Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

20 grudnia 2021

NR 6 (Grudzień 2021)

Trójwymiarowe roboty mobilne

0 176

O rewolucyjnym systemie do kompletacji w magazynie z Romain’em Moulin’em, CEO Exotec, rozmawia Alicja Kostecka

Jaki był początek firmy Exotec?
Historia Exotec Solutions zaczęła się w 2014 r., kiedy, razem z moim wspólnikiem, Renaud’em Heitzem, pracowaliśmy w General Electric Medical. Obserwowaliśmy na rynku dwie tendencje: serię inwestycji i zakupów w zakresie robotyki łańcucha dostaw, w tym zakup przez Amazon spółki KIVA robotics oraz stopniowy i stabilny rozwój branży e-commerce, połączony z rosnącym zapotrzebowaniem klientów na szybszą i tańszą wysyłkę towarów. W związku z tym dostrzegliśmy możliwość użycia naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie robotyki do przekształcenia globalnej branży logistycznej. Przez następne miesiące spędziliśmy wiele godzin w różnych magazynach, pragnąc zrozumieć ich zasadę działania, a jednocześnie chcąc stworzyć system, który przyniósłby największą wartość dla operatorów obiektów magazynowych. Skupienie się na kliencie stało się jedną z kluczowych wartości dla Exotec, tworzącą DNA naszej firmy. Zaobserwowaliśmy, że większość z dostępnych systemów automatyki magazynowej, to rozwiązania skomplikowane, bazujące na dużej ilości zasobów i z zasady nieelastyczne. Postanowiliśmy stworzyć nadrzędny, robotyczny system kompletacji i przygotowania zamówień. W zamyśle nasz system miał zapewniać sprawną współpracę między pracownikami a robotami, przy jednoczesnej optymalizacji gospodarki magazynowej. Dziś systemy Exotec umożliwiają prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej i wysoce wydajnej realizacji zamówień dla przedsiębiorstw z branży spożywczej, sprzedawców detalicznych, producentów i 3PL na całym świecie.

Proszę przedstawić niektóre z rozwiązań stosowanych w Waszych systemach, w szczególności w Skypod i Skypicker?
System Skypod to produkt markowy Exotec. Nasz zespół jako pierwszy stworzył systemy przygotowania i kompletacji zamówień dla magazynów, z zastosowaniem mobilnych robotów, które poruszają się w trzech wymiarach i umożliwiają bardzo zagęszczone magazynowanie oraz wydajną realizację zamówień. Podstawowymi komponentami systemu są regały, kosze, robot Skypod oraz stanowiska przygotowania zamówień. Technologię obsługuje nasz zastrzeżony system zarządzania automatyką magazynową (WCS), ASTAR. Skypicker to najnowszy produkt firmy, stanowiący uzupełnienie rdzennego systemu Skypod. Jest to ramię przegubowe przenoszące twarde obiekty ważące do 4,4 funtów. Umożliwia ono jednoczesne przygotowanie do czterech zamówień i ich przenoszenie do następnego stanowiska kompletacji, łącznie z ręcznym odbiorem i pakowaniem. 
Cały proces nadzoruje kamera o wysokiej rozdzielczości, obsługiwana przez skomplikowane algorytmy wizualizacji. Wydajność Skypicker osiąga poziom rzędu 600 obiektów na godzinę i zapewnia nieprzerwaną kompletację zamówień w zakresie produktów bez uchwytów, które stanowią 30–50% wszystkich towarów w branży kosmetycznej, zdrowotnej, hi-tech, kulturowej i spożywczej.
Systemy modułowe są łatwe w montażu, utrzymaniu, wymianie i skalowaniu. Exotec przyczynia się do ulepszenia warunków pracy operatorów magazynowych przez eliminowanie powtarzalnych, wymagających fizycznej pracy zadań, takich jak zginanie, podnoszenie i bezustanne śledzenie ruchów.

Wasze roboty łączą matematykę, mechanikę i ludzi. Z tych trzech elementów, który według Pana jest najważniejszy?
Mimo że mechanika i algorytmy są kluczowymi czynnikami systemu Skypod, naszym podstawowym celem było stworzenie okołoludzkiego systemu napędzającego wydajność i poprawiającego warunki pracy dla pracowników magazynu. Systemy Skypod eliminują powtarzalne, fizycznie wyczerpujące zadania, tworząc lepsze środowisko pracy i istotnie podnosząc produktywność magazynu.

Jakie korzyści płyną z zastosowania systemu Skypod w branży e-commerce?
Operacje e-commerce wymagają optymalizacji, dokładności przygotowania zamówień przy możliwie najniższych kosztach. System Skypod spełnia oba wymagania. Produktywność naszych stanowisk sięga 600 obiektów na godzinę, a większą przepustowość osiąga się przez dodanie robota do systemu. Oznacza to, że nasi klienci nie muszą dokonywać kosztownych inwestycji. Zamiast tego mogą dostosować system, który posiadają, do ich rzeczywistych potrzeb wiedząc, że mogą szybko przeskalować działalność w razie wystąpienia nagłej potrzeby.
W przypadku branży e-grocery systemy przygotowania zamówień muszą radzić sobie z intensywnym przepływem towarów i być na tyle elastyczne, by umożliwiać r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy