny system magazynowy Rotomat i Lean-Lift

Automatyczne systemy magazynowe Rotomat i Lean-Lift, sprawdzają się we wszystkich gałęziach przemysłu, ułatwiając składowanie i kompletację towarów różnych wag i wielkości. 
Regał Rotomat umożliwia prostą i szybką obsługę, dostarczając towar podobnie jak pionowa karuzela najkrótszą drogą wprost do rąk użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką ergonomie zgodną z zasadą towar do człowieka (goods to man). Rotomat umożliwia składowanie zarówno drobnych części i szybko rotujących. Kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalną pojemność i wykorzystanie dostępnej wysokości magazynu przy minimalnej powierzchni podstawy (głębokość regału od tylko 1 m). Zastosowanie systemu high-speed, w połączeniu z dwukierunkowym działaniem „karuzeli” umożliwia bardzo wydajną kompletację towarów.
Regał Lean-Lift umożliwia składowanie różnorodnych gabarytowo i wagowo towarów (do 1000 kg na półce) o zróżnicowanej wysokości.  Fotokomórki mierzące wysokość towarów w oknie dostępowym oraz informatyczny system sterowania, pozwalają na rozmieszczenie półek gęsto, jedna nad drugą, dopasowując odległość pomiędzy kolejnymi półkami do składowanego na nich towaru – dynamiczny rozstaw półek. Technologia czterech łańcuchów nośnych w połączeniu z unikalną konstrukcją półki, umożliwia nierównomierny rozkład towaru na całej powierzchni półki. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy zapewniane są dzięki kurtynie świetlnej, systemowi ESB (system dodatkowych obwodów Bypass), automatycznym roletom (równoczesna praca w wielu oknach) oraz optymalnej wysokości okna dostępowego. Wyświetlacze LED, system Pick-o-Light oraz PictureControl, dbają o szybką i bezbłędną kompletację.  
Automatyczne systemy magazynowe Rotomat i Lean-Lift, to rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, zwiększające wydajność, poprawiające ergonomię pracy, oszczędzające powierzchnię i czas, tak ważne dla uzyskania przewagi konkurencyjnej w procesach logistycznych.

Układnice i systemy shuttle

Automatyczne regały, o których wspomniałem wcześniej, pojawiły się na rynku już wiele lat temu. Jako pierwsze związane z metodą Goods2Man pojawiły się układnice pudełkowe. Bardzo podobną funkcjonalność mają systemu wózkowe, w których na każdym piętrze regału może poruszać się osobny wózek wstawiający i wyciągający pudełka, które docelowo trafią do stacji kompletacyjnej. Największą zaletą obu rozwiązań jest duża gęstość upakowania towaru, licząc zajętą powierzchnię. Wynika to m.in. z tego, że wysokość tego typu regałów może sięgać nawet 30 m. Oczywiście im wyższy regał obsługiwany w ten sposób, tym czas dostępu do konkretnego towaru jest dłuższy. Układnice i systemy shuttle różni między sobą właśnie czas dostępu i wydajność (liczba pojemników, która może być obsłużona przez tak zwany jeden „kanał”, czyli alejkę regałową) i decyzję, które rozwiązanie będzie lepsze dla danego biznesu wymagają szczegółowych analiz u potencjalnego odbiorcy z uwzględnieniem parametrów urządzeń oferowanych przez różnych dostawców (jak choćby Schäfer, Dematic czy TGW).
Na tle tych rozwiązań ciekawa wydaje się oferta firmy Exotec, która obejmuje urządzenia podobne do wózków shuttle jeżdżących po poszczególnych poziomach regałów, które potrafią jednak samodzielnie zjechać na podłogę oraz wyjechać z regału, by dowieźć pojemnik bezpośrednio do osoby dokonującej kompletacji. W dużych rozwiązaniach przewaga tego pomysłu może być niewidoczna, jego zaletą może być możliwość stosowania go w mniejszych instalacjach.

Konkurencja dla układnic

Pewną konkurencją dla układnic i systemów shuttle obsługujących kuwety z towarem mogą być poziome karuzele firmy Schäfer oraz automatyczny system regałowy AutoStore. Zaletą obu jest możliwość budowy w magazynach o wysokości 6 m. Układnicę oczywiście również można zbudować w takim magazynie, lecz jej opłacalność będzie wtedy bardzo wątpliwa. System karuzelowy to modułowa konstrukcja, która przesuwa pudełka w poziomie i podstawia pod windę odpowiedni pojemnik, który wyjeżdża do klasycznej stacji kompletacji w sposób identyczny jak w przypadku układnicy. Trochę inaczej jest w AutoStore, bo tam producent oferuje swoje własne porty wejścia i wyjścia, które działają trochę inaczej. Zresztą sama idea jest niespotykana u żadnego innego producenta, ponieważ pojemniki są ustawiane jeden na drugim i dostęp do nich jest zapewniony od góry przez roboty jeżdżące po szczycie konstrukcji regałowej.
Największą zaletą obu rozwiązań poza sensowną możliwością zabudowy w niższych magazynach jest bardzo wysoka wydajność (Schäfer chwali się w swoich materiałach wyższą wydajnością). Niesamowitą zaletą AutoStore jest natomiast możliwość zabudowania regałów na dowolnej powierzchni, która nie musi być klasycznym prostokątem. Istnieje więc możliwość skutecznego wykorzystania różnego rodzaju wnęk czy magazynu w kształcie litery L. AutoStore chwali się też największą gęstością upakowania towaru w automatycznym magazynie (ze względu na brak alejek), ale po uwzględnieniu możliwości układnic czy systemów shuttlowych, które mogą mieć nawet 30 m wysokości, możliwe, że trzeba będzie oddać im palmę pierwszeństwa.
 


Łukasz Kańtoch
CEO ISL Innowacyjne
Systemy Logistyczne

Automatyczne regały oszczędzają powierzchnię magazynową – wykorzystują wysokość pomieszczania, redukując czas kompletacji zamówień (są szybsze niż ludzie np. regał Lean-Lit porusza się z prędkością 2,3 m/s w pracy ciągłej). Ponadto automaty magazynowe pozwalają na integrację z systemami IT i śledzenie ruchu, stanów, stanów minimalnych, a co ważne – analizę procesów.
...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy