Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZAWÓD nie dla każdego?

Baza wiedzy | 9 czerwca 2021 | NR 1
0 94

638 wypadków w magazynach i na produkcji zarejestrowała w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy. Kilkaset z nich zostało zakwalifikowanych jako ciężkie, a w wyniku 14 odnotowano zgon. Najczęściej ich przyczyną była utrata kontroli nad materiałem obrabianym lub nad obsługiwaną maszyną. Czy przyczyną tych niekorzystnych statystyk jest niewielki próg wymagań stawiany potencjalnym operatorom wózków?

W minionym roku doszło do 121 wypadków w miejscach magazynowania i 517 w miejscach produkcji. Oznacza to nieznaczną poprawę w stosunku do 2010 r., kiedy w miejscach magazynowania doszło do 170 wypadków, natomiast w miejscu produkcji – do 587, co daje łączną liczbę 757 tego typu zdarzeń. W minionym roku wypadki w magazynach pochłonęły „tylko” 14 ofiar śmiertelnych, a rok wcześniej – 30. 
Niestety, wśród wypadków w miejscach produkcji i magazynowania największą grupę stanowiły przypadki utraty kontroli nad obsługiwaną maszyną lub nad materiałem obrabianym. W 220 skontrolowanych wydarzeniach tego typu szkody poniosły 222 osoby, z których 12 poniosło śmierć, a 146 odniosło ciężkie obrażenia. 45 wypadków stanowiły zaś te, w których pracownik utracił kontrolę nad środkiem transportu w magazynie, np. nad wózkiem widłowym. Ucierpiało w nich 46 osób.

 

Operator idealny, czyli...
Z Barbarą Zawadzką, młodszym kierownikiem ds. personalnych w Kompanii Piwowarskiej, rozmawia Renata Hille.

Idealny kandydat na operatora wózka widłowego to…
Kandydat na stanowisko operatora wózka widłowego powinien przede wszystkim posiadać stosowne uprawnienia. Oprócz wymaganych uprawnień powinien być gotowy do pracy w systemie trzyzmianowym oraz być otwarty na współpracę w zespole. Praca na magazynie odbywa się w ramach określonych standardów.

Czy już podczas rekrutacji widać, czy ktoś jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko?
Podczas rekrutacji w Kompanii Piwowarskiej staramy się stosować wywiady behawioralne, dzięki którym łatwiej zdiagnozować kompetencje przyszłego pracownika.  Dużą uwagę przywiązujemy również do praktyki i doświadczenia, jakie posiada kandydat. W ocenie  kandydatów do pracy brane są pod uwagę takie kompetencje jak: komunikatywność, która przekłada się na łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz chęć do dzielenia się informacjami; utrzymywanie standardów pracy – co wiąże się z sumiennością i rzetelnością wykonywanej pracy; pracę zespołową oraz chęć do podejmowania działań z poszanowaniem potrzeb i interesów innych członków zespołu jak i nastawienie na współpracę. Nie bez znaczenia jest również dopasowanie motywacyjne kandydata do organizacji. Oprócz dyspozycyjności związanej z pracą zmianową ważne jest też  dopasowanie do charakteru pracy w branży napojowej gdzie tempo pracy jest wysokie, a przewożony produkt (butelki) wymaga dużej ostrożności.   

Czy łatwo dzisiaj znaleźć operatora?
Dużo łatwiej znaleźć nam pracowników do pracy stałej, jednak ze względu na dużą sezonowość w branży piwowarskiej często uruchamiane są rekrutacje na czas określony, gdzie oczywiście trudniej jest znaleźć pracownika dyspozycyjnego, gotowego do pracy w systemie zmianowym.

Czy udokumentowane kwalifikacje przez zaświadczenia i certyfikaty odpowiadają rzeczywistości?
Zazwyczaj tak – jednak wiele zależy od praktyki i nabytego doświadczenia. Można podać tu przykład odnosząc się do stanowiska kierowcy samochodów – nie każdy kto prowadzi samochód robi to z przyjemnością i robi to sprawnie, mimo że posiada takie uprawnienia. Tak więc ważne są certyfikaty, zaświadczenia, praktyka i doświadczenie, ale ważna jest również motywacja i postawa wobec wykonywanej pracy. 


Jedną z przyczyn tej wciąż niekorzystnej statystyki jest niewielki próg wymagań stawianych potencjalnym operatorom wózków. Na kurs stanowiący przygotowanie do egzaminu i pozwalający uzyskać uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi może zgłosić się niemal każdy – może to być indywidualny klient, jak również pracownik skierowany przez firmę. Jedyne wymogi to posiadanie przynajmniej podstawowego wykształcenia, skończone 18 lat oraz przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.
Kurs ten składa się z części teoretycznej i praktycznej: teoria zajmuje 52, zaś praktyka – minimum 15 godzin. Obejmuje ono również szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem wewnętrznym lub przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na wózki widłowe w formie zaświadczenia o ukończeniu kursu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Można również starać się o wydanie certyfikatu ważnego w państwach UE.

 

liczą się predyspozycje do obsługi maszyn

Jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która myśli o tym, aby być operatorem wózka widłowego? 
Powinna to być na pewno osoba opanowana, szanująca zdrowie i życie innych, wręcz idealnie zaznajomiona z charakterystyką sprzętu, który obsługuje. Operator powinien zachowywać opanowane w trudnych sytuacjach. Dodatkowym atutem operatora jest posiadane prawo jazdy, ponieważ ruch w magazynie odbywa się na zasadach obowiązujących w ruchu miejskim (np. w Stoczni Gdańsk). Większość widlaków posiada już specyficzne systemy zabezpieczeń przed przeciążeniem, upadkiem. Przykładowo w sytuacji, gdy operator zapomni o zapięciu pasów nie można uruchomić urządzenia. Gdy waga przewożonego widlakiem towaru jest zbyt duża informuje o tym  sygnał dźwiękowy. Nie mniej są to tylko systemy bezpieczeństwa, które niestety zależne są od zasilania urządzenia. Wynika z tego, że idealny operator wózka jezdniowego powinien być: zweryfikowany przez lekarza, doskonale wyszkolony, zaznajomiony z urządzeniem, posiadający trzeźwe podejście do świata, powinien z wyprzedzeniem reagować na niebezpieczne sytuacje, znać i stosować się do zasad BHP oraz umiejętnie pracować z ładunkiem. 

Mamy już idealnego kandydata… Jak zrobić z niego idealnego operatora?
W pierwszej fazie kształtowania idealnego operatora WJ ważne jest wytypowanie przez lekarza osób, które posiadają predyspozycje psychiczne do obsługi maszyn w ruchu. Drugi etap to szkolenie. Tutaj niestety zależni jesteśmy od ośrodka, w którym szkoli się dany przyszły operator. Bywa tutaj różnie, często szkolenia odbywają się na jednym typie urządzenia. Przykładowo w naszym centrum szkoleniowym w standardowym ośrodku w Łodzi dysponujemy ośmioma różnymi wózkami i cały tryb szkolenia odbywa się indywidualnie. Ponieważ jest pięć klas urządzeń w grupie wózków jezdniowych zatem warto przeszkolić się na wszystkich. Jeżeli szkolenie i weryfikacja lekarska przebiegła pomyślnie operator posiada uprawnienia do obsługi WJ.
Maciej Korsak
www.centrumszkolen.net

 

Operator szkolony w 3D


Niektóre firmy szkoleniowe oferują możliwość rozszerzenia tego podstawowego zakresu szkolenia o elementy dodatkowe. Specjalizująca się w szkoleniach dla operatorów wózków Grupa Kena oferuje choćby wstępny instruktaż stanowiskowy, dzięki któremu po zakończeniu kursu pracownicy są gotowi natychmiast podjąć pracę na obsługiwanych stanowiskach i spełniają wymogi formalno-prawne BHP. 
– Wykonujemy również dodatkowe badania psychotechniczne pracowników, które przeprowadza psycholog mający odpowiednie kwalifikacje. Możliwe jest również zlecenie niestandardowych badań i testów oraz dowolnych innych usług – zapewniają w firmie. Nie brakuje również nowinek technicznych: możliwe jest choćby przeprowadzenie szkolenia przy wykorzystaniu technologii 3D.
Standardem w tego typu usługach jest bardzo duża elastyczność w zakresie określania terminów przeprowadzania szkoleń. Możliwe jest odbycie kursów tylko w weekendy lub popołudniami. W wielu firmach da się również dostosować grafik kursu do indywidualnych potrzeb. Większość firm umożliwia odbycie dodatkowych szkoleń dla operatorów wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem czy operatorów podestów ruchomych przejezdnych.
Ceny kursów pozwalających zdobyć uprawnienia do pracy na stanowisku operatora kształtują się zazwyczaj w przedziale od około 400 do 600 zł. Uzależnione są one choćby od terminów przeprowadzania szkoleń czy liczby uczestników kursu.
– Szkolenia są prowadzone w oparciu o programy ramowe, ale w zależności od składu osobowego grupy niektóre zagadnienia omawiane są bardziej szczegółowo. Oczywiście największy nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy. Duże znaczenie ma współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, który informuje nas o wszelkiego rodzaju wypadkach przy pracy. Wszystkie są szczegółowo omawiane w trakcie szkolenia – informuje nas firma JMP Białystok, która jest autoryzowanym dilerem japońskich marek wózków widłowych.

Kurs u dilera


Szkolenia dla osób, które nie mają uprawnień, oferują nie tylko ośrodki szkoleniowe, ale także producenci wózków. Firma Jungheinrich oferuje kurs, który trwa 67 godzin i organizowany jest w czasie od tygodnia do dwóch. Uprawnienia obejmują wszystkie typy wózków jezdniowych oraz wymianę butli gazowych. Szkolenie organizowane jest według programu wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach o nr 1252/XI/2006. Po kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu, certyfikat w języku angielskim oraz zezwolenie wewnętrzne do obsługi wózków (legitymację). Szkolenia prowadzone są u klientów oraz w ośrodkach szkoleniowych na terenie całej Polski. Cena szkolenia uzależniona jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu i wynosi od 350 do 620 zł za osobę.
Za to Toyota MH świadomie nie decyduje się na organizację takich szkoleń.
– Mieliśmy plany wejścia w rynek szkoleń, ale po zbadaniu sytuacji doszedłem do wniosku, że dopóki ten rynek się nie ucywilizuje, nie mam...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy