Autor: Michał Jurczak

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Elektryczni sojusznicy kompletacji

Kompletacja to istotny element gospodarki magazynowej. Pomagają w niej specjalne wózki. Współpraca maszyn i ludzi właśnie podczas procesu kompletacji powinna być bardzo efektywna. Dotyczy to także wykonywania zadań na dużych wysokościach. Wózki do kompletacji można dostosować do profilu danego magazynu dzięki licznym dodatkowym opcjom.

Czytaj więcej

Przenośnik, czyli „pracownik” idealny

Przenośniki nie chorują (chyba że za chorobę uznamy ewentualne przerwy konserwacyjne) i nie biorą urlopów, nie narzekają na niskie zarobki, nie marudzą, gdy trzeba zostać po godzinach. To czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę przy kalkulacji opłacalności. Warto pamiętać też, że w działalności magazynowej zazwyczaj występują także okresy tzw. szczytów (np. przed świętami czy weekendami). W tym przypadku przenośniki mogą wspomóc wydajnie dodatkowe zapotrzebowanie na pracę. 

Czytaj więcej

Skręt w kierunku wynajmu

Koronawirus spowodował spore zamieszanie w handlu, nie tylko zresztą arytykułami pierwszej potrzeby, ale również np. środkami transportu. Sprawdzaliśmy, jak wygląda elastyczność oferty sprzedawców wózków widłowych w kryzysie, jakie potrzeby zgłaszają klienci i jak reagują na nie dostawcy sprzętu

Czytaj więcej

Od walorów po mankamenty

Choć współczesne wózki elektryczne dostosowywane są do coraz cięższej pracy, ich eksploatacja
jest nadal bardziej skomplikowana niż widlaków napędzanych jednostkami spalinowymi czy
gazowymi. Mimo to są dziedziny, w któr ych wózki elektryczne zdecydowanie wygrywają z innymi
widlakami. Jakie? Przyglądamy się największym walorom i wadom widlaków elektr ycznych.
 

Czytaj więcej

Do jakich procesów potrzebujemy magazynowych strongmanów?

W niektórych obiektach magazynowych, a także produkcyjnych stosowanie typowych widlaków czołowych i innych typowych środków transportu wewnętrznego bywa kłopotliwe. Chodzi o magazyny, w których znajdują się towary ponadgabarytowe. Znacznie lepiej spisują się tam np. wózki boczne, zwane często również wózkami bocznego załadunku. Ale propozycji transportowych dla magazynów z ponadgabarytami jest więcej.

Czytaj więcej

Jak kupujemy wózki pod koniec 2017 r.?

Dwóch na trzech kupujących wózki widłowe wśród głównych kryteriów decydujących o wyborze wymienia cenę. Okazuje się, że warto o niej rozmawiać z dostawcami. Dokładne sparametryzowanie sprzętu i usług dodatkowych może sprawić, że cena będzie niższa. Ponadto, większość z dostawców okresowo organizuje akcje, w ramach których wózki w popularnych konfiguracjach są dostępne taniej.

Czytaj więcej

Z flagą w WMS-ie

Różnorodność zagrożeń wywoływanych przez towary niebezpieczne powoduje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich magazynowania. Czy WMS dla takiego magazynu różni się czymś od typowego systemu? 

Czytaj więcej

Ergonomia, która nie oznacza wyłącznie wygody operatora

Niewłaściwa pozycja za kierownicą, ograniczona widoczność czy niedostateczne oświetlenie lub brak swobody ruchu wewnątrz kabiny to nie tylko dyskomfort pracy operatora wózka widłowego, którego rezultatem mogą być jego dolegliwości zdrowotne, ale także powodowanie sytuacji kolizyjnych. Dlatego producenci widlaków olbrzymi nacisk kładą na ergonomiczną konstrukcję pojazdów. 

Czytaj więcej

Napęd – spalinowy czy elektryczny?

Zakup wózków widłowych jest zazwyczaj sporą inwestycją. Inwestycją na lata, a zatem tak ważne jest, by była przemyślana, by jednorazowy koszt związany z samym pozyskaniem sprzętu nie przesłonił reszty wydatków, które wiążą się z eksploatacją sprzętu. Ważny jest np. dobór maszyny o optymalnym do realizowanych zadań napędzie.  

Czytaj więcej

Automatyczne sortowanie

Zakładana, maksymalna wydajność oraz dopasowanie do gabarytów i rodzaju sortowanego materiału to kluczowe kryteria doboru automatycznego sortera do konkretnych systemów magazynowych. Ważne jest, co i w jakim tempie będziemy sortować, istotny jest też rozkład obciążenia w dłuższym czasie. Sprawami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonalności i wydajności są również: przewidywana liczba wejść i wyjść, sposób załadunku i rozładunku (np. ręczny lub automatyczny). Nie zawsze sorter instalowany jest w nowym obiekcie, a nierzadko jego konstrukcja uwarunkowana jest mocno ograniczoną przestrzenią.

Czytaj więcej

Udźwig – optymalny do realizowanych zadań

Udźwig typowego wózka widłowego wynosi, zależnie od typu, od kilkuset kilogramów do ponad 5 t. W praktyce w Polsce aż 60% wszystkich rejestrowanych wózków widłowych to maszyny o relatywnie niewielkim udźwigu, do 2 t. Liczna jest również grupa widlaków o udźwigu od 2 do 3,5 t, a maszyny większe niż 5-tonowe stanowią ledwie ok. 2% ogółu. Udźwig zależy od konstrukcji i parametrów wózka, a wytyczne dotyczące maksymalnej nośności znajdują się w instrukcji obsługi dostarczanej przez producenta lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia, zwanej DTR.

Czytaj więcej

Wynajem długoterminowy +

Outsourcing staje się powszechnym sposobem szukania oszczędności, znajdującym zastosowanie również w intralogistyce. Długoterminowy wynajem jest coraz popularniejszym sposobem finansowania wózków widłowych szczególnie w krajach Europy Zachodniej, gdzie na takie rozwiązanie decyduje się niemal dwie trzecie przedsiębiorców. Również w Polsce zainteresowanie tą formą pozyskania sprzętu rośnie z roku na rok.

Czytaj więcej