Dział: Bezpieczeństwo

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Naprawa i konserwacja urządzeń w magazynie

Nawet użytkowane przez wykwalifikowany personel magazynu urządzenia i elementy infrastruktury ulegają stopniowemu zużyciu oraz uszkodzeniom. Jest to naturalne zjawisko, z którym należy się liczyć i uwzględniać podczas projektowania i eksploatacji obiektu. 

Czytaj więcej

Komisjonowanie: procesy logistyczne a bezpieczeństwo pracy

Komisjonowanie, zdaniem autorów, jest jednym z ważniejszych procesów logistycznych realizowanych w magazynie. Warto zadbać, dla dobra firmowego budżetu, by proces ten był maksymalnie bezpieczny, tak dla pracowników magazynu, jak i dla asortymentu.

Czytaj więcej

Igranie z ogniem

Zarówno obiekty magazynowe, jak i składowane w nich produkty narażone są na negatywny wpływ żywiołów, z którymi mamy do czynienia. Jednym z nich jest ogień. Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej określają Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późniejszymi zmianami). 

Czytaj więcej

Luz w regale oznacza problemy

Brak skrupulatnego audytu zasobów magazynowych może skutkować poważnymi kłopotami natury prawnej i finansowej. 

Czytaj więcej

Nowy standard branżowy w zakresie loss prevention

Jednym z największych wyzwań stojących przed liderami zarządzającymi ryzykiem oraz liderami zapobiegania stratom magazynowym jest znalezienie równowagi pomiędzy zakresem i rodzajem kontroli a bezpieczeństwem pracowników, szczególnie w środowisku dystrybucji i logistyki.

Czytaj więcej

Towar pod kloszem

Jakie warunku musi spełniać obiekt magazynowy, aby mógł zostać nazwany bezpiecznym? W ramach zarządzania obiektami służących przechowaniu towarów wyróżnić można kilka elementów traktowanych jako składowe bezpieczeństwa. Obok ochrony mienia (ochrona fizyczna plus monitoring w najróżniejszej postaci) bezpieczeństwo obiektu magazynowego to także zadania związane z utrzymaniem jakości procesów, ich kontrolą oraz zarządzaniem stanami zapasów. 

Czytaj więcej

Opasać najlepiej jak się tylko da

Przygotowanie towarów w magazynie do transportu wymaga wykonania szeregu specjalnych zabiegów. Często istnieje np. potrzeba opasania ich taśmami z tworzyw. 
Tylko prawidłowe wykonanie takich operacji gwarantuje, że opakowanie nie „rozsypie” się podczas przeładunku. 

Czytaj więcej

Bez sztucznego poprawiania wyników

Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość inwentaryzacji zapasów składowanych na strzeżonych stanowiskach, ewidencjonowanych wartościowo i ilościowo jeden raz w ciągu dwóch lat (art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy). Jeżeli w przedsiębiorstwie istnieją zasoby i możliwości do przeprowadzenia spisu z natury całości zapasu w ciągu jednego roku, jest to dobrą (i często oczekiwaną przez zarząd) praktyką. To, na co warto zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia spisu „co najmniej” jeden raz na dwa lata, a nie „dokładnie” jeden raz w ciągu dwóch lat, co z kolei stwarza możliwość używania inwentaryzacji jako skutecznego narzędzia wsparcia w zarządzaniu magazynami.

Czytaj więcej

Schematy, procedury i praktyki

Kradzieże są nierozerwalnie związane z logistyką. Logistyka istnieje od momentu pierwszej celowej zmiany położenia dowolnego dobra, przez dowolną osobę, w dowolnym celu. Czekała po prostu ok. 4 mln lat na powstania pierwszych definicji. Zmieniał się świat, odkrywano, podbijano i tracono kontynenty. Ludzkość przeżyła cztery rewolucje technologiczne, ale kradzieże wciąż się zdarzają. W tym tekście spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak im przeciwdziałać.

Czytaj więcej

Pod dozorem

Jeszcze dwie dekady temu na polskich magazynach królowały dwie metody poszukiwań towaru. Pierwsza polegała na wysłaniu magazyniera lub grupy magazynierów na bliżej nieokreślone w czasie i miejscu poszukiwania, natomiast druga zakładała, że przy inwentaryzacji się znajdzie. Czasami towar znajdował się przypadkowo po kilku dniach lub tygodniach, a czasami uczciwy klient dał znać o nadwyżce w dostawie. Te czasy szczęśliwie już mamy za sobą. Spójrzmy zatem, w jaki sposób technologia wspiera nas w poszukiwaniach.

Czytaj więcej

Bezpieczny magazyn

Dynamiczny rozwój rynku powoduje niekiedy problemy z zapewnieniem miejsca na składowanie dóbr wyprodukowanych w danym przedsiębiorstwie, 
czy też dystrybuowanych do klientów. 

Czytaj więcej

Jezdniowe wózki podnośnikowe: lista kontrolna do oceny minimalnych wymagań

Jezdniowe wózki podnośnikowe, tak jak każde inne urządzenie użytkowane w zakładach pracy, podlegają postanowieniom rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. 191, poz. 1596 ze zm.). 

Czytaj więcej