Autor: Michał Jurczak

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Automatyka i… dłużyca

Regały dłużycowe pozwalają na składowanie takich elementów, jak: profile, rury, deski lub płyty, pręty, blachy, narzędzia technologiczne, kształtowniki. Cechą wspólną takich regałów jest to, że zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Mogą być stosowane zarówno wewnątrz obiektów, jak i poza nimi. Wzbogacone o rozwiązania automatyzujące pozwalają zracjonalizować i usprawnić pracę.  

Czytaj więcej

Oszczędne 2,5-tonówki

Ekonomia eksploatacji to jedno z podstawowych kryteriów oceny współczesnych wózków widłowych. Dziś nie wystarczy już, że maszyna sprawnie radzi sobie z transportem towarów w poziomie i w pionie i zapewnia odpowiedni poziom komfortu oraz bezpieczeństwo pracy operatorowi. Musi być jeszcze relatywnie tania w użyciu.

Czytaj więcej

Przed ogniem i wodą

Jest kilka najczęstszych przyczyn pożarów magazynów, które kończą się sporymi stratami materialnymi: łatwopalność wielu materiałów, przestarzała instalacja elektryczna budynków, coraz większa ilość różnego rodzaju urządzeń elektrycznych w budynkach, jak również urągające zasadom bezpieczeństwa składowanie materiałów niebezpiecznych. W efekcie średnio raz w tygodniu płonie w Polsce hala produkcyjna lub magazynowa.

Czytaj więcej

Magazynowy świat rolek

Przenośniki rolkowe stanowią ciągle najpopularniejszy sposób transportu wewnętrznego ładunków. Walorem jest uniwersalność rozwiązań – przy pomocy takich przenośników można obsługiwać ładunki właściwie o dowolnej wadze i dowolnym kształcie. Przenośniki są szczególnie przydatne tam, gdzie eksploatacja innych środków transportu magazynowego (np. wózków widłowych) jest nieopłacalna, a także w magazynach, w których mamy do czynienia wyłącznie z transportem poziomym, a zatem kupowanie środków umożliwiających zarówno transport poziomy, jak i pionowy nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

Czytaj więcej

Głos w chłodni

System sterowania głosem wykorzystuje do komunikowania z systemem komputerowym najbardziej naturalny dla człowieka sposób wymiany informacji: generuje informacje głosowe i rozpoznaje słowa wypowiadane przez człowieka. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie szczególnie ważna jest dokładność i precyzja, a to dotyczy m.in. procesów kompletacyjnych w gospodarce magazynowej. 

Czytaj więcej

Wiedzieć i reagować

Rozwiązania technologiczne i informatyczne wspomagające funkcjonowanie floty wózków widłowych mają z jednej strony zapewniać mobilność samych maszyn, z drugiej – wspierać flotowców, pozwalając optymalnie planować pracę. Coraz częściej stają się też narzędziem nadzoru i kontroli. Ogólnie efektem zastosowania systemów ma być wiedza służąca obniżeniu kosztów eksploatacji floty oraz wyeliminowaniu nieefektywnych jazd.

Czytaj więcej

Widlasta ekstraklasa

Unifikacja robi swoje. Konstruktorzy współczesnych pojazdów podkreślają, że zdecydowana większość elementów jest niemal identyczna. Nie przeszkadza to w tym, by jedne pojazdy uznawać za popularne, inne zaś plasować w grupie premium. Czy taka klasyfikacja dotyczy także wózków widłowych i innych środków magazynowego transportu wewnętrznego?

Czytaj więcej

Poradzić sobie z chemią

Trudno dziś prowadzić działalność magazynową bez dbałości o środowisko naturalne. Proekologiczne normy są coraz surowsze. Nikt też nie może pozwolić sobie na narażanie zdrowia czy życia pracowników. Wszystko to stawia przed posiadaczami magazynów z artykułami niebezpiecznymi, w tym chemicznymi, spore wyzwania.

Czytaj więcej

Pomimo przechyłu i wolnej przestrzeni

Transport jest tym elementem łańcucha dostaw, w którym stosunkowo najczęściej dochodzi do uszkodzenia towaru. Bywa, że to rezultat niefrasobliwości ludzi, bywa, że zawodzi coś innego. Po to, by chronić przewożone ładunki na paletach, szczególnie ważne jest ich należyte zabezpieczenie. Sposobów jest mnóstwo, a największy kłopot występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z ładunkami niestabilnymi, o nietypowych gabarytach.

Czytaj więcej

Bieżnikujesz? Oszczędzasz!

Ze względu na znacznie niższe koszty wielu posiadaczy pojazdów użytkowych i maszyn decyduje się na maksymalne wydłużanie żywotności posiadanych już opon, a do tego może się przyczynić bieżnikowanie. Z bieżnikowania opon uczyniono już prawdziwy przemysł. Przykładem jest np. Goodyear, który uruchomił niedawno w niemieckim Wittlich nową fabrykę zajmującą się właśnie bieżnikowaniem opon przy wykorzystaniu technologii TreadMax.

Czytaj więcej

Wymagająca dłużyca

W przypadku towarów o ponadstandardowej długości sporym problemem mogą być nie tylko ograniczone wymiary samego obiektu magazynowego, ale także brak odpowiednich środków technicznych umożliwiających ich optymalną rotację. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że np. 10-metrowe bele drewna przechowujemy na „zwykłych” regałach, a z miejsca na miejsce przenosimy je „normalnymi” wózkami transportowymi, jednak trudno liczyć w takim przypadku na wysoką efektywność i zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Kosztowne modyfikacje wózków

Wzbogacanie wózków widłowych w dodatkowe funkcjonalności w perspektywie ograniczenia kosztów działalności może być niezwykle ważne. By to jednak osiągnąć, niezbędne jest posiadanie specjalistycznego osprzętu.

Czytaj więcej